Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Volontärarbete

De flesta möjligheter inom Europeiska solidaritetskåren är volontärprojekt utomlands

De är ett utmärkt sätt att hjälpa till där det behövs, lära sig nya färdigheter, få utlandserfarenhet och kanske lära sig ett språk – och du kommer definitivt hem med oförglömliga minnen. 

Bland alla olika områden som projekten omfattar (t.ex. miljö, hälsa, inkludering, digital teknik, kultur och idrott) kan du säkert hitta något som passar dina intressen och din bakgrund.

Du kan välja mellan enskilda volontäruppdrag och volontärgrupper.

Enskilda volontäruppdrag

 • Varar mellan två månader och tolv månader.
 • Är på heltid (30–38 timmar per vecka). 
 • Ger dig möjlighet att bidra till det dagliga arbetet i en organisation som aktivt gynnar lokalsamhället. 
 • Är vanligtvis utomlands – dvs. i ett annat land än det där du bor, men du kan också delta i projekt i ditt hemland. 
 • I vissa fall kan du delta under en kortare tid (från 2 veckor till 2 månader) – till exempel om du har sämre förutsättningar eller någon funktionsnedsätning.

Volontärgrupper 

Om du inte kan binda upp dig för en längre tid men ändå vill hjälpa samhället kan volontärarbete i grupp vara ett alternativ:

 • Pågår mellan två veckor och två månader.
 • Är på heltid (30–38 timmar per vecka).
 • Du arbetar med andra volontärer från minst två olika länder.
 • Gruppen består av mellan 10 och 40 volontärer och omfattar även personer med sämre förutsättningar.
 • Projekten är vanligen utomlands, men kan också vara i ditt hemland.

Stödorganisationer och värdorganisationer

Om du ska åka utomlands för individuellt volontärarbete är två organisationer inblandade: 

 • Stödorganisationen – är baserad i ditt hemland och hjälper dig att förbereda dig inför din utlandsvistelse (den kallades tidigare ”sändande organisation”). 
 • Värdorganisationen – tar emot dig och hjälper dig i värdlandet. 

Du kan söka efter stödorganisationer i databasen för ackrediterade/kvalitetsmärkta organisationer.

! Om du arbetar som gruppvolontär behöver du inte någon stödorganisation.

Vem kan jobba som volontär?

Europeiska solidaritetskårens volontärverksamhet är öppen för dig mellan 18–30 år som är bosatt i ett programland eller ett partnerland.

Vad omfattar det?

 • Du omfattas av en kompletterande försäkring.
 • Du kan få tillgång till en rad stödtjänster, t.ex. språkligt stöd och fortbildning.
 • Dina grundläggande kostnader kommer att täckas (din resa till och från projektet, logi och mat).
 • Du får också lite fickpengar för personliga utgifter (3–6 euro om dagen, beroende på land).
 • Om du har särskilda behov (t.ex. på grund av en funktionsnedsättning) kan sådana kostnader också täckas.

! De här förmånerna gäller Europeiska solidaritetskårens volontärer
Om du väljs ut via kårens portal av en organisation som får bidrag från något av de åtta finansieringsprogrammen i Europeiska solidaritetskårens första etapp omfattas din verksamhet av reglerna och förfarandena för det finansieringsprogrammet, och du kan inte ta del av alla de tjänster som nämns ovan. I svaren på de vanliga frågorna (Vanliga frågor) kan du se vilka andra finansieringsprogram som stöder Europeiska solidaritetskåren.

Så registrerar du dig 

Börja här: 

Första gången du registrerar dig ombeds du att skapa ett konto (EU Login, EU-kommissionens autentiseringstjänst) innan du skapar din profil.

När din profil har skapats har du tillgång till din startsida, där du kan söka till de utannonserade möjligheterna, få tillgång till utbildning på nätet, delta i tävlingar, kolla dina intyg och mycket mer. 

! Att gå med i kåren är ingen garanti för att få att delta i en verksamhet.