Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Načela

Načela ravnanja

Tukaj opisana načela ravnanja so splošna in namenjena različnim udeležencem, organizacijam in okoljem, v katerih se izvajajo dejavnosti. Prilagoditi jih je torej treba posebnim okoliščinam posamezne dejavnosti.

Mladi udeleženci

Organizacije so pripravi vaše dejavnosti namenile veliko časa, energije in virov. Spoštujte njihova prizadevanja kakor tudi lokalne skupnosti in ljudi, ki jih dejavnosti neposredno zadevajo.

Organizacije gostiteljice

Udeleženci prihajajo z določenimi idejami, prepričanji in pričakovanji. Upoštevajte njihove potrebe in zagotovite okolje, ki temelji na spoštovanju in zaupanju. 

Osebna zaveza

 • Mladi udeleženci/-ke sprejemate naslednja načela:
 • Zavzemam se za vrednote solidarnosti, spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic, uveljavljanje pravične in enakopravne družbe, ki temelji na pluralizmu, nediskriminaciji, strpnosti, pravici, solidarnosti in enakopravnosti.
 • Želim krepiti solidarnost med ljudmi, pri čemer spoštujem njihovo kulturo in tradicijo; zgraditi želimo skupnost s skupnimi odgovornostmi in medsebojno podporo.
 • Želim pomembno prispevati k družbi in pokazati solidarnost, sodelovanje in vzajemno razumevanje.
 • S svojim ravnanjem ne bom drugih ali sebe spravljal/-a v nevarnost.

Praktična vprašanja

 • Registracija v enoti je prostovoljna, zato lahko kadar koli izbrišete svoj račun (razen če ste sodelovali v prostovoljski dejavnosti; več informacij lahko najdete v posebni izjavi o varstvu osebnih podatkov na evropskem mladinskem portalu https://youth.europa.eu/privacy_sl).
 • Zavrnete lahko katero koli ponudbo za prostovoljsko dejavnost v enoti, ne da bi to vplivalo na druge ponudbe v prihodnosti.
 • Od vas se ne more zahtevati plačilo pristojbin za sodelovanje v dejavnosti.

V zvezi s prostovoljstvom:

 • Pred in med napotitvijo boste prejeli jasne informacije o nalogah, ki jih boste opravljali, ter (po potrebi) ustrezno usposabljanje in jezikovno podporo.
 • Ko sprejmete dejavnost, morate z gostiteljsko organizacijo podpisati sporazum, ki podrobneje navaja pogoje vaše dejavnosti.
 • Spoštovati morate pravila, strukturo in prakse organizacije gostiteljice (kar je morda nujno za varovanje vašega zdravja, zagotavljanje varnosti in dostojanstva). 
 • Ravnati se morate po predpisih, ki veljajo v državi gostiteljici.
 • Ob koncu dejavnosti boste prejeli potrdilo evropske solidarnostne enote o udeležbi.