Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Solidaarsusprojektid

Noorte kaasamine

Solidaarsusprojekt on tegusate noorte võimalus viia kodumaal ellu oma enda projekt. Tingimused on lihtsad: 

  • osalema peab vähemalt viis noort
  • projekti kestus peab olema 2 kuni 12 kuud
  • kõik osalejad peavad olema registreeritud Euroopa Solidaarsuskorpuse keskkonnas 
  • projekt võib olla täis- või osalise töökoormusega.

Kuidas saab Sinu organisatsioon aidata?

Kui tead noori, kes tahavad teha midagi oma kogukonna heaks, siis miks mitte tutvustada neile solidaarsusprojekti ja julgustada neid taotlust esitama?

Rahastuse eesmärk on aidata noortel lahendada mõnda oma kogukonna probleemi, tegeleda konkreetsete inimestega või arendada kohalikke võimalusi. Samal ajal annab oma projekti juhtimine olulise kogemuse.

Noorte projektijuhtide toetamine

Mida selgem on noorte idee, seda suurem võimalus on saada taotlusele positiivne vastus. Projekt peab tooma kasu kogukonnale, tegevused peavad olema selgelt sõnastatud ja kaasama kõiki osalisi.

Noored saavad alati abi küsida. Grupil on võimalus teha koostööd organisatsiooniga, kes saab aidata taotluse esitamisel ja juhendada administratiiv- või finantsküsimustes. Korralduslike küsimuste puhul võib kasu olla ka (nt noorsootöökogemusega) juhendajast. 

Abistav organisatsioon peaks keskenduma peamiselt osaliste nõustamisele projekti toimumise ajal tekkivates administratiiv- või finantsküsimustes. Samas võib organisatsioon toetada gruppi ka soovitud tulemuste kindlakstegemisel ja sõnastamisel.

Rahastamine

Euroopa Solidaarsuskorpus toetab noori kuni 500 euroga kuus, et katta kulud, mis tekivad projekti ettevalmistamisel, rakendamisel ja tegevuste läbiviimisel, hindamisel, teavitamisel ja järeltegevuste läbiviimisel. Kaetakse ka juhendajaga seotud kulutused. Erandkorras tehtud kulutused vähemate võimalustega noorte kaasamiseks on samuti abikõlblikud.

Taotlus

Solidaarsusprojektile toetuse taotlemine on lihtne, selleks ei ole tarvis välismaiseid partnereid ega kvaliteedimärgist. Taotluses peavad noored selgitama, miks nad tahavad seda projekti ellu viia, millist kasu saab kogukond ja millised tegevused on plaanis. Taotlusvormi võib täita noorte nimel ka avalik või eraorganisatsioon (tähtis on pidada meeles, et tegemist on noorte juhitava projektiga). Konkurss on avatud ainult programmiriikidele.