Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Principer

Etiska principer

De etiska principer som beskrivs här är allmänna, och ska täcka alla olika potentiella deltagare, organisationer och miljöer där verksamhet kan bedrivas. De bör anpassas till de olika projektens särskilda förhållanden.

Som ung deltagare

De organisationer som har sammanställt er verksamhet har ägnat mycket tid, energi och resurser åt detta. Beakta deras insatser, men också de lokalsamhällen och personer som direkt berörs av verksamheten.

Som mottagarorganisation

Deltagarna kommer med sina egna idéer, övertygelser och förväntningar. Tänk på detta, eftersom du är ansvarig för att skapa en respektfull och tillitsfull värdmiljö. 

Personligt åtagande

 • Som ung deltagare representerar du följande principer:
 • Jag värnar värderingar som solidaritet, respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter och tror på att främja ett rättvist och jämlikt samhälle som bygger på mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet.
 • Jag vill främja solidariteten mellan människor och respektera deras kulturer och traditioner. Vi strävar efter att bygga upp en gemenskap med delat ansvar och ömsesidigt stöd.
 • Jag vill på ett meningsfullt sätt bidra till samhället och visa solidaritet, samarbetsvilja och förståelse.
 • Jag kommer inte att göra något som kan utsätta mig själv eller andra för risker.

Praktiska frågor

 • Det är frivilligt att registrera sig i kåren, och du kan när som helst radera kontot.
 • Du kan avvisa ett erbjudande om en kåraktivitet utan att det påverkar din chans att få andra erbjudanden i framtiden.
 • Du kommer inte att behöva betala några avgifter för att delta i en aktivitet
 • Både före och under din utplacering kommer du att få tydlig information om de uppgifter som du kommer att utföra, och (vid behov) lämplig utbildning och språkstöd.
 • Du måste underteckna ett avtal med värdorganisationen när du godkänner en aktivitet, med närmare uppgifter om villkoren för din verksamhet.
 • Värdorganisationens regler, struktur och praxis måste respekteras (det kan också vara nödvändigt för att skydda din hälsa, säkerhet och värdighet). 
 • Du måste följa lagstiftningen i värdlandet
 • I slutet av din verksamhet kommer du att få ett intyg från Europeiska solidaritetskåren som bekräftar ditt deltagande