Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Principai

Elgesio principai

Čia aprašyti bendrieji elgesio principai, kuriais atsižvelgiama į tai, kokie įvairūs gali būti veiklos dalyviai, organizacijos ir aplinka, kurioje gali būti vykdoma veikla. Jie turėtų būti pritaikyti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kuriomis vykdoma veikla.

Esate jaunasis dalyvis

Jums veiklą pasiūliusios organizacijos tam skyrė daug laiko, energijos ir išteklių. Gerbkite šias pastangas, taip pat gerbkite vietos bendruomenes ir žmones, kuriems veikla daro tiesioginį poveikį.

Esate priimančioji organizacija

Dalyviai turi įvairių idėjų, įsitikinimų ir lūkesčių. Atsižvelkite į šiuos poreikius, nes esate atsakingi už tai, kad būtų sukurta pagarba ir pasitikėjimu grindžiama aplinka. 

Asmeninis įsipareigojimas

 • Jūs, kaip jaunasis dalyvis, laikysitės šių principų:
 • pritariu pagrindinėms ES vertybėms – solidarumui, pagarbai žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, skatinimui kurti sąžiningą ir teisingą visuomenę, kurios pagrindas yra pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir lygybė;
 • noriu stiprinti žmonių tarpusavio solidarumą, gerbdamas jų kultūras ir tradicijas; siekiu kurti bendra atsakomybe ir savitarpio pagalba grindžiamą visuomenę;
 • noriu prasmingai prisidėti prie visuomenės gyvenimo ir laikysiuosi solidarumo, bendradarbiavimo bei savitarpio supratimo principų;
 • nekelsiu pavojaus nei kitiems, nei sau pačiam.

Praktiniai klausimai

 • Registracija korpuse yra savanoriška; savo paskyrą galite bet kada ištrinti.
 • Galite atmesti bet kuri pasiūlymą dalyvauti korpuso veikloje. Dėl to tikimybė ateityje gauti kitų pasiūlymų nesumažėja.
 • Iš jūsų negali būti reikalaujama mokėti jokių mokesčių už dalyvavimą veikloje.
 • Prieš projektą ir jo metu gausite aiškią informaciją apie jūsų užduotis ir (prireikus) tinkamą mokymą bei kalbinę paramą.
 • Priėmęs pasiūlymą dalyvauti veikloje turite su dalyvaujančiąja organizacija pasirašyti sutartį, kurioje aprašomos jūsų veiklos sąlygos.
 • Turite laikytis priimančiosios organizacijos taisyklių, paisyti jos organizacinės struktūros ir praktikos (tai daryti gali būti būtina siekiant apsaugoti jūsų sveikatą, saugumą ir orumą).  
 • Turite laikytis priimančiosios šalies teisės aktų.
 • Pasibaigus veiklai jums bus suteiktas Europos solidarumo korpuso pažymėjimas, patvirtinantis, kad dalyvavote veikloje.