Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Solidaritetsprojekter

Hvis du vil gøre en positiv forskel i dit lokalsamfund, kan du gå sammen med dine venner om at oprette et solidaritetsprojekt. Du skal bare sørge for at melde dig ind hos os. 

Hvad er et solidaritetsprojekt?

Tænk over, hvad der er af problemer i dit nærområde, og hvilke af dem du har lyst til at gøre noget ved. Dit projekt skal dreje sig om problemer i dit lokalsamfund, men må også gerne være noget, der kan bidrage til at løse regionale eller ligefrem nationale problemer. 

Dit projekt skal også have "europæisk værdi". Det vil sige, at det skal være i tråd med de prioriteter, som EU har opstillet som f.eks. inklusion, bekæmpelse af klimaændringer, demokratisk engagement, aktivt medborgerskab eller ligestilling mellem kønnene.

Projektet kan vare fra 2 til 12 måneder og gennemføres primært som en deltidsaktivitet, hvilket betyder, at du kan gøre det i din fritid.

Hvem kan være med?

For at deltage i et solidaritetsprojekt skal du bo i et af programlandene.

Din gruppe skal bestå af mindst 5 personer mellem 18 og 30 år, som har lovligt ophold i samme land (der er ikke noget maksimalt antal personer).

Hvad får gruppen i økonomisk støtte?

I kan forvente 630 euro om måneden til at dække udgifterne til at styre og gennemføre projektet. Vi vil også om nødvendigt dække udgifterne til en vejleder.

Sådan ansøger I

I solidaritetsprojekter ansøger I om direkte støtte til jeres projekt – i modsætning til frivilligt arbejde, praktikophold eller job, hvor man sender sin ansøgning til en organisation. 

I skal sørge for at overholde de frister, der er fastsat i den generelle indkaldelse af projektforslag, og indsende jeres projekt som en formel ansøgning (se Åbne indkaldelser). 

Derefter vil ansøgningen blive vurderet af det nationale kontor i det land, hvor I bor. 
/!\ I kan selv ansøge, men hvis I foretrækker det, kan I vælge at samarbejde med en erfaren organisation, der kan hjælpe jer med at ansøge om støtte.

På ansøgningsformularen bliver I spurgt om, hvorfor I ønsker at gennemføre projektet, hvordan det vil komme lokalsamfundet til gavn, og hvilke aktiviteter I har planlagt både i forberedelsesfasen, og når projektet er i gang.

Før I ansøger:

  1. Opret en gruppe – kontakt andre unge i dit samfund, og dan en gruppe med en fælles idé eller et fælles emne.
  2. Sørg for, at alle bliver registreret – alle medlemmer af gruppen skal tilmelde sig solidaritetskorpset.
  3. Få et organisations-ID (OID) – et medlem af gruppen skal påtage sig rollen som "gruppeleder" og registrere sig for at få et OID ved at oprette en konto hos Europa-Kommissionen.

Husk, at I kan finde en organisation, der er villig til at ansøge på jeres vegne. Det kan være én, der allerede er registreret og har et OID – hvis den ikke har det, vil den skaffe ét til jer. 

Så snart gruppelederen har registreret sig og har fået sit OID, kan I fortsætte med de næste trin (også mens I venter på at få OID'et godkendt).

  1. Forbered jer grundigt ved at læse:

Hvis I har brug for mere information, kan det nationale kontor hjælpe jer med ansøgningen. 

  1. Opret jeres projekt: Få styr på detaljerne – jeres idéer, mål, gruppemedlemmer, forventede resultater, budget, aktiviteter osv.
  2. Indsend jeres ansøgning – brug ESC30-ansøgningsformularen til solidaritetsprojekter.

Husk at gøre det inden fristen, og held og lykke!

/!\ Der kan være undtagelser for visse af programlandene – se nærmere i vores Spørgsmål og svar.

 

Reparationscafé i Estland

Hovedformålet med reparationscaféen "Paranduskohvik" er at gøre folk opmærksomme på forbrugersamfundets negative konsekvenser for miljøet og tilskynde dem til at handle miljørigtigt. Den ligger i et lokalt åbent værksted, hvor der findes alt det værktøj, der er nødvendigt for at reparere alle former for apparater. Folk opfordres til at komme med deres defekte ting og forsøge at sætte dem i stand sammen med de frivillige.

Lokalteater i Irland

Projektet "The Room" opstod som reaktion på social eksklusion af asylansøgere i Newbridge i Kildare County. Formålet er at skabe og gennemføre et teaterprogram, der inddrager asylansøgere. The Room består af dramaworkshopper, der skal munde ud i en teaterforestilling, som opføres i lokalsamfundet.

Skaterpark i Belgien

Idéen med projektet "Skate park" er at lave et sted for skateboard og BMX i nærområdet. Det bliver ikke kun en park, hvor alle kan komme og dyrke sport, men også et sted, hvor unge kan møde ligesindede.

Byttecentral i Letland

Projektet gennemføres som opfølgning på "Brīvbode" (gratis butik på dansk) – et initiativ, som er startet af frivillige, og hvor folk en gang om ugen kan komme med det, som de ikke længere har brug for, og bytte det til ting, som de mangler, f.eks. tøj, bøger og husholdningsartikler.

Dyreinternater i Litauen

Projektet har til formål at fremme frivilligt arbejde i dyreinternater og hjælpe med at opgradere tre dyreinternater i Klaipeda. Derudover skal det også give udenlandske studerende mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter uden for skolen.

Økologisk landbrug i Polen

Projektet "Sferyczny ogród badawczy" har til formål at ændre unges usunde spisevaner og tilskynde folk til at starte egne økologiske landbrug. Som en del af projektet vil der blive plantet afgrøder på en ny og anderledes måde i et sfærisk væksthus, hvor lokale unge kan komme og være med i hele processen fra dyrkning til høst.

Kystgenopretning i Italien

Hovedformålet med projektet "Mare d'Inverno" er at genoprette et kystområde i nærheden af byerne Trani og Barletta. Det er planen at øge bevidstheden om miljøbeskyttelse ved at etablere stier til cyklister og fodgængere, rengøre strandene og genplante naturligt hjemmehørende træarter.