Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Volontärarbete inom humanitärt bistånd

Från och med 2022 öppnar Europeiska solidaritetskåren dörren till hela världen och erbjuder volontärverksamhet till stöd för humanitära biståndsinsatser i länder utanför EU.

De här projekten är ett bra sätt att engagera sig och hjälpa människor i länder utanför EU som har drabbats av humanitära katastrofer eller behöver stärka sin katastrofberedskap, samtidigt som man skaffar sig nya färdigheter och lär sig om andra kulturer och sätt att leva – en upplevelse för livet!

Men det handlar inte bara om katastrofberedskap och katastrofhjälp. Du kan också få jobba med projekt för jämställdhet, skydd av kvinnor och barn, skydd av flyktingar och papperslösa migranter, klimatanpassning och livsmedelstrygghet.

Du kan välja mellan individuellt volontärarbete och volontärarbete i grupp, för en längre eller kortare period.

Individuellt volontärarbete

 • Pågår i mellan två månader och ett år.
 • Är på heltid (30–38 timmar per vecka). 
 • Ger dig möjlighet att bidra till det dagliga arbetet i din värdorganisation som ska vara verksam inom humanitärt bistånd.
 • Du arbetar i ett land utanför EU där det pågår humanitära biståndsinsatser.

Volontärgrupper 

Om du inte kan binda upp dig för en längre tid men ändå vill hjälpa till kan volontärarbete i grupp vara ett alternativ:

 • Pågår i mellan två veckor och två månader.
 • Är på heltid (30–38 timmar per vecka).
 • Du jobbar ihop med andra volontärer från minst två olika länder.
 • Gruppen består av mellan 5 och 40 volontärer som väljs ut av stöd- och värdorganisationerna. 
 • Äger rum i ett land utanför EU där det bedrivs humanitära biståndsinsatser.

Stödorganisationer och värdorganisationer

Om du ska åka utomlands för volontärarbete inom humanitärt bistånd är minst tre organisationer inblandade:

 • Minst två stödorganisationer från olika EU-länder eller Island, Liechtenstein, Turkiet eller Nordmakedonien. De hjälper dig att förbereda dig inför din utlandsvistelse. 
 • Minst en värdorganisation i ett land utanför EU (som inte deltar i solidaritetskåren) där det inte pågår några väpnade konflikter och där det bedrivs humanitära biståndsinsatser. Värdorganisationen tar hand om dig under din tid som volontär. 
 • De första volontärplatserna kommer troligen att utlysas under andra kvartalet 2023. Mer information följer.   

Vem kan jobba som volontär?

Europeiska solidaritetskårens volontärverksamhet är öppen för dig som är mellan 18 och 30 år (eller 35 år om det gäller humanitärt bistånd) och som är bosatt i ett EU-land eller i Island, Liechtenstein, Turkiet eller Nordmakedonien. Du måste också ha registrerat dig på Europeiska solidaritetskårens portal.

Vad omfattar det?

 • Du omfattas av en kompletterande försäkring.
 • Du kan få tillgång till en rad stödtjänster, t.ex. språkligt stöd och fortbildning.
 • Du får ersättning för resan till och från projektet, boende och mat.
 • Du får också lite fickpengar. 
 • Om du har särskilda behov (t.ex. på grund av en funktionsnedsättning) kan sådana kostnader också täckas.

Så anmäler du dig

Du kan registrera dig här och anmäla ditt intresse för volontärarbete inom humanitärt bistånd. Verksamheten startar 2023. Innan du kan delta måste du ha gjort självbedömningen och gått en särskild utbildning på nätet och på plats.

/!\ Att gå med i kåren är ingen garanti för att få att delta i en verksamhet.