Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Solidariteitsprojecten

Wil je iets veranderen bij jou in de buurt en een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap, dan kun je samen met je vrienden een solidariteitsproject starten. Zorg wel dat jullie allemaal bij ons zijn aangesloten. 

Wat is een solidariteitsproject?

Denk eens na over problemen in je omgeving waarbij jij je betrokken voelt. Je project mag zulke problemen aanpakken, maar ook helpen om kwesties op regionaal of zelfs nationaal niveau aan te pakken. 

Daarnaast moet je project ook aansluiten bij de "Europese waarden" door in te spelen op prioriteiten van de EU zoals inclusie, klimaatbescherming, betrokkenheid bij de democratie, burgerschap of gendergelijkheid.

Je project mag tussen de twee en twaalf maanden duren. Je hoeft er niet fulltime mee bezig te zijn, je mag het ook in je vrije tijd doen.

Wie mag deelnemen?

Om aan een solidariteitsproject mee te doen, moet je in een van de programmalanden wonen.

Je groep moet uit minstens vijf mensen bestaan (tussen de 18 en 30 jaar oud) die in hetzelfde land wonen. Er is geen maximumaantal.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Je kan een bedrag van 500 euro per maand verwachten om de kosten van het beheer en de uitvoering van het project te betalen. Is er een projectbegeleider nodig, dan vergoeden we ook die kosten.

Aanvraag indienen

Anders dan bij vrijwilligerswerk, een stage of een baan (waarvoor jij moet solliciteren bij een organisatie) moet je voor een project rechtstreekse subsidie aanvragen. 

Dat doe je door binnen de termijn een formeel projectvoorstel in te dienen (zie de voorwaarden in de lopende oproepen

Je subsidieaanvraag wordt dan beoordeeld door je nationaal agentschap
/!\ Je kunt de subsidieaanvraag zelf indienen, maar je mag ook hulp vragen van een organisatie die daar ervaring mee heeft.

In het aanvraagformulier moet je een paar vragen beantwoorden, bijvoorbeeld waarom je het project wilt uitvoeren, hoe het ten goede komt van de gemeenschap, en welke activiteiten je van plan bent te organiseren bij de voorbereiding en uitvoering ervan.

Wat moet je doen voor je een aanvraag indient?

  1. Maak je eigen groep: spreek met andere jongeren in je gemeenschap en bedenk als groep een initiatief of project
  2. Word allemaal lid: alle leden van de groep moeten zich inschrijven bij het Solidariteitskorps
  3. Vraag een organisatienummer aan: wijs een "groepsleider" aan en zorg dat hij of zij een account aanmaakt bij de Europese Commissie om een organisatienummer (OID) te krijgen.

Maar zoals gezegd, je kunt ook een bestaande organisatie vragen om namens jouw groep een subsidieaanvraag in te dienen. Misschien hebben ze al een organisatienummer. Anders kunnen ze er een aanvragen voor jou. 

Zodra jullie een OID hebben aangevraagd, kunnen jullie beginnen.

  1. Maak je huiswerk en lees:

Heb je meer informatie nodig, dan kan het nationaal agentschap je helpen met de aanvraag. 

  1. Schrijf je project uit: structureer je ideeën (doel, groepsleden, verwachte resultaten, budget, activiteiten enz.)
  2. Dien je aanvraag in met het aanvraagformulier ESC30 Solidariteitsprojecten.

Mis de deadline niet, en veel succes!

/!\ Per programmaland kunnen de regels wat verschillen, lees de Veelgestelde vragenvoor meer informatie.

 

Paranduskohvik: een reparatiecafé in Estland

Het reparatiecafé probeert mensen vooral te bewust te maken van de negatieve milieueffecten van de consumptiemaatschappij en hen aan te moedigen beter voor het milieu te zorgen. Het is een soort openbare doe-het-zelfruimte (een open workshop) met het gereedschap dat nodig is om allerlei apparaten te repareren. Mensen worden uitgenodigd om hun kapotte spullen mee te nemen en met hulp van vrijwilligers weer aan de praat te brengen.

The Room: gemeenschapstheater in Ierland

Het project werd opgezet om iets te doen tegen de maatschappelijke uitsluiting van asielzoekers in Newbridge, Kildare County. Het gaat om een programma voor toegepast theater waarbij ook asielzoekers worden betrokken. Er worden toneelworkshops gegeven die uitmonden in een voorstelling voor de plaatselijke bevolking waarbij iedereen wordt betrokken.

Skatepark in België

Het project moet leiden tot de aanleg van een park voor skateboarders en BMX'ers in een buurtgemeenschap. Het moet een plek worden waar iedereen deze sporten kan beoefenen, maar tegelijk ook een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinde jongeren.

Brīvbode in Letland

Het project is een follow-up van Brīvbode ("weggeefwinkel"), een initiatief van vrijwilligers dat iedereen eens per week de kans geeft om van zijn overbodige spullen verlost te raken of juist dingen te vinden die hij nodig heeft, zoals kleding, boeken en huishoudartikelen.

Meer mensen warm maken voor vrijwilligerswerk in dierenasielen in Litouwen

Het project probeert vrijwilligers te vinden om in het Litouwse Klaipeda te gaan werken in dierenasielen en deze op te knappen . De bedoeling is ook om buitenlandse studenten de kans te geven mee te doen aan buitenschoolse vrijwilligersactiviteiten.

Biologisch boeren in Polen

Het project "Sferyczny ogród badawczy" probeert iets te doen aan de ongezonde eetgewoonten van jongeren en probeert hen te stimuleren zelf biologisch te gaan boeren. Bij dit project kunnen jongeren uit de buurt op een innovatieve manier zelf gewassen verbouwen in een bolvormige kas om kennis te maken met alle fasen van dit proces, inclusief de oogst.

Kustherstel in Italië

Het project "Mare d’Inverno" is vooral gericht op het herstel van een natuurlijk kustgebied in de buurt van de stadscentra van Trani en Barletta. Het moet de natuurlijke omgeving herstellen, maar tegelijk ook de aandacht vestigen op milieubescherming, via de aanleg van fiets- en voetpaden, het schoonmaken van stranden en het opnieuw aanplanten van inheemse boomsoorten.