Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

UItgangspunten

Uitgangspunten voor het gedrag

De hier beschreven uitgangspunten voor het gedag zijn afgestemd op het merendeel van de deelnemers, organisaties en omgevingen waarin activiteiten plaatsvinden. Er moet echter rekening worden gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden.

Voor de jonge deelnemers

De organisaties die je activiteit hebben georganiseerd, hebben hier veel tijd, energie en middelen in gestoken. Toon daar respect voor, net als voor de lokale gemeenschappen en mensen die rechtstreeks bij de activiteiten betrokken zijn.

Voor de gastorganisaties

Alle deelnemers komen met hun eigen ideeën, overtuigingen en verwachtingen. Houd daarom rekening met hun behoeften, want u moet zorgen voor een omgeving waarin zij respect krijgen en vertrouwen kunnen hebben. 

Persoonlijke belofte

 • Als jonge deelnemer beloof je:
 • solidair te zijn, de menselijke waardigheid en mensenrechten te eerbiedigen, en naar een rechtvaardige en gelijke samenleving te streven op basis van pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid
 • de solidariteit tussen mensen te vergroten en hun cultuur en tradities te respecteren omdat we een een gemeenschap van gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijdse ondersteuning willen zijn
 • een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren en solidariteit, samenwerkingszin en wederzijds begrip te tonen
 • je zo te gedragen dat je geen risico's of schade veroorzaakt voor anderen of voor jezelf

Praktische zaken

 • De inschrijving in het Solidariteitskorps is vrijwillig en je kunt je account op elk moment wissen.
 • Je kunt elk aanbod voor een activiteit van het korps weigeren, zonder dat dit invloed heeft op de kans om daarna nog andere aanbiedingen te krijgen.
 • Je hoeft niets te betalen om voor een activiteit in aanmerking te komen.
 • Zowel voor als tijdens je activiteit krijg je duidelijke informatie over wat er van je verwacht wordt en (eventueel) een passende opleiding en taalcursus.
 • Wanneer je ingaat op een aanbod, moet je een overeenkomst sluiten met de gastorganisatie over de voorwaarden waaronder je aan de activiteit deelneemt.
 • Je moet je houden aan de regels, structuur en praktijken van de gastorganisatie (die ook je eigen gezondheid, veiligheid en waardigheid beschermen). 
 • Je moet je ook houden aan de wetgeving van het gastland.
 • Na afloop krijg je een certificaat van het Europees Solidariteitskorps als bewijs van deelname.