Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Projekty solidarity

Pokud se chcete zasadit o pozitivní změnu ve svém okolí, zkuste spojit síly se svými přáteli a vytvořte projekt solidarity. Nezapomeňte se všichni zaregistrovat! 

Co skrývá pojem solidární projekt?

Zamysleli jste se, jakým výzvám čelí vaše bezprostřední okolí – vaše čtvrť nebo město – a jaké jsou příčiny problému? Váš projekt by měl být příspěvkem k řešení takových problémů, ale může stejně tak přispívat k řešení regionálních či dokonce celostátních otázek. 

Váš projekt by měl rovněž vykazovat „evropskou přidanou hodnotu“ – čerpat z priorit stanovených EU, jako je například začlenění, změna klimatu, demokratická angažovanost, občanství nebo rovnost žen a mužů.

Projekt může trvat 2 až 12 měsíců a bude se jednat především o částečný úvazek. Takže jej můžete realizovat ve svém volném čase.

Komu je program určen?

Chcete-li se zúčastnit projektu solidarity, musíte mít bydliště v některé ze programových zemí.

Skupinu musí tvořit nejméně 5 osob (ve věku 18 až 30 let), kteří legálně pobývají v téže zemi (maximální limit není stanoven).

Jakou obdržíme finanční podporu?

Na pokrytí nákladů na řízení a realizaci projektu můžete očekávat částku 500 EUR měsíčně. Uhradíme vám rovněž náklady na instruktora, pokud ho budete potřebovat.

Jak se přihlásit

Na rozdíl od dobrovolnické činnosti, stáží či pracovních míst (kdy se vás ujímají organizace), žádáte u tohoto typu projektů o přímé financování

Je přitom nutné dodržet lhůty stanovené ve výzvě k předkládání návrhů projektů a předložit projekt jako formální žádost (viz otevřené výzvy). 

Vaši žádost poté posoudí národní agentura ve vaší zemi
/!\ Můžete zažádat sami, ale také o to můžete požádat nějakou zkušenou organizací, která pak o finanční prostředky zažádá za vás.

V přihlášce budete dotázáni, proč chcete tento projekt realizovat, jakým způsobem bude přínosný pro vaši komunitu a jaké aktivity plánujete v průběhu příprav a i samotné realizace.

Než podáte žádost, je třeba:

  1. Vytvořit skupinu – oslovit další mladé lidi ve vašem okolí a vytvořit skupinu, kterou pojí společný plán nebo téma.
  2. Všechny její členy zaregistrovat – na stránkách sboru.
  3. Zažádat o identifikační číslo organizace (OID) – jeden z členů skupiny bude plnit funkci vedoucího a zaregistruje se pro potřeby OID tj. vytvoří si účet u Evropské komise.

Nezapomeňte, že můžete oslovit organizaci, která podá žádost vaším jménem. Můžete si vyhledat organizaci, která již identifikační číslo OID má. Nebo o něj pro vás zažádá. 

Jakmile se zaregistrujete a budete mít identifikační číslo OID, můžete pokračovat dalšími kroky (a to i během čekání na schválení registrace).

  1. Dobře se připravte – projděte si:

Pokud budete potřebovat další informace, pomůže vám vaše národní agentura

  1. Vytvořte projekt – své plány strukturujte (cíle, členové skupiny, očekávané výsledky, rozpočet, aktivity atd.).
  2. Podejte žádost prostřednictvím formuláře ESC30 na projekty solidarity.

Hlídejte si lhůtu – a zlomte vaz!

/!\ V závislosti na programové zemi mohou existovat výjimky. Projděte si odpovědi na časté dotazy, kde najdete další informace.

 

Repair Café Paraanduskohvik – minidílna v Estonsku nabízející opravárenské služby

Hlavním účelem této minidílny je informovat občany o negativních dopadech konzumerismu na životní prostředí a motivovat je k jeho ochraně. Sídlí v prostorách komunitní dílny, kde jsou k dispozici veškeré nástroje nezbytné k drobným opravám všech možných spotřebičů. Návštěvníci dobrovolníkům přinášejí rozbité domácí potřeby, které se dobrovolníci pokoušejí opravit.

The Room: Divadelní projekt (Irsko)

Projekt se zrodil jako reakce na sociální vyloučení žadatelů o azyl v Newbridge v hrabství Kildare. Jeho cílem je sestavit a realizovat divadelní program, do kterého budou zapojeni žadatelé o azyl. Předcházet mu budou divadelní workshopy a výsledkem bude participativní představení v rámci závěrečné divadelní akce pro místní komunitu.

Skatepark (Belgie)

Záměrem projektu je vytvořit místní infrastrukturu pro skateboardisty a sportovní kola. Bude to nejen prostor k provozování sportovních aktivit přístupný všem, ale také místo, kde se budou mladí setkávat.

Secondhand Brīvbode (Lotyšsko)

Projekt je realizován v návaznosti na iniciativu Brīvbode, kterou zahájili dobrovolníci. Každý týden se koná formou happeningu a účastníci přinášejí oděvy, knihy a vybavení domácnosti, které navzájem směňují.

Více dobrovolníků pro zvířecí útulky (Litva)

Cílem projektu je zapojení dobrovolníků do činnosti útulků pro zvířata a pomoc při modernizaci tří útulků v Klaipedě. Dalším dílčím cílem je zapojit zahraniční studenty do dobrovolné činnosti mimo školu.

Ekologické zemědělství (Polsko)

Projekt „Sferyczny ogród badawczy“ si klade za cíl změnit nezdravé stravovací návyky mladých lidí a vybízí je k ekologické produkci vlastních potravin. V rámci projektu proběhne inovativním způsobem výsadba plodin do kulatých skleníků určených pro místní mladé lidi, kteří se budou účastnit celého procesu pěstování až do sklizně.

Obnova pobřeží (Itálie)

Hlavním cílem projektu „Mare d’Inverno“ je obnova přírodní pobřežní oblasti poblíž měst Trani a Barletta. Projekt má zlepšit povědomí o ochraně životního prostředí a bude zahrnovat tvorbu stezek pro cyklisty a chodce, čištění pláží a opětovnou výsadbu původních druhů stromů.