Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Solidaarsusprojektid

Kui soovid oma kogukonnas midagi paremaks muuta, võid koos oma sõpradega teha solidaarsusprojekti. Registreerige oma grupp kindlasti Euroopa Komisjoni andmebaasis. 

Mis on solidaarsusprojekt?

Mõtle, millised kogukonna probleemid on Sinu jaoks olulised. Sinu projekt peaks tegelema eeskätt nende küsimustega, kuid võib aidata lahendada ka piirkondlikke või lausa riiklikke probleeme. 

Sinu projekt peaks lähtuma Euroopa väärtustest ja prioriteetidest, nagu kaasatus, kliimamuutustega kohanemine, demokraatia, kodanikuaktiivsuse või soolise võrdõiguslikkuse edendamine.

Projekt võib kesta 2–12 kuud ja töö on peamiselt osaajaline. Nii saad sellega tegeleda oma vabal ajal.

Kes saavad osaleda?

Solidaarsusprojektis osalemiseks pead elama mõnes programmiriigis.

Sinu grupis peab olema vähemalt viis inimest (vanuses 18–30 eluaastat), kes resideeruvad samas riigis (grupiliikmete maksimumarvu ei ole seatud).

Millist rahalist toetust ma saan?

Projekti juhtimiseks ja elluviimiseks ette nähtud summa on 500 eurot kuus. Vajadusel kaetakse ka juhendajaga seotud kulutused.

Kuidas taotleda

Erinevalt vabatahtlikuteenistusest, õppepraktikast või töökohast (rahastust taotletakse organisatsioonile) pead Sa küsima oma solidaarsusprojektile otserahastust

Selleks pead kinni pidama välja kuulutatud projektikonkursi tähtaegadest ja esitama oma taotluse ametlikul taotlusvormil (vaata projektikonkursse). 

Sinu taotluse vaatab üle riiklik büroo
/!\ Taotluse võid täita ise, aga võid ka koostööd teha organisatsioonidega, kellel on juba vastav kogemus.

Taotlusvormis on Sul vaja sõnastada, miks tahad seda projekti läbi viia, millist kasu saab kogukond ja milliseid tegevusi planeerid ettevalmistuse ja läbiviimise etappides.

Enne kandideerimist:

  1. Kutsu kokku oma grupp. Otsi oma kogukonnas üles noored, kelle jaoks on oluline sama teema või idee.
  2. Registreerige end. Kõik grupiliikmed peavad liituma solidaarsuskorpusega.
  3. Organisatsiooni ID (OID). Üks grupiliikmetest hakkab grupijuhiks ja loob Euroopa Komisjoni keskkonnas profiili, mille käigus registreerib OID.

NB! Võid kasutada mõne organisatsiooni abi, kes Sinu nimel taotluse esitab. Võib-olla on organisatsioon juba registreerunud ja tal on olemas OID. Kui see nii ei ole, saab organisatsioon registreeruda Sinu nimel. 

Kui oled registreerunud ja Sul on olemas OID, saad jätkata taotlusega (isegi, kui alles ootad OID kinnitust).

  1. Eeltööna loe läbi:

Kui vajad rohkem informatsiooni, pöördu oma riikliku büroo poole. 

  1. Pane kokku projekt – mõtle oma ideed läbi (eesmärgid, grupiliikmed, oodatavad tulemused, eelarve, tegevused jms.).
  2. Esita oma taotlus ESC30 Solidaarsusprojektide vormil.

Esita taotlus etteantud tähtajaks ja õnn kaasa!

/NB!\ Riigiti võib esineda erisusi, palun vaata ka korduvaid küsimusi (FAQs)

 

Paranduskohvik Eestis

Paranduskohviku peaeesmärk on kutsuda inimesi üles, et nad märkaksid tarbimisühiskonna kahjulikke mõjusid keskkonnale ja võtaksid midagi ette sellise mõju vähendamiseks. Paranduskohvik tegutseb kogukonnapõhises töökojas, kus on olemas vajalikud tööriistad mitmesuguste seadmete parandamiseks. Inimesed võtavad kaasa oma remonti vajavad esemed ja püüavad neid koos vabatahtlikega korda teha.

Ruum: Kogukonnateater Iirimaal

Projekti rakendatakse Kildare krahvkonnas, et tegeleda Newbridge´i varjupaigataotlejate sotsiaalse tõrjutuse probleemiga. Eesmärk on käivitada varjupaigataotlejate osalusel teatriprogramm, milles teatriteemalised töötoad päädivad etendusega kohalikule kogukonnale.

Rulapark Belgias

Projekti idee on luua kohalikus naabruskonnas vajalik taristu rulade ja trikiratastega sõitmiseks. Skatepark on nii avalik spordiväljak kui ka sarnaste huvidega noorte kohtumispaik.

Brīvbode Lätis

Tegemist on jätkuprojektiga vabatahtlike ellu kutsutud Brīvbode´le (e.k. tasuta pood). Kord nädalas on inimestel võimalus kokku saada, ära anda mittevajalikke asju ja vajalikke asemele valida (näiteks riideid, raamatuid ja majapidamistarbeid).

Üleskutse liituda vabatahtliku tööga loomade varjupaigas Leedus.

Projekti eesmärk on populariseerida vabatahtlikku tööd ja toetada Klaipedas kolme varjupaika. Samuti julgustab see välisüliõpilasi osalema vabatahtlikus tegevuses väljaspool kooli.

Maheaiandus Poolas

Projekti “Sferyczny ogród badawczy” eesmärk on muuta noorte inimeste toitumisharjumused tervislikumaks ja julgustada neid rajama oma aeda. Projekti käigus on ümmarguse kujuga kasvuhoonesse rajatud innovaatiline juurviljaaed, mida kohalikud noored saavad külastada. Samuti on neil võimalus osaleda nii aiatöödes kui ka hiljem saagikoristusel.

Rannikuala taastamine Itaalias

Projekti „Mare d'Inverno” peamine eesmärk on taastada looduslik rannikuala Trani ja Barletta keskuste lähedal. Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks on plaanis rajada jalgratturitele ja jalakäijatele radasid, koristada rannad ja istutada paikkonnale omaseid puid.