Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Eolas

An bhfuil tú réidh chun tabhairt faoi dhúshlán nua? An bhfuil fonn ort cuidiú le daoine eile? Féach conas is féidir leat páirt a ghlacadh anseo.

Cineálacha gníomhaíochtaí

Réimsí na ngníomhaíochtaí

 • Cruthaitheacht agus cultúr
 • Oideachas agus oiliúint
 • Fostaíocht agus fiontraíocht
 • An comhshaol agus cosaint an dúlra
 • Sláinte agus folláine
 • Corpoideachas agus spórt
 • Obair a dhéanamh le dídeanaithe agus le himircigh
 • Dúshláin shóisialta
 • Tubaistí a chosc agus téarnamh
 • Agus go leor eile...

Teorainn aoise

Má bheartaíonn tú páirt a ghlacadh sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, cuimhnigh gur féidir leat clárú nuair atá tú 17 mbliana d’aois ach nach féidir leat tionscadal a thosú go dtí go mbeidh tú 18 mbliana d'aois. 
Is féidir leat páirt a ghlacadh ann go dtí go mbeidh tú 30 bliain d’aois (35 bliana d’aois i gcás Obair Dheonach i réimse na Cabhrach Daonnúla). 

Ceanglais

I dtosach báire, nuair a ghlacann tú ballraíocht, tugann tú gealltanas prionsabail an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a urramú.

Ansin, ba cheart an méid seo a leanas a bheith ar eolas agat freisin:

 • ní féidir leat páirt a ghlacadh ach in aon ghníomhaíocht fhadtéarmach oibre deonaí amháin (2-12 mhí), ach is féidir leat fós gníomhaíochtaí oibre deonaí foirne a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i dTionscadail Dlúthpháirtíochta, chomh maith le poist agus cúrsaí oiliúna a dhéanamh 
 • má ghlacann tú páirt i ngníomhaíocht ghearrthéarmach oibre deonaí aonair (suas go dhá mhí), is féidir leat fós:

– páirt a ghlacadh in aon ghníomhaíocht fhadtéarmach amháin
– gníomhaíochtaí oibre deonaí foirne a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i dTionscadail Dlúthpháirtíochta, chomh maith le poist agus cúrsaí oiliúna a dhéanamh

Conas a fheidhmíonn sé?

Nuair a chláraíonn tú ar thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, beidh rochtain agat ar dheais phearsanta, áit a dtiocfaidh tú ar dheiseanna foilsithe chun obair dheonach a dhéanamh, dul i mbun oibre, tabhairt faoi chúrsa oiliúna agus go leor eile. 

Freisin, má chuireann tú in iúl go bhfuil tú ar fáil, d'fhéadfadh eagraíochtaí ar mian leo thú a chur ag obair ar a dtionscadail teagmháil a dhéanamh leat. 

Más mian leat Obair Dheonach a dhéanamh i réimse na Cabhrach Daonnúla, beidh ort triail féinmheasúnaithe a dhéanamh agus an oiliúint shonrach (ar líne agus aghaidh ar aghaidh) a dhéanamh chun go gcuirfí le díorma na n-oibrithe deonaí is iarrthóirí thú.

Ballraíocht a ghlacadh leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach

 

Teastaíonn cuntas ar na meáin shóisialta nó seoladh ríomhphoist uait. Féach ár mbeartas maidir le príobháideachas sonraí

Na deiseanna is déanaí leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Léigh an nuacht is déanaí