Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Young person icon
Ma olen noor inimene

Lisateave osalemise, registreerumise ja oma isiklikule kontole juurdepääsu saamise kohta


Organisation icon
Ma olen organisatsioonist

Lisateave osalemise ja organisatsiooni portaalile juurdepääsu saamise kohta


Tutvustus

Oled 18–30-aastane noor ja otsid võimalust aidata laiemat kogukonda nii Euroopas kui ka mujal?

Selleks on võimalik saada rahastamist ja toetust Euroopa solidaarsuskorpusest, mille kaudu saavad noored osaleda kogukondadele kasulikes projektides kodumaal või mujal. 

Projektid pakuvad innustavat ja eneseusku tõstvat kogemust ning ka võimalust ellu viia muudatusi, arendades seejuures oma oskusi ja pädevust. 

Mida saad teha?

Üldiselt on osalemiseks järgmised võimalused: 

  • vabatahtlik tegevus
  • praktika (ehkki eelmise programmi eelarvest rahastatud praktikakohtade pakkumine võib sel aastal endiselt jätkuda, juhime tähelepanu sellele, et uues programmis (2021–2027) see lõpeb) 
  • töökohad (ehkki eelmise programmi eelarvest rahastatud töökohtade pakkumine võib sel aastal endiselt jätkuda, juhime tähelepanu sellele, et uues programmis (2021–2027) see lõpeb)
  • kohalikud solidaarsusprojektid 
  • vabatahtlik humanitaarabi (Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus)*

Need võimalused võivad olla seotud eri valdkondadega – haridus ja koolitus, kodanikuaktiivsus ja demokraatlik osalus, keskkond ja looduskaitse, ränne, kultuur, humanitaarabi ja palju muud. 

Kuidas hindamine toimub?

Euroopa solidaarsuskorpuse raames toimub rahastamine organisatsioonidele projektikonkursside alusel antavate toetuste kujul. 

Noored, kes soovivad tegevuses osaleda, peavad registreeruma Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis. Euroopa solidaarsuskorpuse portaali vahendusel saavad noored ja toetusesaajatest organisatsioonid otsida ja vahetada infot ning üksteist leida.

Kes solidaarsuskorpust juhib?

Euroopa solidaarsuskorpust juhib Euroopa Komisjon.

Kohapealse rakendamise eest vastutavad mitmesugused asutused: