Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Dobrovolnická činnost

Většina příležitostí nabízených prostřednictvím Evropského sboru solidarity spadá do kategorie přeshraniční dobrovolnická činnost

Tyto projekty jsou vynikající příležitostí, jak během pobytu v zahraničí pomoci tam, kde je to potřeba, a zároveň se naučit něco nového – například jazyk – a vrátit se se spoustou vzpomínek a zážitků. 

Vzhledem k velmi široké škále témat, jichž se nabízené činnosti týkají (např. životní prostředí, zdraví, začlenění, digitální technologie, kultura, sport), máte velkou šanci najít si zde projekt, který bude odpovídat vašim zájmům, znalostem a zkušenostem.

Můžete si zvolit mezi samostatnou dobrovolnickou činností a činností v týmu.

Individuální dobrovolnická činnost

 • Trvá od 2 do 12 měsíců.
 • Je vždy na plný úvazek (30 až 38 hodin týdně). 
 • Umožňuje podílet se na každodenní práci organizace, která aktivně přispívá k fungování místní komunity. 
 • Je obvykle přeshraniční, tj. v jiné zemi, než kde bydlíte (i když k dispozici bývají někdy i místní tj. vnitrostátní projekty). 
 • V některých případech se můžete zúčastnit po kratší dobu (2 týdny až 2 měsíce) – například u účastníků s omezenými příležitostmi nebo se zdravotním postižením.

Dobrovolnická činnost v týmu 

Pokud se nemůžete zavázat na delší dobu, ale přesto se chcete zúčastnit, můžete zkusit činnost v týmu:

 • Trvá od 2 týdnů do 2 měsíců.
 • Je vždy na plný úvazek (30 až 38 hodin týdně).
 • Jako dobrovolník pracujete s lidmi z nejméně 2 různých zemí.
 • Skupinu tvoří 10 až 40 dobrovolníků a jejími členy jsou osoby s omezenými příležitostmi.
 • Obvykle působí v zahraničí, ale může se jednat i o vaši domovskou zemi.

Podpůrné a hostitelské organizace

Pokud za dobrovolnou činností cestujete do zahraničí, jedná se o 2 organizace: 

 • podpůrná organizace sídlí ve vaší domovské zemi a pomůže vám s přípravou vašeho výjezdu do zahraničí (označujeme ji proto jako „vysílající organizaci“). 
 • hostitelská organizace vás uvítá a bude vám nápomocna v cílové zemi 

Podpůrné organizace lze vyhledávat v databázi akreditovaných organizací a organizací s označením kvality.

/!\ Pokud provádíte dobrovolnickou činnost v týmu, nepotřebujete žádnou podpůrnou organizaci.

Kdo může působit jako dobrovolník?

Dobrovolnickou činnost mohou v rámci Evropského sboru solidarity vykonávat osoby ve věku 18 až 30 let s bydlištěm ve progamové či partnerské zemi.

Co je hrazeno?

 • Bude vám uhrazeno doplňkové pojištění.
 • Můžete získat přístup k řadě podpůrných služeb, jako je jazyková podpora a odborná příprava.
 • Budou pokryty vaše základní náklady (cesta na místo vykonávání činnosti, ubytování a strava).
 • Obdržíte drobný příspěvek na osobní výdaje (3–6 EUR denně, v závislosti na zemi).
 • Pokud máte specifické potřeby (např. zdravotní postižení), mohou vám být uhrazeny i ty.

/!\ Tyto podmínky se vztahují na dobrovolníky působící v rámci Evropského sboru solidarity. 
Pokud vás přes portál sboru osloví organizace financovaná z některého z 8 programů financování první fáze Evropského sboru solidarity, pak se na vaši činnost budou vztahovat pravidla a postupy daného programu a některé z výše uvedených služeb vám nebudou k dispozici. Údaje o dalších programech financování spojené s Evropským sborem solidarity najdete v sekci s častými dotazy.

Jak se registrovat 

S registrací můžete začít kliknutím na tento odkaz: 

Při první registraci si budete muset nejdříve vytvořit účet u služby EU-Login (služba Evropské komise pro ověřování identity). Pak si vytvoříte osobní profil na stránkách sboru.

Jakmile budete mít profil vytvořen, budete mít přístup do přehledu, odkud se můžete ucházet o inzerované příležitosti, dále k online školení s obecnými informacemi, k potvrzením o účasti, můžete se účastnit se soutěží atd. 

/!\ Registrace ve sboru nezaručuje, že vám automaticky nějakou příležitost nabídneme.