Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Solidaarisuushankkeet

Jos haluat saada aikaan myönteisen muutoksen paikallisyhteisössäsi, voit lyöttäytyä yhteen ystäviesi kanssa ja aloittaa solidaarisuushankkeen. Muistakaa varmistaa, että kaikki ovat rekisteröityneet Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. 

Mikä on solidaarisuushanke?

Mieti, mitä haluaisit parantaa omassa naapurustossasi ja mihin haluaisit siellä panostaa. Hankkeesi tulisi keskittyä oman yhteisösi haasteisiin, mutta samalla on mahdollista pyrkiä myös korjaamaan alueellisia tai valtakunnallisia ongelmia. 

Hankkeesi on myös oltava EU:n arvojen mukainen. Sen tulee siis keskittyä EU:n tunnistamiin painopistealueisiin, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta sekä osallisuuden, demokratiaan sitoutumisen, aktiivisen kansalaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

Hankkeet voivat kestää 2–12 kuukautta, ja toiminta on pääosin osa-aikaista. Tällaisen hankkeen voi siis toteuttaa vapaa-ajalla.

Kuka voi osallistua?

Osallistuaksesi solidaarisuushankkeeseen sinun on asuttava ohjelmamaassa.

Ryhmääsi on kuuluttava vähintään 5 henkilöä, jotka ovat 18–30-vuotiaita ja asuvat laillisesti samassa maassa (osallistujille ei ole enimmäismäärää).

Minkälaista taloudellista tukea voi saada?

Hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen voi saada tukea 500 euroa kuukaudessa. Tarvittaessa voidaan kattaa myös ulkopuolisen ohjaajan kuluja.

Hakeminen

Toisin kuin vapaaehtoistöissä, harjoitteluissa ja töissä (joissa haetaan organisaatioihin) solidaarisuushankkeissa haetaan suoraa rahoitusta hankkeelle. 

Hakiessa on noudatettava yleisen ehdotuspyynnön määräaikoja ja lähetettävä hanketta koskeva virallinen hakemus (ks. avoimet ehdotuspyynnöt). 

Ryhmänne hakemuksen arvioi omassa maassanne toimiva kansallinen toimisto
/!\ Hakemuksen voi tehdä itse, mutta halutessanne voitte hakea rahoitusta yhteistyössä kokeneemman organisaation kanssa.

Hakemuksessa on kerrottava, miksi ryhmä haluaa toteuttaa kyseisen hankkeen, miten hanke hyödyttää yhteiskuntaa ja miten se aiotaan valmistella ja toteuttaa käytännössä.

Ennen hakemista:

  1. Perusta ryhmä. Ota yhteyttä muihin nuoriin omassa elinpiirissäsi ja muodosta ryhmä, jolla on yhteinen idea tai aihe.
  2. Rekisteröitykää. Kaikkien ryhmän jäsenten tulee liittyä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.
  3. Hankkikaa organisaatiotunnus. Valitkaa ryhmällenne johtaja, joka hakee organisaatiotunnusta luomalla tilin Euroopan komission verkkopalveluihin.

Myös jokin muu organisaatio voi tehdä hakemuksen ryhmänne puolesta. Organisaatio voi olla jo rekisteröitynyt, ja sillä voi olla organisaatiotunnus. Jos organisaatiolla ei vielä ole tunnusta, se voi hakea sen ryhmällenne. 

Kun ryhmänne on rekisteröity, ja sillä on organisaatiotunnus, voitte jatkaa seuraaviin vaiheisiin (vaikka vielä odottaisitte hyväksyntää).

  1. Tehkää taustatyö huolella ja lukekaa

Jos tarvitsette lisätietoa, maanne kansallinen toimisto voi auttaa teitä hakemuksenne kanssa. 

  1. Luokaa hankkeenne. Jäsennelkää ideanne (tavoitteet, ryhmän jäsenet, odotetut tulokset, budjetti, toimet jne.).
  2. Lähettäkään hakemuksenne solidaarisuushankkeiden ESC30-hakulomakkeella.

Muistakaa jättää hakemus ennen määräajan umpeutumista. Onnea matkaan!

/!\ Ohjelmamaasta riippuen hakemiseen voi liittyä poikkeuksia. Lisätietoja saat Usein kysyttyä -osiosta (UKK).

 

Paranduskohvik – korjaamokahvila (Viro)

Korjaamokahvilan tavoitteena on saada ihmiset huomaamaan kulutusyhteiskunnan haitalliset vaikutukset ympäristöön ja auttaa heitä toimimaan ympäristöystävällisemmin. Korjaamokahvila toimii paikallisyhteisön avoimessa työtilassa, jossa on saatavilla erilaisten tavaroiden ja laitteiden korjaamiseen tarvittavat välineet. Ihmiset voivat tuoda rikkinäiset tavaransa korjaamokahvilaan ja korjata niitä yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.

The Room: teatterihanke Kildaressa (Irlanti)

Toiminnan lähtökohtana oli halu saada Kildaressa sijaitsevan Newbridgen turvapaikanhakijat mukaan paikalliseen elämään ja ehkäistä heidän syrjäytymistään. Tätä varten perustettiin teatterihanke, jossa turvapaikanhakijat voivat osallistua teatterityöpajoihin ja valmistella näytelmän esitettäväksi paikallisyhteisölle.

Skeittipuisto (Belgia)

Hankkeessa rakennetaan skeittaamisessa ja bmx-pyöräilyssä tarvittavaa paikallista infrastruktuuria. Kaikille avoimen treenimahdollisuuden lisäksi skeittiparkki tarjoaa tilaisuuden tavata muita samanhenkisiä nuoria.

Brīvbode – tavarat kiertoon (Latvia)

Hanke jatkaa vapaaehtoisten käynnistämää Brīvbode-hanketta (suomeksi ”ilmainen kauppa”), jossa järjestetään viikoittainen tavaroiden vaihtotapahtuma. Ihmisiä pyydetään tuomaan tullessaan heille tarpeettomia vaatteita, kirjoja ja talousesineitä ja viemään mukanaan tarvitsemiaan tavaroita.

Vapaaehtoistyöntekijöitä eläinsuojiin (Liettua)

Hankkeen tavoitteena on edistää vapaaehtoistyötä eläinsuojissa ja kohentaa kolmea eläinsuojaa Klaipedassa. Samalla halutaan antaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan koulun ulkopuolella.

Luomuviljely (Puola)

”Sferyczny ogród badawczy” -hankkeen avulla halutaan parantaa nuorten ruokailutottumuksia ja kannustaa heitä perustamaan oma luomuviljelmä. Hankkeen yhteydessä perustetaan innovatiivinen viljelmä kupolikasvihuoneeseen, ja paikalliset nuoret voivat osallistua kaikkiin viljelyvaiheisiin aina sadonkorjuuseen asti.

Rannikkoseudun kunnostus (Italia)

”Mare d’Inverno” -hankkeessa kunnostetaan luonnonrantaa Tranin ja Barlettan lähistöllä. Tavoitteena on tuoda esille ympäristönsuojelun merkitystä ja parantaa pyörä- ja kävelyteitä, puhdistaa rantoja ja istuttaa paikallisia puulajeja.