Skip to main content

Európai Szolidaritási Testület

A közösség ereje

Alapelvek

Magatartási szabályok

Az alább ismertetett általános magatartási elvek kialakítása során figyelembe vettük, hogy a potenciális résztvevők és szervezetek sokfélék lehetnek, és a tevékenységek is egymástól eltérő közegben zajlanak. Ezért az itt ismertetett elveket minden esetben az adott tevékenység egyedi jellemzőihez kell igazítani.

Fiatal résztvevők

A Testületen belül végzett tevékenységek megszervezése sok időt, energiát és erőforrásokat követel a különböző szervezetek részéről. Alapvető elvárás, hogy a résztvevők megbecsülik ezt a munkát, és tiszteletet tanúsítanak mindazon személyek és közösségek iránt, akikkel vagy amelyekkel tevékenységük során közvetlenül érintkezésbe lépnek.

Fogadó szervezetként

A résztvevők különböző elvárásokkal és elképzelésekkel érkeznek, és világnézeti meggyőződésük sem egyforma. Ezt mindig figyelembe kell venni, ugyanis a fogadó szervezet felelőssége, hogy olyan fogadó környezetet biztosítson, amely a tiszteleten és bizalmon alapul. 

Személyes elkötelezettség

 • Fiatal résztvevőként az alábbi elveket kell elfogadnod magadra nézve:
 • Tiszteletben tartom a szolidaritás, az emberi méltóság és az emberi jogok értékét. Támogatom egy olyan társadalom létrehozását, amelyben maradéktalanul érvényre jut a jog- és esélyegyenlőség, a pluralizmus, a diszkriminációmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a kölcsönös segítségvállalás és az egyenlőség.
 • Törekszem az emberek közötti szolidaritás elmélyítésére, tiszteletben tartva ugyanakkor a különböző kultúrákat és hagyományokat. Magaménak érzem azt a közös célt, miszerint olyan közösséget kívánunk építeni, amely a felelősség megosztásán és kölcsönös támogatáson alapul.
 • A szolidaritás, az együttműködés és a kölcsönös megértés jegyében végzett tevékenységgel érdemi hozzájárulást kívánok biztosítani a társadalmi kérdések megoldásához.
 • Nem teszek olyat, amivel bárkit – magamat vagy másokat – veszélybe sodorhatok.

Gyakorlati kérdések

 • A Testületbe való jelentkezés önkéntes, fiókodat bármikor törölheted.
 • Visszautasíthatsz ajánlatokat anélkül, hogy ez csökkentené az esélyedet arra, hogy a jövőben más ajánlatokat kapj.
 • Senki nem kötelezhet díj fizetésére a tevékenységekben való részvételért.
 • A tevékenység előtt és közben világos tájékoztatást kapsz az ellátandó feladatokról, és szükség esetén megfelelő képzésben és nyelvi támogatásban részesülhetsz.
 • A megbízatás elfogadásakor megállapodást kell aláírnod a fogadó szervezettel, amely részletezi a munkavégzés feltételeit.
 • Tiszteletben kell tartanod a fogadó szervezet szabályait, szervezeti felépítését és eljárásait (amire egészséged, biztonságod és méltóságod megőrzése érdekében is szükség lehet). 
 • Be kell tartanod a fogadó ország törvényeit.
 • Miután tevékenységed véget ért, az Európai Szolidaritási Testület tanúsítványt állít ki, mely igazolja a részvételedet.