Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci

Od roku 2022 se Evropský sbor solidarity otevírá světu a nabízí nové přeshraniční dobrovolnické činnosti na podporu humanitárních operací ve třetích zemích.

Tyto projekty představují skvělou příležitost, jak být aktivními občany, projevit solidaritu lidem v zemích mimo EU, kteří se potýkají s humanitární katastrofou nebo potřebují zvýšit svou připravenost na případné katastrofy v budoucnu, a zároveň získat nové dovednosti, poznat novou kulturu a způsob života. Jedná se o zkušenost, která vám zajisté změní život!

Kromě připravenosti na katastrofy a pomoci po katastrofě se projekty, jichž se můžete zúčastnit, zabývají širokou škálou otázek. Zde je jen několik příkladů: podpora rovnosti žen a mužů, ochrana žen a dětí, ochrana uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, ochrana migrantů bez dokladů, zmírnění dopadů změny klimatu, zvýšení potravinového zabezpečení apod.

Můžete si vybrat mezi individuálním dobrovolnictvímtýmovou dobrovolnickou činností, a to na krátkou nebo delší dobu.

Individuální dobrovolnictví

 • Trvá od 2 do 12 měsíců.
 • Je vždy na plný úvazek (30 až 38 hodin týdně). 
 • Budete pomáhat s každodenním plněním úkolů potřebných k zajištění činností prováděných hostitelskou organizací, která působí v oblasti humanitární pomoci.
 • Jedná se o tzv. přeshraniční pomoc. To znamená, že budete pracovat v tzv. třetí zemi (mimo EU), kde probíhá humanitární operace.

Týmová dobrovolnická činnost 

Pokud se nemůžete zavázat na delší dobu, ale přesto se chcete zúčastnit, můžete zkusit činnost v týmu:

 • Trvá od 2 týdnů do 2 měsíců.
 • Je vždy na plný úvazek (30 až 38 hodin týdně).
 • Jako dobrovolník pracujete s lidmi z nejméně 2 různých zemí.
 • Vaše skupina bude mít 5 až 40 dobrovolníků, kteří budou vybráni podpůrnými a hostitelskými organizacemi. 
 • Budete pracovat ve třetí zemi, kde probíhá humanitární operace.

Podpůrné a hostitelské organizace

Pokud budete vybráni a odjedete do zahraničí za účelem dobrovolnické činnosti v oblasti humanitární pomoci, budou do ní zapojeny alespoň 3 organizace:

 • nejméně 2 podpůrné organizace z různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu (Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie a Turecko). Tyto organizace vám pomůžou s přípravou vašeho výjezdu do zahraničí. 
 • alespoň 1 hostitelská organizace se sídlem ve třetí zemi nepřidružené k programu, kde neprobíhá žádný mezinárodní ani vnitrostátní ozbrojený konflikt a kde probíhá humanitární pomoc. Tato organizace vás bude doprovázet během vaší dobrovolnické činnosti v zahraničí. 
 • První nabídky by měly být zveřejněny ve druhém čtvrtletí 2023. Další informace budou podány později.   

Kdo může působit jako dobrovolník?

Dobrovolnické činnosti Evropského sboru solidarity se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku 18–30 let (35 let u dobrovolnické činnosti v rámci humanitární pomoci), kteří legálně pobývají v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu (tj. na Islandu, v Lichtenštejnsku, Severní Makedonii nebo Turecku) a kteří se zaregistrovali na portálu Evropského sboru solidarity.

Co je hrazeno?

 • Bude vám uhrazeno doplňkové pojištění.
 • Získáte přístup k řadě podpůrných služeb, jako je jazyková podpora a odborná příprava.
 • Budou pokryty vaše základní náklady (cesta na místo vykonávání činnosti, ubytování a strava).
 • Obdržíte rovněž malé kapesné. 
 • Pokud máte specifické potřeby (např. vzhledem ke zdravotnímu postižení), mohou vám být uhrazeny i ty.

Jak se zaregistrovat

Svůj zájem o dobrovolnickou činnost v oblasti humanitární pomoci můžete vyjádřit zde a zaregistrovat se. Dobrovolnické činnosti v oblasti humanitární pomoci budou probíhat od roku 2023. Před nástupem na dobrovolnickou činnost musí dobrovolníci úspěšně absolvovat sebehodnocení a školení v online i prezenční formě.

/!\ Registrace ve sboru nezaručuje, že vám automaticky nějakou příležitost nabídneme.