Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

O nás

Máš rád výzvy a chceš pomôcť druhým ľuďom? Zisti, ako sa môžeš zapojiť.

Typy činností

Oblasti činnosti

 • Tvorivosť a kultúra
 • Vzdelávanie a odborná príprava
 • Zamestnanie a podnikanie
 • Životné prostredie a ochrana prírody
 • Zdravie a kvalita života
 • Telesná výchova a šport
 • Práca s utečencami a migrantmi
 • Sociálne problémy
 • Predchádzanie katastrofám a obnova
 • a mnohé ďalšie…

Vekové obmedzenie

Ak sa rozhodneš zapojiť do Európskeho zboru solidarity, môžeš sa zaregistrovať od 17 rokov, ale do činnosti sa nebudeš môcť zapojiť, kým nedovŕšiš 18 rokov. 
Zapojiť sa môžu účastníci vo veku do veku 30 rokov (do 35 rokov v prípade dobrovoľníctva v oblasti humanitárnej pomoci). 

Požiadavky

Ak sa zapojíš, zaväzuješ sa, že budeš dodržiavať zásady Európskeho zboru solidarity.

Mal by si vedieť, že:

 • môžeš sa zapojiť len do jednej dlhodobej dobrovoľníckej činnosti (v trvaní 2 až 12 mesiacov), ale stále sa môžeš zúčastňovať na tímových dobrovoľníckych činnostiach a projektoch v oblasti solidarity, uchádzať sa o pracovné miesta a stáže, 
 • ak sa zapojíš do krátkodobej individuálnej dobrovoľníckej činnosti (v trvaní maximálne 2 mesiace), stále sa môžeš:

– zúčastniť na jednej dlhodobej činnosti,
– zapájať do tímových dobrovoľníckych činností a zúčastňovať sa na projektoch v oblasti solidarity, uchádzať sa o pracovné miesta a stáže.

Ako to funguje?

Po registrácii na portáli Európskeho zboru solidarity získaš prístup do osobného panelu, v ktorom nájdeš zverejnené príležitosti na dobrovoľníctvo, prácu, odbornú prípravu a oveľa viac. 

Ak označíš, že si k dispozícii, môžu ťa takisto kontaktovať organizácie s ponukou svojich projektov. 

Ak sa chceš zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v oblasti humanitárnej pomoci, budeš musieť absolvovať test sebahodnotenia a osobitnú odbornú prípravu (online a prezenčne), aby si mohol(-la) byť zaradený(-á) do skupiny záujemcov o túto dobrovoľnícku činnosť.

Zapojenie sa do Európskeho zboru solidarity

 

Potrebuješ účet na sociálnej sieti alebo e-mailovú adresu. Preštuduj si našu politiku ochrany osobných údajov.