Skip to main content

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

B’Saħħitna fl-Għaqda.

Volontarjat

Il-biċċa l-kbira tal-opportunitajiet permezz tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà huma attivitajiet ta’ volontarjat transfruntieri

Dawn il-proġetti huma opportunità eċċellenti biex il-parteċipanti jiġu megħjuna fejn meħtieġ, jitgħallmu ħiliet ġodda, iqattgħu żmien barra mill-pajjiż, forsi jitgħallmu lingwa – u żgur jiġu lura b’memorji li mhu se jinsew qatt. 

Bil-firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet koperti mill-proġetti (bħall-ambjent, is-saħħa, l-inklużjoni, it-teknoloġiji diġitali, il-kultura, l-isport), żgur li se ssib xi ħaġa li taqbel mal-interessi u l-isfond tiegħek.

Għandek l-għażla bejn il-volontarjat b’mod individwali u f’timijiet.

Volontarjat individwali

 • jista’ jdum minn xahrejn sa 12-il xahar
 • huwa full-time (bejn 30 u 38 siegħa fil-ġimgħa) 
 • jippermettilek tikkontribwixxi għall-ħidma ta’ kuljum ta’ organizzazzjoni li tkun qed twettaq attivitajiet ta’ benefiċċju għall-komunità lokali 
 • ġeneralment ikun “transfruntier” – jiġifieri f’pajjiż differenti minn dak fejn tgħix (għalkemm jista’ jseħħ f’pajjiżek ukoll – dawn jissejħu proġetti “ġewwa l-pajjiż”) 
 • f’xi każijiet, tista’ tieħu sehem għal perjodu iqsar (minn ġimagħtejn sa xahrejn) – pereżempju għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet, jew b’diżabbiltajiet

Volontarjat f’tim 

Jekk ma tistax timpenja ruħek għal perjodu twil, iżda xorta tixtieq tgħin lill-komunità, mela ċċekkja l-volontarjat f’tim, li:

 • jista’ ddum bejn ġimagħtejn u xahrejn
 • huwa full-time (bejn 30 u 38 siegħa fil-ġimgħa)
 • fih tkun voluntier ma’ nies minn tal-anqas 2 pajjiżi differenti
 • il-grupp se jkun bejn 10 u 40 voluntier u jinkludi persuni b’inqas opportunitajiet
 • normalment ikun f’pajjiż barrani, għalkemm jista’ jkun f’pajjiżek

Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ u ospitanti

Jekk se tmur barra pajjiżek għal volontarjat individwali, ikunu involuti 2 organizzazzjonijiet: 

 • l-organizzazzjoni ta’ appoġġ – ibbażata f’pajjiżek, se tgħinek tipprepara għall-esperjenza tiegħek f’pajjiż ieħor (qabel kienet tissejjaħ “organizzazzjoni li tibgħat”). 
 • l-organizzazzjoni ospitanti – se tirċevik u se tgħinek fil-pajjiż ta’ destinazzjoni tiegħek. 

Tista’ tfittex għal organizzazzjoni ta’ appoġġ potenzjali fuq il-bażi tad-data tal-organizzazzjonijiet akkreditati/b’Tikketta tal-Kwalità.

/!\ Jekk qed tagħmel volontarjat f’tim, m’għandekx bżonn organizzazzjoni ta’ appoġġ.

Min jista’ jkun voluntier?

L-attivitajiet ta’ volontarjat tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà huma miftuħin għal persuni ta’ bejn 18 u 30 sena li joqogħdu f’pajjiżi parteċipanti u pajjiżi sħab.

X’inhu kopert?

 • Int kopert b’assigurazzjoni komplementari
 • Tista’ taċċessa firxa ta’ servizzi ta’ appoġġ bħall-appoġġ lingwistiku u t-taħriġ
 • L-ispejjeż bażiċi tiegħek se jkunu koperti (l-ivvjaġġar tiegħek lejn u mill-proġett, l-akkomodazzjoni u l-ikel)
 • Se tirċievi wkoll allowance żgħira għall-ispejjeż personali (€3-6 kuljum, skont il-pajjiż)
 • Jekk għandek ħtiġijiet speċifiċi (eż. diżabbiltà), dawn l-ispejjeż jistgħu jiġu koperti wkoll

/!\ Din il-kopertura tapplika għall-voluntieri fl-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. 
Jekk tintgħażel permezz tal-portal tal-Korp minn organizzazzjoni, li hija ffinanzjata permezz tat-8 programmi ta’ finanzjament tal-ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, allura l-attività tiegħek taqa’ taħt ir-regoli u l-proċeduri ta’ dak il-programm ta’ finanzjament u mhux is-servizzi kollha msemmija hawn fuq se japplikaw għalik. Jekk jogħġbok iċċekkja l-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs) għall-programmi ta’ finanzjament addizzjonali li jappoġġjaw lill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Kif tirreġistra 

Biex tibda tirreġistra: 

L-ewwel darba li tirreġistra, se tintalab toħloq kont (EU Login, is-servizz ta’ awtentikazzjoni tal-utent tal-Kummissjoni Ewropea) qabel ma toħloq il-profil tiegħek.

Ladarba toħloq il-profil tiegħek, ikollok aċċess għad-dashboard personali tiegħek, minn fejn tista’ tapplika għall-opportunitajiet reklamati, taċċessa t-taħriġ ġenerali online, tipparteċipa fil-konkorsi, tara ċ-ċertifikati tiegħek u ħafna aktar. 

/!\ Ir-reġistrazzjoni fil-Korp ma tiggarantix li se tieħu sehem f’attività.