Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Доброволчество в областта на хуманитарната помощ

От 2022 г. Европейският корпус за солидарност се отваря към света и предлага нови трансгранични доброволчески дейности в подкрепа на операции за хуманитарна помощ в трети държави.

Тези проекти дават чудесна възможност за активно гражданско участие и демонстриране на солидарност с хората в държави извън ЕС, които са изправени пред хуманитарни бедствия или имат нужда да повишат готовността си за евентуални бедствия в бъдеще, и същевременно позволяват на участниците да усвоят нови умения и да се запознаят с нови култури и начини на живот — без съмнение преживяване, което променя живота!

Освен готовността при бедствия и оказването на помощ след бедствия, проектите, в които ще участваш, обхващат широк кръг от въпроси. Ето няколко примера: насърчаване на равенството между половете, закрила на жените и децата, закрила на бежанците и вътрешно разселените лица, закрила на мигрантите без документи, смекчаване на последиците от изменението на климата, подобряване на продоволствената сигурност и др.

Можеш да избираш между индивидуална доброволческа дейност и доброволческа дейност в екип за кратък или по-дълъг период.

Индивидуалната доброволческа дейност

 • може да продължи от 2 до 12 месеца
 • е на пълно работно време (между 30 и 38 часа седмично) 
 • ти позволява да участваш в изпълнението на ежедневните задачи, необходими за подпомагане на дейностите на приемащата организация, която работи в областта на хуманитарната помощ
 • е „трансгранична“ — т.е. в държава, различна от тази, в която живееш — и се провежда в трета държава, в която има текущи дейности и операции за хуманитарна помощ

Доброволческа дейност в екип 

Ако не можеш да се ангажираш за дълъг период от време, но все пак желаеш да помогнеш, разгледай възможностите за доброволческа дейност в екип, която:

 • може да продължи от 2 седмици до 2 месеца
 • е на пълно работно време (между 30 и 38 часа седмично)
 • ти дава възможност да извършваш доброволческа дейност с хора от поне 2 различни държави
 • се провежда в група от 5 до 40 доброволци, които ще бъдат избрани от подкрепящата и приемащата организация 
 • се провежда в трета държава, в която има текущи дейности и операции за хуманитарна помощ

Подкрепящи и приемащи организации

Ако си избран да отидеш в чужбина за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ, ще участват най-малко 3 организации:

 • Най-малко 2 подкрепящи организации — от различни държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата (Исландия, Лихтенщайн, Турция и Република Северна Македония). Тези организации ще ти помогнат да се подготвиш за опита си в чужбина. 
 • Най-малко 1 приемаща организация — със седалище в трета държава, която не е асоциирана към програмата, в която няма текущи международни или вътрешни въоръжени конфликти и където се извършват дейности за хуманитарна помощ. Тази организация ще те придружава по време на твоята доброволческа дейност в чужбина. 
 • Първите възможности се очаква да бъдат публикувани през второто тримесечие на 2023 г. Очаквай допълнителна информация.   

Кой може да бъде доброволец?

Доброволческите дейности на Европейския корпус за солидарност са отворени за лица на възраст между 18 и 30 години (35 за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ), които пребивават законно в държава от ЕС или в трета държава, асоциирана към програмата (Исландия, Лихтенщайн, Турция и Република Северна Македония), и които са се регистрирали на портала на Европейския корпус за солидарност.

Какво е включено?

 • Имаш допълнителна застраховка
 • Имаш достъп до редица услуги за подкрепа, като езикова подкрепа и обучение
 • Твоите основни разходи ще бъдат покрити (разходи за пътуването до и от мястото на проекта, за настаняване и храна)
 • Ще получиш и малка сума за лични разходи 
 • Ако имаш специални нужди (например увреждане), свързаните с тях разходи също може да бъдат покрити

Как да се регистрираш

Можеш да се регистрираш тук и да изразиш интерес към доброволчеството в областта на хуманитарната помощ. Доброволческите дейности в областта на хуманитарната помощ ще започнат от 2023 г. Преди да започнат доброволческа дейност, доброволците трябва да са преминали успешно самооценка, онлайн и присъствено обучение.

/!\ Регистрацията в Корпуса не ти гарантира участие в дейност.