Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Vabatahtlik tegevus

Enamik Euroopa solidaarsuskorpuse kaudu pakutavaid võimalusi on seotud piiriülese vabatahtliku tegevusega

Need projektid pakuvad suurepärast võimalust aidata abivajajaid, omandada uusi oskusi, viibida teises riigis ja ehk õppida ka võõrkeeli, kuid kindlasti jätavad need kustumatuid mälestusi. 

Projektide teemaderingist leiab igaüks oma huvidele ja taustale vastava tegevuse, olgu siis tegemist keskkonna, tervise, kaasamise, digitehnoloogia, kultuuri või spordiga seotud tegevusega.

Vabatahtlikus tegevuses saab osaleda kas üksikisikuna või rühmades.

Üksikisikute vabatahtlik tegevus

 • Võib kesta 2 kuust 12 kuuni;
 • toimub täisajaga (30–38 tundi nädalas); 
 • võimaldab osaleda kohalikku kogukonda aktiivselt toetava organisatsiooni igapäevatöös; 
 • on tavaliselt piiriülene, st toimub teises riigis (ehkki projektid võivad toimuda ka sinu elukohariigis – sel juhul on tegemist riigisiseste projektidega); 
 • mõnel juhul on võimalik osaleda lühema aja jooksul (2 nädalast 2 kuuni), näiteks vähemate võimalustega või puudega osalejad.

Vabatahtlike rühmad 

Kui sul ei ole võimalik võtta pikaajalist kohustust, kuid soovid siiski kogukonda aidata, võib sulle sobida rühmades toimuv vabatahtlik tegevus, mis

 • võib kesta 2 nädalast 2 kuuni;
 • toimub täisajaga (30–38 tundi nädalas);
 • koondab vabatahtlikke vähemalt kahest riigist;
 • hõlmab 10–40 vabatahtlikust koosnevaid rühmi, sealhulgas vähemate võimalustega inimesi;
 • toimub tavaliselt teises riigis, kuid võib toimuda ka sinu elukohariigis.

Toetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid

Kui lähed välismaale vabatahtlikuks üksikisikuna, puutud kokku kahe organisatsiooniga: 

 • toetav organisatsioon – sinu elukohariigis asuv organisatsioon, kes aitab sul piiriüleseks kogemuseks valmistuda (varem nimetati seda lähetavaks organisatsiooniks); 
 • vastuvõttev organisatsioon võtab sind vastu ja abistab sind sihtriigis. 

Organisatsioone, kes saavad sind toetada, saad otsida akrediteeritud/kvaliteedimärgisega organisatsioonide andmebaasist.

/NB!\ Kui osaled vabatahtlike rühma tegevuses, ei ole toetavat organisatsiooni vaja.

Keda vabatahtlikuks oodatakse?

Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtlikus tegevuses saavad osaleda 18–30aastased noored, kes elavad programmi- ja partnerriikides.

Mida mulle pakutakse?

 • Sulle tagatakse lisakindlustus.
 • Sul on võimalus kasutada mitmesuguseid tugiteenuseid, näiteks keeletugi ja koolitus.
 • Sinu põhikulud (reisikulud mõlemal suunal, majutus- ja toidukulud) kaetakse.
 • Samuti saad väikeses summas toetust isiklikeks kulutusteks (3–6 eurot päevas, olenevalt riigist).
 • Kui sul on erivajadusi (nt puue), võidakse katta ka nendega seotud kulud.

/!\ See kehtib Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses osalevatele vabatahtlikele
Kui sulle teeb portaalis pakkumise mõni Euroopa solidaarsuskorpuse esimese etapi kaheksast rahastamisprogrammist toetust saav organisatsioon, kehtivad sinu tegevuse suhtes selle rahastamisprogrammi eeskirjad ja kord ning kõik eespool nimetatud teenused ei pruugi olla kättesaadavad. Euroopa solidaarsuskorpust toetavate täiendavate rahastamisprogrammide kohta saab teavet korduvate küsimuste jaotisest.

Kuidas registreeruda? 

Registreeruda on võimalik 

 • siin või 
 • klõpsates menüüs nuppu Register („Registreeri“). 

Esmaregistreerijad peavad enne profiili täitmist looma konto (Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EU Logini konto).

Kui profiil on loodud, saad kasutada isiklikku töölauda, kust saad kandideerida avaldatud tegevustesse, osaleda üldisel veebikoolitusel ja konkurssidel, vaadata oma tunnistusi ja teha palju muud. 

/NB!\ Solidaarsuskorpuses registreerumine ei taga tegevuses osalemist. 

Euroopa solidaarsuskorpuse pakutavad uusimad võimalused

Viimased uudised