Skip to main content

Corpul european de solidaritate

Împreună suntem puternici

Principii

Principii de conduită

Principiile de conduită descrise aici sunt generale, concepute pentru a acoperi o varietate cât mai mare de potențiali participanți, organizații și medii în care pot fi desfășurate activitățile. Ele ar trebui adaptate la circumstanțele specifice fiecărei activități.

Tineri participanți

Organizațiile care concep activitățile dedică timp, energie și resurse în acest scop. Ca participant, te rugăm să apreciezi efortul lor și să respecți comunitățile locale și persoanele direct vizate de activități.

Organizații-gazdă

Participanții vin cu propriile idei, convingeri și așteptări. Vă rugăm să țineți cont de aceste nevoi, întrucât aveți responsabilitatea de a oferi un mediu bazat pe respect și încredere. 

Angajament personal

 • În calitate de participant tânăr, îți vei asuma următoarele principii:
 • Îmi exprim adeziunea față de valorile solidarității și respectării demnității umane și a drepturilor omului și cred în promovarea unei societăți echitabile și egale în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea.
 • Doresc să consolidez solidaritatea între oameni, respectând în același timp culturile și tradițiile acestora; obiectivul nostru este să construim o comunitate de responsabilități comune și sprijin reciproc.
 • Doresc să contribui în mod semnificativ la binele societății, făcând dovadă de solidaritate, cooperare și înțelegere reciprocă.
 • Nu voi acționa în niciun fel care mi-ar putea dăuna mie sau altora.

Aspecte practice

 • Înscrierea în Corpul european de solidaritate este voluntară și ai libertatea de a-ți șterge contul oricând dorești.
 • Poți refuza orice ofertă de participare venită din partea Corpului de solidaritate, fără ca acest lucru să îți afecteze șansa de a primi alte oferte în viitor.
 • Nu ți se poate cere să plătești taxe pentru participarea la o activitate.
 • Atât înainte, cât și în timpul participării, vei primi informații clare cu privire la sarcinile pe care le vei avea și (dacă este cazul) formare adecvată și sprijin lingvistic.
 • Când accepți o ofertă, trebuie să semnezi un acord cu organizația-gazdă, care să detalieze condițiile în care se va desfășura activitatea.
 • Trebuie să respecți normele, structura și practicile organizației-gazdă (care pot fi, într-adevăr, necesare pentru a-ți proteja sănătatea, siguranța și demnitatea). 
 • Trebuie să respecți legile țării-gazdă.
 • La încheierea activității, ți se va acorda un certificat de participare eliberat de Corpul european de solidaritate.