Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Komunita Európskeho zboru solidarity

Keď sme zakladali Európsky zbor solidarity, jedným z hlavných cieľov programu malo byť budovanie komunity, aby sme ukázali odhodlaným mladým ľuďom, ako môžu zmysluplne prispievať k fungovaniu spoločnosti.

Zisti, čo sa deje v tejto oblasti a ako sa môžeš zapojiť.