Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Uddannelse og hjælp til deltagerne

Det europæiske solidaritetskorps har en række støttetjenester for deltagerne for at sikre, at de ikke kun får mest muligt ud af deres ophold, men også lærer så meget, som de kan.  

Generelle onlinekurser 

De generelle onlinekurser er åbne for alle registrerede ansøgere og deltagere via solidaritetskorpsets websted. Modulerne omfatter bl.a. "Det europæiske solidaritetskorps' mission", "Deltagernes roller og ansvar", "Interkulturel bevidsthed" og "Sundhed og sikkerhed".

Sproglig onlinesupport

Sproglig onlinesupport hjælper deltagerne med at forbedre deres kendskab til det sprog, de kommer til at arbejde på.

Tjenesten er tilgængelig for alle officielle EU-sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Du kan bruge sproglig onlinesupport, hvis du er blevet udvalgt til at deltage i en af solidaritetskorpset aktiviteter (frivilligt arbejde, praktikophold eller job), der varer mindst 2 måneder. Når du bliver udvalgt, modtager du en e-mail med logininformation fra din værtsorganisation.

Kurser

Vi tilbyder en række kurser for deltagere i længerevarende aktiviteter. Som deltager får du løbende vejledning og support gennem hele forløbet. Du lærer at tackle de kulturelle og personlige udfordringer, du får information om dine rettigheder og pligter, praktiske spørgsmål og interkulturel kommunikation, du lærer de andre deltagere at kende, og du får at vide, hvordan du holder kontakt med de nationale kontorer, hvordan du bedømmer den opnåede erfaring osv. 

Som deltager i en længerevarende aktivitet vil du blive tilbudt følgende moduler:

  • uddannelse inden afrejse (kun grænseoverskridende aktiviteter) 
  • uddannelse ved ankomst 
  • midtvejsevaluering (kun ved aktiviteter på 6 måneder og derover) 
  • årlige arrangementer i det europæiske solidaritetskorps.

Mentorstøtte

Når du er i værtslandet, får du personlig support af en mentor, der hjælper dig med at finde dig til rette, både i det nye land og i værtsorganisationen.

Ungdomspas

Ungdomspasset – der er til rådighed for alle deltagere i solidaritetskorpset – er et værktøj, som hjælper dig med at identificere og dokumentere de læringsresultater, som du har opnået i projektet. Det hjælper dig til at beskrive, hvad du har udført, og vise, hvad du har lært – også ikke-formelle færdigheder. 

Dette bliver alt sammen formelt beskrevet i et ungdomspascertifikat. Indtil nu har mere end 1 million unge brugt værktøjet og fået tildelt ungdomspasset.  

Alt efter hvilken type anerkendelse du har brug for, kan udstedelsen af et ungdomspascertifikat også hjælpe dig med at overveje og oprette dit curriculum vitae (CV) i Europass

Forsikring

Et centralt princip for alle solidaritetskorpsets aktiviteter er, at deltagerne til enhver tid skal være sikre. 

Du bliver forsikret i løbet af din aktivitet fra det øjeblik, du forlader dit land for at rejse til værtslandet og indtil 2 måneder efter aktivitetens afslutning på følgende måde:

Ved aktiviteter i udlandet:

  • supplerende dækning (betalt af Europa-Kommissionen) som tillæg til det europæiske sygesikringskort eller til værtslandets nationale sygesikring, eller 
  • primær dækning (betalt af Europa-Kommissionen), hvis du ikke kan få det europæiske sygesikringskort gratis og heller ikke har ret til sygesikring i værtslandet. 

 Ved aktiviteter i dit eget land:

  • godtgørelse af udgifter, der ikke dækkes af din nationale sygesikring.

Du kan finde mere information om dækningen og om, hvordan du tilmelder dig, på forsikringsselskabets websted.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger inden for forsikringstjenesterne i denne meddelelse om databeskyttelse

Deltagelsesbevis

Deltagelsesbeviset bekræfter, at du har deltaget i aktiviteter arrangeret af det europæiske solidaritetskorps. 

Når du er færdig med din solidaritetskorpsaktivitet, bliver dit deltagelsesbevis udstedt via dette websted af en af de organisationer, der er involveret i aktiviteten. Du skal blot først besvare en spørgeundersøgelse, hvor du fortæller os, hvordan dit ophold gik.

Det at have et bevis for det arbejde, du har udført i solidaritetskorpset, vil det være et værdifuldt supplement til dit CV. Og du kan naturligvis henvise til dit deltagelsesbevis, hvis du bruger EURES-portalen for job i hele Europa.

Deltageraftale

Inden du starter din aktivitet – hvad enten det er frivilligt arbejde, praktikophold eller job – skal du underskrive en deltageraftale, der som minimum fastlægger følgende aspekter af din aktivitet:

  • rettigheder og pligter med hensyn til forsikring og økonomisk bidrag fra solidaritetskorpset 
  • opgaver, der skal udføres i løbet af aktiviteten (ved frivilligt arbejde
  • forventet læringsudbytte (ved frivilligt arbejde). 

Ved praktikophold og job skal du underskrive en tillægsaftale i overensstemmelse med værtslandets lovgivning. 

Visum og opholdstilladelse

Du kan få brug for et visum og/eller en opholdstilladelse, hvis du rejser fra land til land for at deltage i solidaritetskorpsets aktiviteter. 
/!\  Vi anbefaler dig kraftigt at ansøge om visa og/eller opholdstilladelser i god tid, da processen kan tage flere uger.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte det nationale agentur eller forvaltningsorganet

Hvis du vil have generel information om visa og opholdstilladelser til både kort- og langtidsophold, kan du gå ind på EU's indvandringsportal.