Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Vabatahtlik tegevus humanitaarabi valdkonnas

Alates 2022. aastast on Euroopa solidaarsuskorpus maailmale avatud ja pakub uusi piiriüleseid vabatahtlikke tegevusi humanitaarabioperatsioonide toetamiseks kolmandates riikides.

Need projektid on suurepärane võimalus osaleda aktiivse kodanikuna, näidata üles solidaarsust väljaspool ELi asuvate riikide inimestega, kes on kannatanud humanitaarkatastroofide all või kes peavad suurendama oma valmisolekut võimalikeks katastroofideks tulevikus, ja õppida samal ajal uusi oskusi, kultuure ja eluviise – kindlasti on see elumuutev kogemus!

Projektid, milles saab osaleda, hõlmavad lisaks katastroofideks valmisolekule ja katastroofijärgsele abile mitmesuguseid teemasid. Siin on vaid mõned näited: soolise võrdõiguslikkuse edendamine, naiste ja laste kaitse, pagulaste ja riigisiseste põgenike kaitse, dokumentideta rändajate kaitse, kliimamuutuste mõju leevendamine, toiduga kindlustatuse parandamine jne.

Saad valida pikemat või lühemat aega üksikisikuna või rühma koosseisus vabatahtliku tegutsemise vahel.

Üksikisikute vabatahtlik tegevus

 • võib kesta kahest kuust 12 kuuni
 • toimub täisajaga (30–38 tundi nädalas) 
 • võimaldab osaleda vastuvõtva organisatsiooni – humanitaarabi valdkonnas tegutseva organisatsiooni – igapäevategevuses, et täita ülesandeid, mis on vajalikud selle tegevuse toetamiseks
 • on „piiriülene“ – st toimub väljaspool sinu elukohariiki, kolmandas riigis, kus toimub humanitaarabitegevus ja -operatsioonid.

Vabatahtlike rühmad 

Kui sul ei ole võimalik võtta pikaajalist kohustust, kuid soovid siiski kogukonda aidata, võib sulle sobida rühmades toimuv vabatahtlik tegevus, mis

 • võib kesta kahest nädalast kahe kuuni
 • toimub täisajaga (30–38 tundi nädalas)
 • koondab vabatahtlikke vähemalt kahest riigist
 • toimub rühmas, mis koosneb 5–40 vabatahtlikust, kelle valivad toetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid 
 • toimub kolmandas riigis, kus toimub humanitaarabitegevus ja -operatsioonid.

Toetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid

Välismaale vabatahtlikule humanitaarabitegevusele minekul kaasatakse sellesse vähemalt kolm organisatsiooni: 

 • kaks toetavat organisatsiooni, millest üks on sinu koduriigis asuv organisatsioon, mis aitab sul välismaal elamise kogemuseks valmistuda (varem nimetati seda saatvaks organisatsiooniks), ja 
 • üks vastuvõttev organisatsioon, mis võtab sind vastu ja abistab sind sihtriigis. 
 • Võid otsida toetavat organisatsiooni kvaliteedimärgisega organisatsioonide andmebaasist, mis tehakse kättesaadavaks aasta lõpuks.   

Keda vabatahtlikuks oodatakse?

Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtlik tegevus on avatud 18–30-aastastele (vabatahtliku humanitaarabi jaoks kuni 35-aastastele) inimestele, kes elavad seaduslikult ELi liikmesriigis või programmiga assotsieerunud kolmandas riigis (Island, Liechtenstein, Türgi ja Põhja-Makedoonia Vabariik) ning on registreerunud Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis.

Mida mulle pakutakse?

 • Sulle tagatakse lisakindlustus.
 • Sul on võimalus kasutada mitmesuguseid tugiteenuseid, näiteks keeletugi ja koolitus.
 • Sinu põhikulud (reisikulud mõlemal suunal, majutus- ja toidukulud) kaetakse.
 • Osalejad saavad ka väikese toetussumma isiklike kulude katteks. 
 • Kui sul on erivajadusi (nt puue), võidakse katta ka nendega seotud kulud.

Kuidas registreeruda?

Siin saate registreeruda ja väljendada oma huvi humanitaarabialase vabatahtliku tegevuse vastu. Vabatahtlikus tegevuses humanitaarabi valdkonnas saab osaleda alates 2023. aastast. Enne vabatahtlikus tegevuses osalemist peavad vabatahtlikud edukalt läbima enesehindamise ning veebipõhise ja auditoorse koolituse.

/!\ Solidaarsuskorpuses registreerumine ei taga tegevuses osalemist.  

Euroopa solidaarsuskorpuse pakutavad uusimad võimalused

Viimased uudised