Skip to main content

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

B’Saħħitna fl-Għaqda.

Taħriġ u appoġġ għall-parteċipanti

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jipprovdi firxa ta’ servizzi ta’ appoġġ għall-parteċipanti, biex jiżgura mhux biss li int tagħmel l-aħjar użu mill-esperjenza tiegħek, iżda wkoll li titgħallem kemm tista’.  

Taħriġ ġenerali online  

It-taħriġ ġenerali online hu taħriġ b’aċċess miftuħ, permezz tas-sit tal-Korp ta’ Solidarjetà, għall-kandidati u l-parteċipanti kollha reġistrati. Il-moduli jinkludu “Il-missjoni tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà”, “Rwoli u responsabbiltajiet tal-parteċipanti”, “għarfien interkulturali”, “Saħħa u sikurezza” u aktar.

Appoġġ lingwistiku online

L-appoġġ lingwistiku online (OLS) hu mfassal biex jgħin lill-parteċipanti jtejbu l-għarfien tagħhom tal-lingwa li jkunu qed jaħdmu biha.

Is-servizz hu disponibbli għal-lingwi uffiċjali kollha tal-UE: il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Estonjan, l-Ispanjol, il-Finlandiż, il-Franċiż, l-Irlandiż, il-Kroat, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Litwan, il-Latvjan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven u l-Iżvediż.

Tista’ tuża s-servizz jekk tkun intgħażilt għal attività tal-Korp (volontarjat, traineeship jew impjieg) li ddum xahrejn jew aktar. Wara li tintgħażel, tirċievi email ta’ stedina bid-dettalji tal-login mill-organizzazzjoni ospitanti tiegħek.

Taħriġ

Dan hu sensiela ta’ avvenimenti ta’ taħriġ għall-parteċipanti f’attivitajiet fit-tul li jagħtuk gwida kontinwa u appoġġ matul l-esperjenza tiegħek fil-Korp. Dan jgħinek tadatta għall-isfidi kulturali u personali, titgħallem dwar id-drittijiet u l-obbligi tiegħek, kwistjonijiet prattiċi, il-komunikazzjoni interkulturali, issir taf parteċipanti oħrajn, tibqa’ f’kuntatt mal-Aġenziji Nazzjonali, tivvaluta l-esperjenza tiegħek u aktar. 

Bħala parteċipant f’attività fit-tul, tiġi offrut is-sessjonijiet li ġejjin:

  • taħriġ ta’ qabel it-tluq (attivitajiet transfruntieri biss) 
  • taħriġ mal-wasla 
  • evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu (attivitajiet ta’ 6 xhur biss u aktar) 
  • avveniment annwali tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Mentoraġġ

Filwaqt li tkun fuq il-post, għandek tingħata appoġġ personali f’forma ta’ mentoraġġ, biex jgħinek toqgħod, kemm fil-pajjiż il-ġdid kif ukoll fl-organizzazzjoni ospitanti.

Youthpass

Youthpass – miftuħ għall-parteċipanti kollha tal-Korp – hu għodda li tgħinek tidentifika u tiddokumenta l-eżiti tat-tagħlim li żviluppajt fuq il-proġett. Dan jippermettilek tiddeskrivi dak li għamilt u turi dak li tkun tgħallimt – inklużi ħiliet li huma informali jew mhux formali. 

Dan kollu hu mniżżel formalment fiċ-ċertifikat tal-Youthpass. S’issa, aktar minn miljun ruħ użaw l-għodda u ngħataw iċ-ċertifikat.  

Skont it-tip ta’ rikonoxximent li teħtieġ, il-ħolqien ta’ ċertifikat tal-Youthpass jista’ jgħinek ukoll biex tirrifletti u toħloq il-Curriculum Vitae (CV) tiegħek fil-Europass

Assigurazzjoni

Prinċipju ewlieni għall-attivitajiet kollha mwettqin taħt il-Korp hu li l-parteċipanti f’kull ħin għandhom ikunu sikuri. 

Int tkun assigurat matul l-attività tiegħek minn meta titlaq għall-pajjiż ospitanti sa xahrejn wara li tintemm l-attività:

Għall-attivitajiet transfruntieri:

  • it-top-up tal-kopertura (ipprovdut mill-Kummissjoni Ewropea) biex tkun issupplimentata Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa jew is-sistema tas-saħħa nazzjonali tal-pajjiż ospitanti;  
  • kopertura primarja mill-Kummissjoni – jekk ma jistax ikollok il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa bla ħlas, u lanqas m’int intitolat li tkun kopert fil-pajjiż li qed jospitak. 

 Għall-attivitajiet fil-pajjiż proprju

  • permezz ta’ rimborż ta’ kwalunkwe spiża mhux koperta mis-sistema tas-saħħa nazzjonali tiegħek

Tista’ ssib aktar dettalji dwar il-kopertura, u kif tirreġistra, fis-sit web tal-kumpanija tal-assigurazzjoni.

F'dan l-Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Data ssib aktar informazzjoni dwar l-ipproċessar tad-data personali fis-servizzi tal-assigurazzjoni. 

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni

Iċ-ċertifikat ta’ parteċipazzjoni jiċċertifika li ħadt sehem fl-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. 

Fi tmiem iż-żmien tiegħek mal-Korp, iċ-ċertifikat ta’ parteċipazzjoni tiegħek se jinħareġ minn dan is-sit web minn waħda mill-organizzazzjonijiet involuti fl-attività. Kulma għandek tagħmel hu li l-ewwel timla stħarriġ biex tgħidilna kif għaddiet l-esperjenza tiegħek.

Li jkollok prova tax-xogħol li għamilt fil-Korp ta’ Solidarjetà tkun żieda addizzjonali siewja fis-CV tiegħek. U tista’ ovvjament tagħmel referenza għaliha jekk tuża l-portal għall-opportunitajiet ta’ xogħol tal-EURES fl-Ewropa kollha.

Ftehimiet mal-parteċipanti

Qabel ma titlaq biex tibda l-attività tiegħek – kemm jekk volontarjat, traineeship jew impjieg individwali – trid tiffirma ftehim ta’ parteċipant li jiddetermina tal-anqas l-aspetti tal-attività tiegħek li ġejjin:

  • id-drittijiet u r-responsabbiltajiet fir-rigward tal-assigurazzjoni u l-kontribut finanzjarju mill-Korpi 
  • il-kompiti li jridu jitwettqu waqt l-attività (fil-każ tal-volontarjat
  • l-eżiti tat-tagħlim intenzjonati (fil-każ tal-volontorjat). 

Għat-traineeships u l-impjiegi, se jkollok tiffirma ftehim addizzjonali, skont il-liġijiet tal-pajjiż ospitanti. 

Viżi u permessi ta’ residenza

Jista’ jkun li jkollok bżonn wieħed jew waħda (jew it-tnejn) minn dawn meta tiċċaqlaq bejn pajjiż u ieħor biex tieħu sehem fl-attività tal-Korp tiegħek. 
/!\  Nirrakkomandawlek b’mod qawwi li tagħmel it-talba tiegħek għal kull vjaġġ jew permess ta’ residenza ta’ dan it-tip sew minn qabel, peress li l-proċess jista’ jieħu diversi ġimgħat.

Għad-dettalji, ikkuntattja l-Aġenzija Nazzjonali rilevanti jew lill-Aġenzija Eżekuttiva

Għal informazzjoni ġenerali dwar il-viżi u l-permessi ta’ residenza, kemm għal soġġorn qasir kif ukoll għal wieħed fit-tul, ara l-portal tal-UE dwar l-immigrazzjoni.