Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Glaonna ar thograí

Glao 2023 

Tá glao ar thograí tionscadail 2023 foilsithe anois. Féach na doiciméid agus na huirlisí atá ar fáil thíos.

Fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Treoirleabhar Chlár 2023 an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh

Treoirleabhar 2023 an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ríthábhachtach do dhuine ar bith ar spéis leis iarratas a dhéanamh. Sonraítear ann na coinníollacha a bhaineann leis na tionscadail ar féidir leat iarratas a dhéanamh orthu faoin nglao ginearálta ar thograí. 

Leagan roimhe seo:

Cineál gníomhaíochta Spriocdháta An áit le hiarratas a dhéanamh
Tionscadail oibre deonaí

23 Feabhra 2023

4 Deireadh Fómhair 2023 (babhta roghnach)

An Ghníomhaireacht Náisiúnta
Foirne oibre deonaí i réimsí ardtosaíochta

8 Feabhra 2023

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr
Tionscadail Dlúthpháirtíochta

23 Feabhra 2023

4 Bealtaine 2023 (babhta roghnach)

4 Deireadh Fómhair 2023

An Ghníomhaireacht Náisiúnta
Obair dheonach faoin gCór um Chabhair Dhaonnúil

3 Bealtaine 2023

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr

Is féidir iarratais a dhéanamh ar na Lipéid Cháilíochta ar bhonn leanúnach.

An nós imeachta maidir le hiarratas a dhéanamh

I gcás gníomhaíochtaí díláraithe a ndéanann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta bainistiú orthu, déan iarratas trí leathanach Erasmus+ agus trí leathanach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Is féidir leat teacht ar fhoirmeacha iarratais samplacha le haghaidh eolais agus ullmhúcháin anseo: Glao 2023 Lipéad Cáilíochta (ESC 50) samplach, Glao 2023 Tionscadail oibre deonaí (ESC 51) samplach, Glao 2023 Tionscadail dlúthpháirtíochta (ESC 30) samplach 

I gcás na ngníomhaíochtaí láraithe a ndéanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr bainistiú orthu, beidh eolas maidir leis na foirmeacha iarratais agus an próiseas roghnúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin EACEA agus ar Thairseach na ndeiseanna maoiniúcháin agus tairisceana.
 

D’eagraíocht a chlárú

  1. Ar dtús, ní mór duit EU Login bailí a fháil. Déanann Seirbhís Fíordheimhniúcháin EU Login fíordheimhniú ar úsáideoirí na gcóras faisnéise éagsúil atá ag an gCoimisiún (féach an treoir úsáideora le haghaidh sonraí).
  2. An áit lenar cheart clárú. An bhfuil an ghníomhaíocht ar mian leat iarratas a dhéanamh uirthi á bainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr nó ag Gníomhaireacht Náisiúnta? Féach Clárú na nEagraíochtaí le haghaidh tuilleadh eolais. 

 

Léigh an nuacht is déanaí