Skip to main content

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η ισχύς εν τη ενώσει

Εθελοντισμός στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας

Από το 2022 το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει νέες διασυνοριακές δραστηριότητες εθελοντισμού για τη στήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες.

Τα έργα αυτά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να δραστηριοποιηθείτε ως πολίτης, να δείξετε την αλληλεγγύη σας σε ανθρώπους σε χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν αντιμετωπίσει ανθρωπιστικές καταστροφές ή πρέπει να αυξήσουν την ετοιμότητά τους για πιθανές καταστροφές στο μέλλον, ενώ παράλληλα θα αποκτήσετε νέες δεξιότητες, νοοτροπίες και τρόπους ζωής —μια εμπειρία που πραγματικά θα σας αλλάξει τη ζωή!

Τα έργα στα οποία μπορείτε να συμμετάσχετε, εκτός από τη βοήθεια για ετοιμότητα και τη φροντίδα ανακούφισης μετά την καταστροφή, εκτείνονται και σε άλλους τομείς, όπως: προώθηση των ίσων ευκαιριών, προστασία γυναικών και παιδιών, προστασία προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων, προστασία μεταναστών χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης, μετριασμός των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας κ.λπ.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ ατομικού εθελοντισμού και ομαδικού εθελοντισμού για μικρή ή μεγαλύτερη περίοδο.

Ατομικός εθελοντισμός

 • διαρκεί από 2 έως 12 μήνες
 • είναι πλήρους απασχόλησης (από 30 ως 38 ώρες την εβδομάδα) 
 • σας επιτρέπει να συνεισφέρετε καθημερινά στην εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται για τη στήριξη των δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει η οργάνωση υποδοχής, η οποία είναι μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στην ανθρωπιστική βοήθεια
 • είναι διασυνοριακή εμπειρία —δηλ. πραγματοποιείται σε διαφορετική χώρα από αυτήν στην οποία ζείτε— και διεξάγεται σε τρίτη χώρα όπου υπάρχουν σε εξέλιξη δραστηριότητες και επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

Ομαδικός εθελοντισμός 

Αν δεν μπορείτε να δεσμευτείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο θέλετε να βοηθήσετε, εξετάστε ως επιλογή τη συμμετοχή σε ομάδα εθελοντών, που:

 • διαρκεί από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες
 • είναι πλήρους απασχόλησης (από 30 ως 38 ώρες την εβδομάδα)
 • προσφέρετε εθελοντισμό μαζί με άτομα από τουλάχιστον 2 χώρες
 • η ομάδα αποτελείται από 5 έως 40 εθελοντές και εθελόντριες που επιλέγονται από τις οργανώσεις υποστήριξης και τις οργανώσεις υποδοχής 
 • πραγματοποιείται σε τρίτη χώρα όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δραστηριότητες και επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

Οργανώσεις υποστήριξης και οργανώσεις υποδοχής

Αν έχετε επιλεγεί για να πάτε στο εξωτερικό για εθελοντισμό που έχει σχέση με ανθρωπιστική βοήθεια, στη διαδικασία εμπλέκονται τουλάχιστον 3 οργανισμοί:

 • Τουλάχιστον 2 οργανώσεις υποστήριξης από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία). Οι οργανώσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για την εμπειρία σας στο εξωτερικό. 
 • Τουλάχιστον 1 οργάνωση υποδοχής, η οποία θα έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα στην οποία δεν διεξάγονται διεθνείς ή μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις και όπου υπάρχουν σε εξέλιξη δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας. Η οργάνωση αυτή θα σας πλαισιώσει κατά τις δραστηριότητές σας εθελοντισμού στο εξωτερικό. 
 • Οι πρώτες θέσεις για εθελοντές αναμένεται να δημοσιευτούν το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Περισσότερη ενημέρωση θα ακολουθήσει προσεχώς.   

Ποιος μπορεί να γίνει εθελοντής;

Στις δραστηριότητες εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών (έως 35 ετών για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας) που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία) και έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τι καλύπτει η συμμετοχή;

 • Έχετε συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη
 • Έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως, γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση
 • Τα βασικά έξοδά σας θα καλυφθούν (ταξίδι μετ’ επιστροφής στον τόπο διεξαγωγής του έργου, στέγαση και σίτιση)
 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης ένα μικρό επίδομα για προσωπικά έξοδα 
 • Αν έχετε ειδικές ανάγκες (π.χ. αναπηρία), τα έξοδα αυτά μπορούν επίσης να καλυφθούν

Πώς θα εγγραφείτε

Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ και να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι δραστηριότητες εθελοντισμού στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα ξεκινήσουν το 2023. Πριν από τη δραστηριότητα εθελοντισμού οι εθελοντές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αυτοαξιολόγηση, μια διαδικτυακή επιμόρφωση και μια επιμόρφωση με φυσική παρουσία.

/!\ Η εγγραφή στο Σώμα δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα λάβετε μέρος σε δραστηριότητα.