Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Utbildning och stöd till deltagarna

Europeiska solidaritetskåren stöder deltagarna på olika sätt så att du ska få uppleva och lära dig så mycket som möjligt under din tid i kåren.  

Allmän utbildning på nätet 

Alla kårmedlemmar kan gå allmänna kurser på nätet via solidaritetskårens webbplats. Kursmodulerna omfattar solidaritetskårens uppdrag, deltagarnas roll och ansvar, interkulturell medvetenhet, hälsa och säkerhet och mycket annat.

Språkstöd på nätet

Det webbaserade språkstödet hjälper dig att förbättra dina kunskaper i det språk du kommer att arbeta på.

Språkstödet finns för alla officiella EU-språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Du har tillgång till språkstödet om du ska jobba som volontär, praktikant eller anställd i minst två månader. När du har valts ut får du ett mejl med inloggningsuppgifter från din värdorganisation.

Kurser

Du som deltar i en längre verksamhet kan gå olika kurser för att få fortlöpande vägledning och stöd. Du kan då lättare hantera kulturella och personliga utmaningar och får lära dig om dina rättigheter och skyldigheter, praktiska frågor och interkulturell kommunikation. Det är också ett sätt att lära känna andra deltagare, hålla kontakt med de nationella programkontoren, utvärdera din erfarenhet och mycket annat. 

Du har möjlighet att delta i

  • utbildning före avresan (endast för verksamhet utomlands) 
  • utbildning vid ankomsten 
  • utvärdering efter halva tiden (om verksamheten pågår i minst sex månader) 
  • solidaritetskårens årliga evenemang.

Handledning

På plats får du personligt stöd av en mentor som hjälper dig att finna dig till rätta, både i det nya landet och i värdorganisationen.

Ungdomspasset (Youthpass)

Ungdomspasset är ett verktyg som du kan använda för att kartlägga och dokumentera vad du har gjort och lärt dig under projektet, även informell och icke-formell kompetens. 

Allt detta registreras i ett ungdomspassintyg. Hittills har över en miljon unga använt verktyget och fått ett intyg.  

Beroende på vilken typ av erkännande du behöver kan ett ungdomspassintyg också vara till hjälp när du ska skriva ditt cv i Europass

Försäkring

En grundprincip för all kårverksamhet är att garantera deltagarnas trygghet och säkerhet. 

Du är försäkrad under verksamheten från avresan till värdlandet och till och med två månader efter att verksamheten avslutats.

För verksamhet utomlands:

  • Extra försäkring från kommissionen som kompletterar ditt europeiska sjukförsäkringskort eller värdlandets nationella hälso- och sjukvårdssystem. 
  • Grundförsäkring från kommissionen – om du inte kan få det europeiska sjukförsäkringskortet och inte har rätt till försäkringsskydd i värdlandet. 

 För verksamhet i hemlandet:

  • Du får ersättning för alla kostnader som inte täcks av ditt nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Du kan läsa mer om försäkringsskydd och hur du registrerar dig på försäkringsbolagets webbplats.

Läs gärna om hur dina personuppgifter behandlas i samband med försäkringar. 

Deltagarintyg

I deltagarintyget intygas att du har deltagit i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. 

När din tid i kåren är över får du ett deltagarintyg via den här webbplatsen av en av de organisationer som deltar i verksamheten. Det enda du behöver göra är att svara på en enkät om dina erfarenheter.

Ett intyg på din insats i solidaritetskåren blir ett värdefullt komplement till ditt cv. Och du kan naturligtvis hänvisa till intyget om du använder den europeiska jobbportalen Eures.

Avtal med deltagare

Innan du ger dig iväg för att börja din verksamhet – enskilt volontäruppdrag, praktik eller jobb – måste du skriva under ett deltagaravtal som fastställer åtminstone följande aspekter av din verksamhet:

  • Dina rättigheter och skyldigheter i fråga om försäkring och ekonomiskt bidrag från kåren. 
  • Vad du ska göra under verksamheten (gäller volontärverksamhet). 
  • Vad du förväntas lära dig (gäller volontärverksamhet). 

För praktik och jobb måste du skriva på ett särskilt avtal i enlighet med värdlandets lagstiftning. 

Visum och uppehållstillstånd

Du kan behöva visum och/eller uppehållstillstånd om du ska delta i kårens verksamhet i ett annat land. 
/!\  Lämna in din ansökan om visum och/eller uppehållstillstånd i god tid! Det kan ta flera veckor att få det.

Om du vill veta mer kan du kontakta ditt nationella programkontor eller genomförandeorganet Eacea

Allmän information om visum och uppehållstillstånd för både kortare och längre vistelser hittar du på EU:s invandringsportal.