Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Savanoriška veikla humanitarinės pagalbos srityje

Nuo 2022 m. Europos solidarumo korpusas atsiveria pasauliui ir siūlo naują tarpvalstybinę savanorišką veiklą, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos trečiosiose šalyse.

Šie projektai suteikia puikią galimybę tapti aktyviu piliečiu, parodyti solidarumą su žmonėmis ES nepriklausančiose šalyse, kurie patyrė humanitarines nelaimes arba kuriems reikia geriau pasirengti galimoms nelaimėms ateityje; kartu tai proga įgyti naujų įgūdžių ir susipažinti su kitomis kultūromis ir kitokiu gyvenimo būdu, todėl tai tikrai gyvenimą keičianti patirtis!

Be pasirengimo nelaimėms ir pagalbos po nelaimių, projektai, kuriuose dalyvausite, apima daug įvairių aspektų. Štai keli pavyzdžiai: lyčių lygybės skatinimas, moterų ir vaikų apsauga, pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų apsauga, dokumentų neturinčių migrantų apsauga, klimato kaitos poveikio švelninimas, aprūpinimo maistu gerinimas ir t. t.

Galite pasirinkti trumpalaikę arba ilgesnio laikotarpio individualią savanorišką veiklą arba savanorišką veiklą grupėse.

Individuali savanoriška veikla:

 • gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių;
 • vykdoma visą darbo dieną (nuo 30 iki 38 valandų per savaitę); 
 • suteikia galimybę kasdien atlikti užduotis, reikalingas priimančiosios organizacijos – humanitarinės pagalbos srityje veikiančios organizacijos – vykdomai veiklai remti;
 • yra tarpvalstybinė, t. y. vyksta kitoje šalyje – trečiojoje šalyje, kurioje vykdoma humanitarinės pagalbos veikla ir operacijos.

Savanorių grupių veikla 

Jei negalite dalyvauti ilgos trukmės projekte, tačiau vis tiek norite padėti, pasidomėkite savanorių grupių veikla, kurios ypatybės yra tokios:

 • trukmė – nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių;
 • darbo laikas – visa darbo diena (nuo 30 iki 38 valandų per savaitę);
 • savanoriška veikla su žmonėmis iš bent 2 skirtingų šalių;
 • grupė sudėtis – 5–40 savanorių, kuriuos atrinks remiančiosios ir priimančiosios organizacijos; 
 • veiksmo vieta – trečioji šalis, kurioje vykdoma humanitarinės pagalbos veikla ir operacijos.

Remiančiosios ir priimančiosios organizacijos

Jei esate atrinktas vykti į užsienį vykdyti tam tikros savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje, procese dalyvaus bent 3 organizacijos.

 • Bent dvi paramos organizacijos – iš skirtingų ES valstybių narių arba programos asocijuotųjų trečiųjų šalių (Islandijos, Lichtenšteino, Turkijos ar Šiaurės Makedonijos Respublikos). Šios organizacijos jums padės pasirengti veiklai užsienyje. 
 • Bent viena priimančioji organizacija – įsikūrusi trečiojoje šalyje, kuri nėra asocijuotoji programos šalis, kurioje nevyksta nei tarptautiniai, nei netarptautiniai ginkluoti konfliktai ir kurioje vykdoma humanitarinės pagalbos veikla. Ši organizacija jums padės vykdyti savanorišką veiklą užsienyje. 
 • Tikimasi, kad apie pirmąsias galimybes bus paskelbta 2023 m. antrąjį ketvirtį. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau.   

Kas gali dalyvauti savanoriškoje veikloje?

Europos solidarumo korpuso savanoriškoje veikloje gali dalyvauti 18–30 metų (savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje – 35 metų) amžiaus asmenys, kurie teisėtai gyvena ES valstybėje narėje arba Programos asocijuotojoje trečiojoje šalyje (Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje ir Šiaurės Makedonijos Respublikoje) ir yra užsiregistravę Europos solidarumo korpuso portale.

Kokios išlaidos padengiamos?

 • Jūs apdraudžiami papildomu draudimu.
 • Galite naudotis įvairiomis paramos paslaugomis, pavyzdžiui, gauti kalbinę paramą ir dalyvauti mokymuose.
 • Padengiamos pagrindinės jūsų išlaidos (kelionės į projekto vietą ir iš jos, apgyvendinimo ir maitinimo).
 • Taip pat gausite nedidelę išmoką asmeninėms išlaidoms. 
 • Jei turite specialių poreikių (pvz., negalią), gali būti padengiamos su tuo susijusios išlaidos.

Kaip užsiregistruoti?

Galite užsiregistruoti čia ir pareikšti susidomėjimą dalyvauti savanoriškoje veikloje humanitarinės pagalbos srityje. Savanoriška veikla humanitarinės pagalbos srityje bus vykdoma nuo 2023 m. Prieš pradėdami savanorišką veiklą savanoriai turi būti sėkmingai baigę įsivertinimą ir dalyvavę internetiniuose bei tiesioginiuose mokymuose.

/!\ Užsiregistravimas korpuse nėra garantija, kad dalyvausite veikloje.