Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Solidaritetskorpsforummet

Da vi oprettede det europæiske solidaritetskorps, var det et af vores hovedmål med programmet at opbygge et fællesskab, der kan vise engagerede unge, hvordan de kan yde et meningsfuldt bidrag til samfundet.

Se, hvad der sker i solidaritetskorpsforummet, og hvordan du kan involvere dig!