Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Principper for adfærd

Adfærdsprincipper

De adfærdsprincipper, der beskrives her, er generelle og formuleret, så de dækker alle de mange forskellige potentielle deltagere, organisationer og miljøer, hvor der kan udføres aktiviteter. De bør tilpasses til de specifikke forhold for hver enkelt aktivitet.

Hvis du er ung deltager

De organisationer, der har forberedt din aktivitet, har brugt meget tid og energi og mange ressourcer på dette. Vi beder dig respektere deres indsats og de lokalsamfund og de mennesker, der er direkte berørt af aktiviteterne.

Hvis du repræsenterer en værtsorganisation

Deltagerne har forskellige idéer, overbevisninger og forventninger. Vi beder dig være opmærksom på deres behov, da du er ansvarlig for at skabe et respektfuldt og tillidsfuldt værtsmiljø. 

Personligt løfte

 • Som ung deltager indvilliger du i at overholde følgende principper:
 • Jeg går ind for værdierne solidaritet, respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettighederne, fremme af et retfærdigt og ligeværdigt samfund baseret på pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling.
 • Jeg ønsker at styrke solidariteten mellem mennesker og samtidig respektere deres kultur og traditioner. Vi arbejder på at opbygge et fællesskab med fælles ansvar og gensidig støtte.
 • Jeg ønsker give et meningsfyldt bidrag til samfundet og udvise solidaritet, samarbejdsånd og forståelse for andre.
 • Jeg vil ikke handle på nogen måde, der kan bringe andre eller mig selv i fare for at lide skade.

Praktiske spørgsmål

 • Indmeldelsen i solidaritetskorpset er frivillig, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt slette din konto.
 • Du kan afvise ethvert tilbud om en aktivitet med solidaritetskorpset, uden at det påvirker din chance for at modtage andre tilbud i fremtiden.
 • Du kan ikke forpligtes til at betale gebyrer for deltagelse i en aktivitet.
 • Både før og under dit ophold vil du få klar information om de opgaver, du skal udføre, og (om nødvendigt) oplæring og sproglig support.
 • Hvis du accepterer en aktivitet, skal du underskrive en aftale med værtsorganisationen, hvor betingelserne for din aktivitet er beskrevet.
 • Du skal overholde værtsorganisationens regler, struktur og praksis (hvilket også kan være nødvendigt for at beskytte din egen sundhed, sikkerhed og værdighed). 
 • Du skal overholde værtslandets lovgivning.
 • Når din aktivitet med det europæiske solidaritetskorps er afsluttet, får du et bevis, der bekræfter din deltagelse i aktiviteten.