Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Oiliúint agus tacaíocht le haghaidh rannpháirtithe

Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach réimse seirbhísí tacaíochta ar fáil do rannpháirtithe chun deimhin a dhéanamh de go mbaineann tú an leas is fearr agus is féidir as an taithí agus go bhfoghlaimíonn tú an méid is mó agus is féidir freisin.  

Oiliúint ghinearálta ar líne 

Oiliúint rochtana oscailte is ea an oiliúint ghinearálta ar líne, oiliúint a chuirtear ar fáil trí shuíomh gréasáin an Chóir Dlúthpháirtíochta do gach iarrthóir agus rannpháirtí atá cláraithe. Ar na modúil tá “Misean an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh”, “Róil agus freagrachtaí na rannpháirtithe”, “An fheasacht idirchultúrtha”, “An tsláinte agus an tsábháilteacht” agus tuilleadh nach iad.

Tacaíocht teanga ar líne

tacaíocht teanga ar líne (OLS) ceaptha chun cuidiú le rannpháirtithe feabhas a chur ar a n-eolas ar an teanga ina mbeidh siad ag obair.

Tá an tseirbhís ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais, is iad sin: Béarla, Bulgáiris, Cróitis, Danmhairgis, Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Laitvis, Liotuáinis, Máltais, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Seicis, Slóvaicis, Slóivéinis, Spáinnis, Sualainnis agus Ungáiris.

Is féidir leat an tseirbhís a úsáid má roghnaíodh thú le haghaidh gníomhaíocht de chuid an Chóir (obair dheontais, cúrsa oiliúna nó post) a mhaireann 2 mhí nó níos faide. Tar éis do roghnaithe, gheobhaidh tú ríomhphost ón eagraíocht óstach leis na sonraí chun logáil isteach.

Oiliúint

Is sraith imeachtaí oiliúna é seo do rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí fadtéarmacha a thugann treoir agus tacaíocht leanúnach duit le linn do thaithí sa Chór. Cuidíonn an tsraith leat tú féin a oiriúnú do dhúshláin chultúrtha agus phearsanta, foghlaim faoi do chearta agus na hoibleagáidí atá ort, nithe praiticiúla, cumarsáid idirchultúrtha, aithne a chur ar rannpháirtithe eile, fanacht i dteagmháil le Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus measúnú a dhéanamh ar do thaithí agus go leor eile. 

I do cháil mar rannpháirtí ar ghníomhaíocht fhadtéarmach, cuirfear na seisiúin seo a leanas ar fáil duit:

  • oiliúint réamh-imeachta (le haghaidh gníomhaíochtaí trasteorann amháin) 
  • oiliúint nuair a thosaíonn tú 
  • measúnú lár-thréimhse (le haghaidh gníomhaíochtaí a mhairfidh ar feadh 6 mhí nó níos mó amháin) 
  • imeachtaí bliantúla de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh

Meantóireacht

Agus tú ar an láthair, ba cheart go gcuirfí tacaíocht phearsanta ar fáil duit i bhfoirm meantóireachta chun cuidiú leat socrú isteach sa tír nua agus san eagraíocht óstach araon.

Youthpass

Youthpass ar fáil do gach rannpháirtí de chuid an Chóir. Uirlis is ea í a chuidíonn leat na torthaí foghlama a d'fhorbair tú le linn an tionscadail a aithint agus a dhoiciméadú. Leis an uirlis sin, féadfaidh tú cur síos a dhéanamh ar an méid a rinne tú agus an méid a d’fhoghlaim tú a chur in iúl – scileanna neamhfhoirmiúla agus seachfhoirmiúla san áireamh. 

Tá sé sin go léir leagtha amach go foirmiúil i ndeimhniú Youthpass. Go dtí seo, bhain breis agus 1 mhilliún duine úsáid as an uirlis agus bronnadh an teastas orthu.  

Ag brath ar an gcineál aitheantais a theastaíonn uait, nuair a chruthaítear deimhniú Youthpass cuidíonn sé leat machnamh a dhéanamh ar do Curriculum Vitae (CV) féin agus ceann a chruthú in Europass

Árachas

Ní mór do rannpháirtithe a bheith sábháilte i gcónaí, sin ceann de na príomhphrionsabail a bhaineann leis na gníomhaíochtaí ar fad a dhéantar mar chuid den Chór. 

Beidh clúdach árachais agat le linn do ghníomhaíochta ón uair a fhágann tú do thír féin suas go dtí 2 mhí tar éis dheireadh na gníomhaíochta, faoi na coinníollacha seo a leanas:

Le haghaidh gníomhaíochtaí trasteorann:

  • clúdach breisithe chun cur le do Chárta Eorpach um Árachas Sláinte nó le córas sláinte náisiúnta na tíre óstaí (arna sholáthar ag an gCoimisiún Eorpach) 
  • príomhchlúdach ón gCoimisiún – i gcás nach féidir leat an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte a fháil saor in aisce, nó nach bhfuil tú i dteideal clúdaigh sa tír óstach 

 Le haghaidh gníomhaíochtaí i do thír féin:

  • trí chostas ar bith nach gclúdaíonn do chóras náisiúnta sláinte a aisíoc

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil maidir leis an gclúdach, agus eolas maidir le conas clárú, ar shuíomh gréasáin na cuideachta árachais.

Tá tuilleadh eolais faoi phróiseáil sonraí pearsanta laistigh de na seirbhísí árachais le fáil san Fhógra Cosanta Sonraí seo. 

Teastas rannpháirtíochta

Leis an teastas rannpháirtíochta, deimhnítear gur ghlac tú páirt i ngníomhachtaí de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. 

Nuair a thagann deireadh le do thréimhse sa Chór, eiseoidh ceann de na heagraíochtaí a raibh baint acu leis an ngníomhaíocht do theastas rannpháirtíochta tríd an suíomh gréasáin seo. Níl le déanamh agat ach suirbhé a líonadh isteach ar dtús chun a chur in iúl dúinn cén dóigh a raibh do thaithí féin.

Cruthúnas ar do chuid oibre sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, is rud luachmhar é a chuirfidh go mór le do CV. Ar ndóigh, féadfaidh tú tagairt a dhéanamh de má úsáideann tú tairseach EURES le haghaidh deiseanna fostaíochta ar fud na hEorpa.

Comhaontuithe le rannpháirtithe

Sula n-imeoidh tú chun tús a chur le do ghníomhaíocht (cibé acu obair dheonach, cúrsa oiliúna nó post aonair atá ann), ní mór duit comhaontú rannpháirtí a shíniú lena gcinntear na gnéithe seo a leanas, ar a laghad, de do ghníomhaíocht:

  • cearta agus freagrachtaí maidir le ranníocaíocht árachais agus airgeadais ón gCór 
  • na tascanna a bheidh le déanamh agat le linn na gníomhaíochta (i gcás obair dheonach
  • na torthaí foghlama atá beartaithe (i gcás obair dheonach). 

I gcás cúrsaí oiliúna agus post, beidh ort comhaontú breise a shíniú i gcomhréir le dlíthe na tíre óstaí. 

Víosaí agus ceadanna cónaithe

Is féidir go mbeidh ceann amháin acu sin (nó an dá cheann acu) de dhíth ort agus tú ag bogadh ó thír go tír chun páirt a ghlacadh i do ghníomhaíocht de chuid an Chóir. 
/!\  Molaimid go láidir go ndéanann tú iarratas ar aon chead taistil ná cónaithe den sórt sin tamall maith roimh ré, ó tharla go bhféadfadh an próiseas leanúint ar aghaidh ar feadh roinnt seachtainí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta ábhartha nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin

Le haghaidh eolas ginearálta maidir le víosaí agus ceadanna cónaithe, i dtaca le tréimhsí gearrfhanachta agus fadfhanachta, féach tairseach inimirce an Aontais.