Skip to main content

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

B’Saħħitna fl-Għaqda.

Proġetti ta’ Solidarjetà

Jekk tixtieq tagħmel bidla pożittiva fil-komunità lokali tiegħek, allura tista’ tingħaqad mal-ħbieb tiegħek biex toħloq Proġett ta’ Solidarjetà. Kun żgur li lkoll intom reġistrati magħna. 

X’inhu Proġett ta’ Solidarjetà?

Aħseb dwar l-isfidi fejn tgħix u l-kawżi li huma importanti għalik. Il-proġett tiegħek għandu jkun iddedikat għal dawn it-tipi ta’ sfidi, iżda jista’ jgħin ukoll biex jiġu indirizzati kwistjonijiet reġjonali jew saħansitra nazzjonali. 

Il-proġett tiegħek għandu juri wkoll “valur Ewropew” – abbażi tal-prijoritajiet identifikati mill-UE, bħall-inklużjoni, it-tibdil fil-klima, l-involviment demokratiku, iċ-ċittadinanza jew l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Il-proġett jista’ jdum minn xahrejn sa 12-il xahar u se jkun prinċipalment part-time. Għalhekk tista’ taħdem fuqu fil-ħin liberu tiegħek.

Min jista' jieħu sehem?

Biex tieħu sehem fi Proġett ta’ Solidarjetà, trid tgħix f’wieħed mill-pajjiżi tal-programm.

Il-grupp tiegħek irid ikun fih mill-anqas 5 persuni (bejn 18 u 30 sena) li jkunu legalment residenti fl-istess pajjiż (ma hemm ebda numru massimu ta’ nies).

X’appoġġ finanzjarju se nikseb?

Tista’ tistenna €500 fix-xahar biex tkopri l-ispiża tal-immaniġġjar u l-implimentazzjoni tal-proġett. Se nkopru wkoll l-ispejjeż marbuta mal-involviment ta’ coach tal-proġett jekk ikun meħtieġ wieħed.

Kif tapplika

Għall-kuntrarju tal-volontarjat, it-traineeship jew l-impjiegi (fejn tapplika ma’ organizzazzjonijiet), bil-Proġetti ta’ Solidarjetà int titlob finanzjament dirett għall-proġett tiegħek. 

Biex tagħmel dan, trid tissodisfa l-iskadenzi stabbiliti fis-sejħa ġenerali għal proposti ta' proġett u tissottometti l-proġett tiegħek bħala applikazzjoni formali (ara Sejħiet Miftuħa). 

Imbagħad, l-applikazzjoni tiegħek se tkun ivvalutata mill- Aġenzija Nazzjonali
/!\ Tista’ tapplika int stess – iżda jekk tippreferi, tista’ tagħżel li taħdem ma’ organizzazzjoni b’esperjenza biex tapplika għal finanzjament.

Fil-formola ta’ applikazzjoni, se tintalab twieġeb mistoqsijiet bħal għaliex tixtieq twettaq dan il-proġett, kif se tibbenefika l-komunità, u liema attivitajiet qed tippjana matul il-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-idea.

Qabel tapplika:

  1. Oħloq il-grupp tiegħek – ilħaq żgħażagħ oħrajn fil-komunità tiegħek u fforma grupp b’idea jew suġġett komuni.
  2. Irreġistra lil kulħadd – il-membri kollha tal-grupp għandhom jingħaqdu mal-Korp.
  3. Ikollok ID ta’ organizzazzjoni (OID) – membru wieħed tal-grupp jieħu r-rwol ta’ “mexxej ta’ grupp” u jirreġistra għal OID, billi joħloq kont mal-Kummissjoni Ewropea.

Tinsiex li tista’ ssib organizzazzjoni li hi lesta tapplika f’ismek. Tista’ tkun waħda li diġà hi reġistrata u għandha OID; jekk le, se tikseb waħda għalik. 

Hekk kif tirreġistra u għandek l-OID tiegħek, tista’ tkompli bil-passi li jmiss (anki waqt li tkun qed tistenna li tiġi approvata).

  1. Agħmel il-homework tiegħek – aqra:

Jekk ikollok bżonn aktar informazzjoni, l-Aġenzija Nazzjonali tiegħek tista’ tgħinek bl-applikazzjoni tiegħek. 

  1. Oħloq il-proġett tiegħek – struttura l-ideat tiegħek (il-miri, il-membri tal-grupp, ir-riżultati mistennija, il-baġit, l-attivitajiet, eċċ.).
  2. Issottometti l-applikazzjoni tiegħek – bl-użu tal-formola ta’ applikazzjoni ESC30 għal Proġetti ta’ Solidarjetà.

Tinsiex id-data tal-għeluq, u r-risq!

/!\ Jista’ jkun hemm eċċezzjonijiet li jiddependu mill-pajjiż tal-programm, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs) għal aktar dettalji.

 

Paranduskohvik – kafetterija tat-tiswijiet fl-Estonja

L-għan ewlieni tal-kafetterija tat-tiswijiet hu li n-nies isiru konxji mill-impatti ambjentali negattivi tas-soċjetà tal-konsum u biex ikunu mħeġġa jżommu l-ambjent f’qagħda tajba. L-attività ssir fi spazju bbażat fuq il-komunità (workshop miftuħ) li jipprovdi l-għodod kollha li jistgħu jkunu meħtieġa biex jissewwa kull xorta ta’ tagħmir. In-nies huma mistiedna jġibu l-affarijiet miksurin tagħhom u flimkien mal-voluntiera jirranġawhom.

Il-Kamra: Dramm tal-Komunità fl-Irlanda

Il-proġett twieled bħala rispons għall-esklużjoni soċjali ta’ dawk li jfittxu l-ażil fi Newbridge fil-kontea ta’ Kildare. L-għan tiegħu hu li jinħoloq u jiġi implimentat programm teatrali applikat bl-involviment tal-persuni li jfittxu l-ażil li jkun jikkonsisti f’sessjonijiet ta’ ħidma dwar id-drama u jirriżulta fi prestazzjoni parteċipattiva waqt l-avveniment finali teatrali għall-komunità lokali.

Skate park fil-Belġju

L-idea tal-proġett hi li tinħoloq infrastruttura għall-iskateboards u l-BMX fiż-żona lokali. Mhux biss se jkun post fejn jiġu pprattikati attivitajiet sportivi, disponibbli għal kulħadd, iżda wkoll post fejn jiltaqgħu żgħażagħ oħrajn bl-istess fehmiet.

Brīvbode fil-Latvja

Il-proġett qed jitwettaq bħala segwitu għall-Brīvbode (“ħanut kollox b’xejn” bil-Malti), inizjattiva mnedija minn voluntiera, fejn darba f’ġimgħa n-nies huma mistiedna jieħdu sehem fl-avveniment - billi jġibu dak li ma għandhomx bżonn u jsibu x'inhu meħtieġ, bħal ilbies, kotba u affarijiet għad-dar.

Stedina għal aktar voluntiera fis-santwarji tal-annimali fil-Litwanja

Il-proġett għandu l-għan li jippromwovi l-volontarjat fis-santwarji tal-annimali u biex jgħin itejjeb tliet santwarji tal-annimali fi Klaipeda. Qed jistinka wkoll biex l-istudenti barranin ikunu jistgħu jimpenjaw ruħhom f’attivitajiet volontarji barra mill-iskola.

Biedja organika fil-Polonja

Il-proġett “Sferyczny ogród badawczy” għandu l-għan li jbiddel id-drawwiet alimentari ħżiena għas-saħħa taż-żgħażagħ u jinkoraġġixxi t-twaqqif ta’ biedja organika proprja. Bħala parti mill-proġett, se jinħoloq pjantaġġun innovattiv ta’ għelejjel ikkultivati taħt serra sferika disponibbli għaż-żgħażagħ lokali biex jattendu u jieħdu sehem fil-proċessi kollha ta’ kultivazzjoni u fl-aħħar jaħsdu l-frott u l-ħxejjex.

Irkupru tal-kosta fl-Italja

L-għan ewlieni tal-proġett “Mare d’Inverno” hu li tiġi rkuprata żona kostali naturali viċin iċ-ċentri urbani ta’ Trani u Barletta. Il-proġett jippjana li jtejjeb u jqajjem kuxjenza dwar il-protezzjoni ambjentali li tinkludi t-tqegħid ta’ mogħdijiet għaċ-ċiklisti u għall-persuni bil-mixi, it-tindif tal-bajjiet u t-tħawwil mill-ġdid tal-ispeċijiet tas-siġar indiġeni.

L-aħħar opportunitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Aqra l-aktar aħbarijiet reċenti