Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Проекти за солидарност

Ако искаш да допринесеш за положителна промяна в твоята местна общност, можеш да обединиш сили с приятелите си и заедно да създадете проект за солидарност. Уверете се, че всички сте се регистрирали при нас. 

Какво представляват проектите за солидарност?

Помислете за предизвикателства във вашия квартал и за каузите, които са важни за вас. Проектът трябва да е посветен на този вид предизвикателства, но може също да помага за справяне с регионални или дори национални проблеми. 

Той също така трябва да демонстрира „европейска стойност“ — да се основава на приоритетите, определени от ЕС, като например приобщаването, изменението на климата, демократичната ангажираност, гражданството или равенството между половете.

Неговата продължителност може да е от 2 до 12 месеца, като участието трябва да е основно на непълно работно време, за да можете да работите по проекта в свободното си време.

Кой може да участва?

За да можеш да участваш в проект за солидарност, трябва да живееш в една от държавите по програмата.

Групата трябва да включва поне 5 души (на възраст между 18 и 30 години), които пребивават законно в една и съща страна (няма максимален брой участници).

Каква финансова подкрепа ще получа?

Можеш да очакваш 500 евро на месец за покриване на разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта. Също така ще покрием разходите за участието на инструктор в проекта, ако е необходимо.

Как се кандидатства

За разлика от доброволчеството, стажовете или работата (когато кандидатстваш за организации), при проекти за солидарност искаш пряко финансиране за твоя проект. 

За целта трябва да спазиш крайните срокове, определени в общата покана за представяне на предложения за проекти, и да изпратиш проекта си като официална кандидатура (вж. текущи покани). 

След това твоята кандидатура ще бъде оценена от националната агенция в твоята страна
/!\ Можеш да кандидатстваш самостоятелно или, ако желаеш, да работиш с организация с опит в кандидатстването за финансиране.

Във формуляра за кандидатстване ще ти бъдат зададени въпроси, като например защо искаш да реализираш този проект, каква ще бъде ползата от него за общността и какви дейности планираш да извършиш по време на подготовката и изпълнението на твоята идея.

Преди да кандидатстваш:

  1. Създай своя група – свържи се с други младежи от твоята общност и формирай група с обща идея или тема.
  2. Погрижи се всички да се регистрират – всички членове на групата трябва да се присъединят към корпуса.
  3. Ще е необходим идентификационен номер за организацията (OID) – един от членовете на групата поема ролята на „ръководител на групата“ и се регистрира, за да получи идентификационен номер за организацията, като създава профил в Европейската комисия.

Не забравяй, че може да се намери организация, която е готова да кандидатства от името на твоята група. Тя може вече да е регистрирана и да има OID; ако не е така, тя ще получи OID за твоята група. 

След като регистрацията и получаването на идентификационен номер, можеш да продължиш със следващите стъпки (дори ако чакаш той да бъде одобрен).

  1. Подготви се – прочети

Ако се нуждаеш от повече информация, твоята национална агенция може да ти помогне с кандидатурата. 

  1. Създай проект – структурирай идеите си (цели, членове на групата, очаквани резултати, бюджет, дейности и др.).
  2. Изпрати твоята кандидатура, като използваш формуляра за кандидатстване за проекти за солидарност ESC30.

Не пропускай крайния срок и успех!

/!\ Може да има изключения в зависимост от държавата по програмата, затова, моля, провери в често задаваните въпроси (ЧЗВ) за повече подробности.

 

Paranduskohvik — кафене за ремонти в Естония

Основната цел на кафенето за ремонти е да се повиши осведомеността на хората за отрицателното въздействие на потребителското общество върху околната среда и да се насърчи желанието им да я опазват. Проявата се организира в общностно ателие (открита работилница), в която са налице всички необходими инструменти за поправка на всякакви видове уреди. Хората се приканват да донесат своите счупени вещи и заедно с доброволци да се опитат да ги поправят.

Стаята: общностен театър в Ирландия

Проектът е създаден в отговор на социалното изключване на търсещите убежище в Нюбридж в графство Килдеър. Целта е да се създаде и изпълни театрална програма с участието на лица, търсещи убежище, която ще се състои от семинари по драматично изкуство и ще завърши с представление с участието на публиката по време на театрална проява за местната общност.

Скейт парк в Белгия

Идеята на проекта е да се създаде инфраструктура за каране на скейтборд и колела BMX в местен квартал. Това няма да бъде само място за практикуване на спортни дейности, достъпно за всички, а също и място за срещи на млади хора със сходни интереси.

Brīvbode в Латвия

Проектът се изпълнява като продължение на Brīvbode („безплатен магазин“ на български) – инициатива, подета от доброволци и провеждана веднъж седмично, в рамките на която хората се приканват да донесат своите ненужни вещи и да търсят това, което им трябва, като например дрехи, книги и стоки за бита.

Приканване на повече хора да станат доброволци в приюти за животни в Литва

Проектът има за цел да насърчи доброволчеството в приюти за животни и да помогне за модернизирането на три приюта за животни в Клайпеда. Организаторите също така се стремят да дадат възможност на чуждестранни студенти да участват в доброволчески дейности извън училище.

Биологично земеделие в Полша

Проектът „Sferyczny ogród badawczy“ има за цел да промени нездравословните хранителни навици на младите хора и да насърчава собственото биологично производство. В рамките на проекта ще бъде създадена иновативна градина под формата на сферичен парник за отглеждане на култури, където младите хора ще могат да присъстват и участват във всички процеси на отглеждане и събиране на реколтата.

Възстановяване на крайбрежието в Италия

Основната цел на проекта „Mare d'Inverno“ е възстановяването на природна крайбрежна зона, разположена в близост до градските центрове Трани и Барлета. Планира се в рамките на проекта да се подобри осведомеността за опазването на околната среда, което включва изграждане на вело- и пешеходни алеи, почистване на плажовете и презасаждане на местни видове дървета.