Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Periaatteet

Käytös- ja toimintaperiaatteet

Tässä kuvatut periaatteet ovat luonteeltaan yleisiä, ja ne on suunniteltu huomioimaan potentiaalisten osallistujien, organisaatioiden ja toimintaympäristöjen valtava kirjo. Niitä on sovitettava kulloistenkin toimintaolosuhteiden mukaan.

Osallistuva nuori

Toimintasi järjestävät organisaatiot ovat uhranneet paljon aikaa, energiaa ja resursseja toiminnan mahdollistamiseen. Kunnioita heidän työtään ja toimien kohteena olevia paikallisia yhteisöjä ja ihmisiä.

Isäntäorganisaatio

Osallistujat tuovat mukanaan ajatuksiaan, vakaumuksiaan ja odotuksiaan. Ottakaa nämä tarpeet huomioon, koska olette vastuussa kunnioittavan ja luotettavan työympäristön luomisesta. 

Henkilökohtainen lupaus

 • Osallistuva nuori sitoutuu seuraavaan lupaukseen:
 • Tuen solidaarisuutta ja ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitusta, sekä oikeudenmukaista ja tasavertaista yhteiskuntaa, joka perustuu moniarvoisuuteen, syrjimättömyyteen, suvaitsevaisuuteen, oikeuteen, solidaarisuuteen ja tasa-arvoon.
 • Haluan lisätä solidaarisuutta ihmisten välillä heidän kulttuureitaan ja perinteitään kunnioittaen. Tavoitteenamme on rakentaa yhteisvastuuseen ja keskinäiseen auttamiseen perustuva yhteisö.
 • Haluan antaa merkityksellisen panoksen yhteiskunnalle ja osoitan solidaarisuutta, yhteistyöhalua ja keskinäistä ymmärrystä.
 • En toimi millään sellaisella tavalla, joka saattaisi asettaa muut tai minut itseni alttiiksi vahingoittumiselle.

Käytännön seikkoja

 • Solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityminen on vapaaehtoista, ja voit poistaa tilisi milloin tahansa.
 • Voit hylätä minkä tahansa tarjouksen solidaarisuusjoukkojen toiminnasta ilman, että se vaikuttaa tuleviin mahdollisuuksiisi saada tarjouksia.
 • Sinulta ei voida pyytää mitään maksuja toimintaan osallistumisesta.
 • Saat sekä ennen toiminnan aloittamista että sen aikana selkeät tiedot suoritettavista tehtävistä sekä tarpeen mukaan koulutusta ja kielellistä tukea.
 • Kun hyväksyt työskentelytarjouksen, sinun on tehtävä isäntäorganisaation kanssa sopimus, joka sisältää työskentelyn ehdot.
 • Sinun on noudatettava isäntäorganisaation sääntöjä, rakenteita ja käytäntöjä (jotka voivat olla tarpeen terveytesi, turvallisuutesi ja ihmisarvosi kannalta). 
 • Sinun on noudatettava isäntämaan lakeja.
 • Toimintasi päätteeksi saat Euroopan solidaarisuusjoukkojen todistuksen, joka vahvistaa osallistumisesi.