Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Frivilligt arbejde

De fleste af det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter går ud på at udføre frivilligt arbejde i udlandet

De giver rigtig god mulighed for at hjælpe, hvor der er behov for det, lære nye færdigheder, tilbringe tid i udlandet og måske lære et sprog – og helt sikkert at vende hjem med minder for livet. 

Med de mange forskellige områder, der er omfattet af projekterne (bl.a. miljø, sundhed, inklusion, digital teknologi, kultur og sport), er du sikker på at finde noget, der passer til dine interesser og din baggrund.

Du kan vælge mellem at udføre frivilligt arbejde individuelt eller i teams.

Individuelt frivilligt arbejde

 • kan vare fra 2 til 12 måneder
 • er på fuld tid (mellem 30 og 38 timer om ugen) 
 • giver dig mulighed for at medvirke i det daglige arbejde i en organisation, der aktivt arbejder til gavn for et lokalsamfund 
 • foregår som regel i et andet land end dér, hvor du bor (selv om det også kan være "indenlandske" projekter) 
 • giver i nogle tilfælde mulighed for at deltage i kortere tid (fra 2 uger til 2 måneder) – f.eks. for deltagere med begrænsede muligheder eller et handicap.

Frivilligt arbejde i teams 

Hvis du ikke kan forpligte dig i en længere periode, men stadig ønsker at hjælpe et lokalsamfund, så overvej frivilligt arbejde i teams:

 • som kan vare fra 2 uger til 2 måneder
 • som er på fuld tid (mellem 30 og 38 timer om ugen)
 • hvor du arbejder som frivillig med folk fra mindst 2 forskellige lande
 • hvor gruppen vil være på mellem 10 og 40 frivillige, bl.a. personer med begrænsede muligheder
 • som normalt foregår i udlandet, men dog godt kan være i dit hjemland.

Støtte- og værtsorganisationer

Hvis du rejser til udlandet for at udføre frivilligt arbejde, er der 2 organisationer involveret: 

 • En støtteorganisation, som er i dit hjemland, og som vil hjælpe dig med at forberede dig på dit udlandsophold (blev tidligere kaldt "udsendende organisation"). 
 • En værtsorganisation, som vil modtage og hjælpe dig i dit værtsland. 

Du kan søge efter støtteorganisationer i databasen over akkrediterede/kvalitetsmærkede organisationer.

/!\ /!\ Hvis du udfører frivilligt arbejde i et team, har du ikke brug for en støtteorganisation.

Hvem kan arbejde som frivillig?

Det europæiske solidaritetskorps' frivillige aktiviteter er åbne for alle 18-30-årige, der bor i programlande og partnerlande.

Hvilken støtte og support får jeg?

 • Du er dækket af en supplerende forsikring
 • Du får adgang til en række supporttjenester, bl.a. sproglig support og kurser
 • Dine grundlæggende udgifter dækkes (rejse til og fra projektet samt kost og logi)
 • Du får også et mindre beløb i lommepenge til personlige udgifter (3-6 euro om dagen, afhængigt af landet)
 • Hvis du har særlige behov (f.eks. på grund af et handicap), kan du også få udgifterne til dem dækket.

/!\ Denne støtte og support gælder for frivillige i det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter. 
Hvis du via solidaritetskorpsets portal bliver udvalgt af en organisation, som finansieres gennem de 8 finansieringsprogrammer fra solidaritetskorpsets første fase, hører din aktivitet ind under det pågældende finansieringsprograms regler og procedurer, og i så fald er det ikke alle de ovennævnte tilskud og tjenester, der gælder for dig. Læs vores Spørgsmål og svar, hvor du finder information om de yderligere finansieringsprogrammer, der støtter det europæiske solidaritetskorps.

Sådan melder du dig ind 

Du melder dig ind ved at klikke på 

Når du melder dig ind, vil du blive bedt om at oprette en konto (EU Login, som er Europa-Kommissionens brugerautentificeringstjeneste), inden du opretter din profil.

Når du har oprettet din profil, får du adgang til din side, hvor du kan ansøge om de forskellige aktiviteter, få adgang til generelle onlinekurser og mulighed for at deltage i konkurrencer, se dine beviser og meget mere. 

/!\ /!\ Indmeldelse i solidaritetskorpset er ikke en garanti for, at du kommer til at deltage i en aktivitet.