Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Solidarnostni projekti

Če želite uvesti pozitivne spremembe v vašo lokalno skupnost, lahko združite moči s prijatelji in ustvarite solidarnostni projekt. Vendar se morate pred tem registrirati pri nas. 

Kaj je solidarnostni projekt?

Razmislite o težavah vaše lokalne skupnosti in o vprašanjih, ki so po vašem mnenju najpomembnejša. Projekt mora biti osredotočen na take izzive vaše skupnosti, vendar lahko tudi prispeva k reševanju regionalnih ali celo nacionalnih vprašanj. 

Imeti mora „evropsko vrednost”, torej obravnavati prednostne naloge, ki jih je opredelila EU, denimo vključevanje, podnebne spremembe, demokratično udejstvovanje, državljanstvo in enakost spolov.

Projekt lahko traja od dveh do dvanajst mesecev in se običajno izvaja s krajšim delovnim časom, kar pomeni, da ga lahko opravljate v svojem prostem času.

Kdo lahko sodeluje?

Za sodelovanje v solidarnostnem projektu morate prebivati v eni od držav programa.

Vaša skupina mora vsebovati najmanj 5 oseb (starih od 18 do 30 let), ki zakonito prebivajo v isti državi (največje število oseb ni določeno).

Kakšno finančno podporo lahko prejmem?

Pričakujete lahko 500 evrov na mesec za kritje stroškov, povezanih z upravljanjem in izvajanjem projekta. Po potrebi bomo krili tudi stroške, povezane z vključitvijo mentorja v projekt.

Prijava

V nasprotju s prostovoljstvom, pripravništvom ali zaposlitvijo (kjer se prijavite pri organizaciji) je pri solidarnostnem projektu potrebno neposredno financiranje

Zato morate upoštevati roke, navedene v splošnem razpisu za zbiranje predlogov, in vaš projekt oddati kot uradno vlogo (glej odprte razpise). 

Vašo prijavo bo nato ocenila vaša nacionalna agencija
/!\ Prijavite se lahko sami – za financiranje lahko zaprosite tudi prek izkušene organizacije.

V prijavnem obrazcu boste morali odgovoriti na vprašanja, denimo zakaj želite izvesti ta projekt, kako bo projekt koristil skupnosti in katere dejavnosti načrtujete v fazi priprav in samega izvajanja projekta.

Pred prijavo:

  1. oblikujte svojo skupino – vključite druge mlade iz vaše skupnosti in ustanovite skupino na podlagi skupne zamisli ali teme
  2. vsi člani skupine se morajo registrirati – vsi člani skupine se morajo pridružiti enoti
  3. pridobite identifikacijsko oznako organizacije (OID) – en član skupine prevzame vlogo „vodje skupine“, ustvari račun pri Evropski komisiji in pridobi OID

Ne pozabite, da lahko poiščete organizacijo, ki bo prijavo izvedla v vašem imenu. To je lahko organizacija, ki je že registrirana in ima identifikacijsko oznako organizacije ali pa jo pridobi za vas. 

Ko ste se registrirali in pridobili OID, lahko nadaljujete z naslednjimi koraki (tudi če še čakate na odobritev).

  1. Poučite se – preberite:

Pri oddaji prijave vam lahko pomaga vaša nacionalna agencija

  1. Pripravite projekt – oblikujte svoje zamisli (cilje, člane skupine, pričakovane rezultate, proračun, dejavnosti itd.).
  2. Oddajte prijavo – uporabite prijavni obrazec za solidarnostne projekte ESC30.

Ne zamudite roka in veliko uspeha!

/!\ Morebitne izjeme so odvisne od države programa, preverite stran s Pogostimi vprašanji (Pogosta vprašanja).

 

Paranduskohvik – kavni bar v Estoniji in popravila

Bar želi ozaveščati o negativnih učinkih potrošniške družbe na okolje in spodbujati k ohranjanju okolja. Nahaja se na lokalni tržnici (v obliki odprte delavnice) in daje na voljo vsa orodja, ki so potrebna za popravilo različnih vrst naprav. Ljudje prinesejo pokvarjene stvari in jih skupaj s prostovoljci poskušajo popraviti.

The Room: amatersko gledališče na Irskem

Projekt je odziv na socialno izključenost prosilcev za azil v Newbridgeu v grofiji Kildare. Cilj je ustvariti in izvajati uporaben gledališki program z vključevanjem prosilcev za azil. V okviru programa se lahko izvajajo na primer gledališke delavnice in pripravi zaključna predstava za lokalno skupnost.

Park za rolkanje v Belgiji

Zamisel za projekt je ustvariti infrastrukturo za rolkanje in BMX v lokalni soseski. Ta prostor bo dostopen vsem in bo poleg športnih dejavnosti namenjen tudi druženju s podobno mislečimi vrstniki.

Brīvbode v Latviji

Projekt je nadaljevanje prostovoljske pobude Brīvbode (brezplačna trgovina): vsak teden ljudje v trgovino prinesejo stvari, ki jih ne potrebujejo več, in vzamejo, kar potrebujejo: oblačila, knjige ter gospodinjske potrebščine.

Poziv prostovoljcem za delo v zavetiščih za živali v Litvi

Cilj projekta je spodbujanje prostovoljstva v zavetiščih za živali in pomoč pri izboljšanju treh zavetišč v mestu Klaipeda. Tuji študenti so vabljeni, da sodelujejo pri izvenšolskih prostovoljskih dejavnostih.

Ekološka kmetija na Poljskem

Projekt Sferyczny ogród badawczy želi spodbuditi mlade, da spremenijo nezdrave prehranjevalne navade in ustanovijo lastne ekološke kmetije. V okviru projekta bodo mladi iz te lokalne skupnosti skrbeli za inovativen nasad kmetijskih rastlin v kupolasti topli gredi..

Obnova obale v Italiji

Glavni cilj projekta Mare d'Inverno je obnoviti naravno obalno področje v bližini mestnih središč Trani in Barletta. Projekt je namenjen krepitvi ozaveščenosti o potrebi po zaščiti okolja. V okviru projekta načrtujejo namestitev kolesarskih stez in ureditev poti za pešce, čiščenje plaž ter ponovno zasaditev endogenih drevesnih vrst.