Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Uirlis TF – Tairseach na nEagraíochtaí (PASS)

Tá sé seo ceaptha cuidiú le d’eagraíocht rannpháirtithe a lorg agus a earcú le haghaidh na ngníomhaíochtaí atá beartaithe ag an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Ní mór d’eagraíocht a bheith údaraithe ar dtús faoi cheann de chláir an Aontais atá nasctha leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Nuair a bheidh sí údaraithe, pioc ceann de na bealaí seo a leanas chun úsáid a bhaint as Tairseach na nEagraíochtaí (PASS), ag brath ar an gclár lena mbaineann d’eagraíocht.

  1. An bhfuil Lipéad Cáilíochta ag d’eagraíocht? Má tá, féadfaidh baill foirne (atá liostaithe sa chinneadh lenar bronnadh an Lipéad Cáilíochta) Tairseach na nEagraíochtaí a rochtain trína gcuntas EU Login. Féadfaidh d’eagraíocht na baill foirne atá liostaithe sa chinneadh sin a sheiceáil trí dhul i dteagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta.
  2. An bhfuil d’eagraíocht creidiúnaithe faoin tSeirbhís Dheonach Eorpach (EVS) de chuid Erasmus+? Má tá, féadfaidh baill foirne (atá liostaithe sa chreidiúnú EVS) Tairseach na nEagraíochtaí (PASS) a rochtain trína gcuntas EU Login. Féadfaidh d’eagraíocht na baill foirne atá liostaithe ina creidiúnú EVS a sheiceáil trí dhul i dteagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta.
  3. An bhfuil d’eagraíocht deimhnithe faoi Shaorálaithe Cabhrach AE? A bhuí le creidiúnú den sórt sin tugtar rochtain go huathoibríoch do bhaill foirne (atá nasctha le clár na Saorálaithe Cabhrach AE) ar Thairseach na nEagraíochtaí (PASS) trína gcuntas EU Login.
  4. An bhfuil d’eagraíocht údaraithe faoi aon cheann de chláir chomhlachaithe eile an Aontais? Má tá, ní mór di an méid seo a leanas a dhéanamh:

1. cinneadh a dhéanamh faoi na baill foirne a mbeidh cead acu Tairseach na nEagraíochtaí  (PASS) a úsáid

2. sonraí na mball foirne sin a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht de chuid an Choimisiúin Eorpaigh atá freagrach as an gclár lena mbaineann an eagraíocht

3. cinnte a dhéanamh de go bhfuil a gcuntas EU Login féin ag gach duine de na baill foirne sin agus go bhfuil an cuntas nasctha leis na seoltaí ríomhphoist a tugadh don Ard-Stiúrthóireacht

Ansin, ba cheart do gach úsáideoir údaraithe Tairseach na nEagraíochtaí (PASS) a rochtain trí úsáid a bhaint as a gcuntas EU Login féin, lena bhfíordheimnítear iad sa chóras. 
/!\ Chun fíordheimhniú a dhéanamh trí EU Login, ní mór d’eagraíochtaí an seoladh ríomhphoist atá nasctha lena gcreidiúnú a úsáid. 

Tacaíocht Theicniúil Thairseach na nEagraíochtaí (PASS) agus Treoir Úsáideora

An bhfuil cuidiú uait chun Tairseach na nEagraíochtaí (PASS) a rochtain nó a úsáid? Íoslódáil an leagan is déanaí de Threoir Úsáideora Thairseach na nEagraíochtaí (PASS) Nó logáil isteach ar Thairseach na nEagraíochtaí (PASS) agus faigh rochtain dhíreach uirthi.