Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Brīvprātīgais darbs humānās palīdzības jomā

No 2022. gada Eiropas Solidaritātes korpuss paplašina apvāršņus un piedāvā jaunas pārrobežu brīvprātīgā darba aktivitātes humānās palīdzības operāciju atbalstam trešās valstīs.

Šie projekti ir lieliska iespēja aktīvi rīkoties un izrādīt solidaritāti cilvēkiem no ārpussavienības valstu reģioniem, kurus skārusi humanitāra katastrofa vai kuriem jāuzlabo sagatavotība iespējamām katastrofām nākotnē. Vienlaikus tā arī ir izdevība apgūt jaunas prasmes, iepazīt citas kultūras un dzīvesveidus – kopumā ārkārtīgi vērtīga dzīves pieredze.

Papildus katastrofu seku likvidēšanai un sagatavotības uzlabošanai projekti humānās palīdzības jomā aptver arī virkni citu problēmjautājumu. Lūk, daži piemēri: dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu un bērnu aizsardzība, bēgļu un iekšzemē pārvietotu personu aizsardzība, migrantu bez dokumentiem aizsardzība, klimata pārmaiņu seku mazināšana, pārtikas nodrošinājuma uzlabošana u. c.

Vari izvēlēties starp individuālu brīvprātīgo darbu un brīvprātīgo darbu grupās īsākā vai garākā laika periodā.

Individuāls brīvprātīgais darbs

 • Var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem.
 • Pilna laika dalība (30–38 stundas nedēļā). 
 • Ļauj tev piedalīties uzņemošās organizācijas ikdienas darbā, tādējādi sekmējot tās darbību humānās palīdzības jomā.
 • Parasti ir pārrobežu, proti, nenotiek tavā dzīvesvietas valstī, bet gan trešā valstī, kur tiek īstenotas humānās palīdzības aktivitātes un operācijas.

Brīvprātīgais darbs grupā 

Ja nevari uzņemties saistības uz ilgu laiku, tomēr vēlies palīdzēt, apsver iespēju darboties brīvprātīgo grupā.

 • Var ilgt no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem.
 • Pilna laika dalība (30–38 stundas nedēļā).
 • Tu darbosies grupā, kurā ir brīvprātīgie no vismaz 2 dažādām valstīm.
 • Grupā būs 5–40 brīvprātīgie, kurus izraudzīsies atbalsta un uzņemošās organizācijas. 
 • Notiek trešā valstī, kur tiek īstenotas humānās palīdzības aktivitātes un operācijas.

Atbalsta organizācijas un uzņemošās organizācijas

Ja dosies uz ārzemēm kā brīvprātīgais humānās palīdzības jomā, būs iesaistītas vismaz 3 organizācijas:

 • vismaz 2 atbalsta organizācijas no dažādām ES dalībvalstīm vai programmas asociētām trešām valstīm (Islandes, Lihtenšteinas, Turcijas un Ziemeļmaķedonijas Republikas). Šīs organizācijas palīdzēs tev sagatavoties pieredzei ārzemēs, 
 • uzņemošā organizācija, kura atrodas programmas neasociētā trešā valstī, kur nenorisinās iekšēji vai starptautiski bruņoti konflikti un kur tiek īstenotas humānās palīdzības aktivitātes. Šī organizācija tevi pavadīs tava brīvprātīgā darba periodā ārvalstīs. 
 • Pirmās brīvprātīgā darba iespējas tiks publicētas 2023. gada otrajā ceturksnī. Sīkāka informācija sekos.   

Kas var veikt brīvprātīgo darbu?

Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba aktivitātēs var piedalīties 18 līdz 30 (brīvprātīgajā darbā humānās palīdzības jomā – līdz 35) gadus veci jaunieši, kuri dzīvo kādā no ES dalībvalstīm vai programmas asociētā trešā valstī (Islandē, Lihtenšteinā, Turcijā vai Ziemeļmaķedonijas Republikā) un kuri ir reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa portālā.

Kādas izmaksas tiek segtas?

 • Tev ir nodrošināta papildu apdrošināšana.
 • Ir pieejami dažādi atbalsta pakalpojumi, piemēram, lingvistiskais atbalsts un apmācība.
 • Tiek segtas pamatizmaksas (ceļa izdevumi braucieniem līdz projekta norises vietai un atpakaļ, izmitināšana un ēdināšana).
 • Dalībnieki arī saņem nelielu pabalstu personīgiem izdevumiem. 
 • Ja tev ir īpašas vajadzības (piemēram, invaliditāte), ar to saistītās izmaksas arī var tikt segtas.

Kā reģistrēties?

Vari reģistrēties šeit un paust savu interesi veikt brīvprātīgo darbu humānās palīdzības jomā. Brīvprātīgā darba aktivitātes humānās palīdzības jomā sākies 2023. gadā. Lai varētu iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs, brīvprātīgajiem obligāti jāveic pašnovērtējums un jāiziet apmācība tiešsaistē un klātienē.

/!\ Reģistrēšanās korpusā negarantē dalību brīvprātīgā darba aktivitātē.