Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Konkursikutsed

2023. aasta konkursikutse 

2023. aasta projektiettepanekute esitamise kutse on avaldatud. Tutvu allpool toodud dokumentide ja tööriistadega.

Teade Euroopa Liidu Teatajas

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Euroopa solidaarsuskorpuse programmi juhend 2023. aastaks

Euroopa solidaarsuskorpuse 2023. aasta juhend on oluline dokument kõikidele taotlemisest huvitatutele. Selles on üksikasjalikult kirjeldatud nende projektide tingimusi, millele saab üldise konkursikutse raames taotluse esitada. 

Varasemad versioonid:

Tegevuse liik Tähtaeg Kuhu taotlus esitada?
Vabatahtliku tegevuse projektid

23. veebruar 2023

4. oktoober 2023 (valikuline voor)

Riiklik büroo
Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades

8. veebruar 2023

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet
Solidaarsusprojektid

23. veebruar 2023

4. mai 2023 (valikuline voor)

4. oktoober 2023

Riiklik büroo
Vabatahtlik tegevus humanitaarabikorpuses

3. mai 2023

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Kvaliteedimärgiste saamise taotlusi saab esitada pidevalt.

Taotluste esitamise kord

Riiklike büroode hallatavate detsentraliseeritud tegevuste puhul esitage taotlus, kasutades Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse lehekülge.

Taotluse näidisvormid teabe ja ettevalmistamise eesmärgil: 2023. aasta projektikonkursi kvaliteedimärgise taotluse (ESC 50) näidis, 2023. aasta projektikonkursi vabatahtliku tegevuse projektide taotluse (ESC 51) näidis, 2023. aasta projektikonkursi solidaarsusprojektide taotluse (ESC 30) näidis

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti hallatavate kesktasandil juhitavate tegevustega seotud taotlusvormide ja valikumenetluse kohta saab teavet EACEA veebisaidilt ning rahastamis- ja hankevõimaluste portaalist.
 

Organisatsiooni registreerimine

  1. Esmalt peate looma EU Logini konto. EU Logini autentimisteenusega autenditakse komisjoni infosüsteemide kasutajaid (lisateavet leiab kasutusjuhendist).
  2. Valige, kus soovite registreeruda. Kas tegevust, mille kohta taotluse esitate, haldab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet või riiklik büroo? Lisateavet leiate organisatsioonide registreerimise lehelt.