Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Szkolenie i wsparcie dla uczestników

Europejski Korpus Solidarności zapewnia uczestnikom szereg usług wsparcia, aby mogli nie tylko maksymalnie skorzystać z udziału w projektach, ale również jak najwięcej się nauczyć.  

Ogólne szkolenie online 

Ogólne szkolenie online to bezpłatne szkolenie w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności dostępne dla wszystkich zarejestrowanych kandydatów i uczestników. Szkolenie składa się z różnych modułów, poświęconych tematom, takim jak misja Europejskiego Korpusu Solidarności, role i obowiązki uczestników, świadomość międzykulturowa, zdrowie i bezpieczeństwo itp.

Wsparcie językowe online

Wsparcie językowe online ma pomóc uczestnikom poprawić ich znajomość języka, którym będą się posługiwać w trakcie projektu.

Usługa jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, greckim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.

Z usługi mogą korzystać osoby, które zostały wybrane do udziału w działaniu Korpusu (wolontariat, staż lub praca), które trwa co najmniej 2 miesiące. Jeśli zostaniesz wybrany, otrzymasz od swojej organizacji przyjmującej drogą mailową zaproszenie, w którym znajdziesz informacje o danych do logowania.

Szkolenia

Jest to seria szkoleń dla uczestników biorących udział w działaniach długoterminowych Korpusu. Na szkoleniach otrzymają oni wsparcie i wskazówki potrzebne w czasie trwania projektu. Uczestnicy dowiadują się, jak przystosować się do realiów, tak aby móc sprostać wyzwaniom kulturowym i osobistym. Poza tym dzięki szkoleniom uczestnicy poznają swoje prawa i obowiązki, dowiadują się o kwestiach praktycznych, uczą się komunikacji międzykulturowej, poznają innych uczestników, pozostają w kontakcie z agencjami krajowymi, mają zagwarantowaną pomoc przy ocenie swojego doświadczenia itp. 

Jako uczestnik działania długoterminowego będziesz mieć możliwość udziału w następujących sesjach:

  • szkolenie przed wyjazdem (dotyczy wyłącznie działań transgranicznych) 
  • szkolenie po przyjeździe na miejsce 
  • ocena śródokresowa (dotyczy wyłącznie działań trwających co najmniej 6 miesięcy) 
  • coroczne wydarzenia Europejskiego Korpusu Solidarności.

Opieka mentorska

Na miejscu masz prawo do osobistego wsparcia w formie opieki mentorskiej. Pomoże Ci ono zadomowić się w nowym kraju i w nowej organizacji przyjmującej.

Youthpass

Youthpass – dostępny dla wszystkich uczestników działań Korpusu – to narzędzie, które pomoże Ci ustalić i udokumentować efekty uczenia się w trakcie projektu. Youthpass pozwala opisać, co zrobiłeś/-aś, i wykazać to, czego się nauczyłeś/-aś, w tym umiejętności formalne i pozaformalne. 

Wszystkie one są oficjalnie wymienione w świadectwie Youthpass. Do tej pory z tego narzędzia skorzystał ponad milion osób, które otrzymały świadectwo.  

Zależnie od rodzaju uznania kwalifikacji, jakie jest Ci potrzebne, wygenerowanie świadectwa Youthpass może również pomóc Ci przemyśleć Twoje CV i napisać je w serwisie Europass

Ubezpieczenie

Ważną zasadą dotyczącą wszystkich działań realizowanych w ramach Korpusu jest zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa. 

Od momentu, gdy wyjedziesz do kraju przyjmującego, przez cały czas trwania działania i przez dwa miesiące po jego zakończeniu będziesz objęty/-a ubezpieczeniem.

W przypadku działań transgranicznych:

  • ubezpieczenie uzupełniające – uzupełnia Twoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenie w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej w kraju przyjmującym (zapewnia je Komisja Europejska) 
  • podstawowe ubezpieczenie przyznawane przez Komisję – jeżeli nie możesz uzyskać bezpłatnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub jeśli nie masz prawa do ubezpieczenia w kraju przyjmującym. 

 W przypadku działań krajowych:

  • zwrot wszelkich kosztów niepokrytych przez Twój krajowy system opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o ubezpieczeniu i o tym, jak do niego przystąpić, znajdziesz na stronie zakładu ubezpieczeń.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach usług ubezpieczeniowych znajdziesz w tym oświadczeniu o ochronie danych

Świadectwo uczestnictwa

Świadectwo uczestnictwa to dokument potwierdzający Twój udział w działaniach realizowanych przez Europejski Korpus Solidarności. 

Na koniec Twojego udziału w działaniu Korpusu jedna z organizacji uczestniczących w działaniu wystawi Ci świadectwo uczestnictwa za pośrednictwem tego portalu. Wystarczy tylko, że najpierw wypełnisz ankietę. Dowiemy się z niej, jak wyglądał Twój udział.

Mając dowód na to, że pracowałeś/-aś na rzecz Korpusu, zyskujesz cenny atut w Twoim CV. Możesz oczywiście odwołać się do zdobytego doświadczenia, jeżeli korzystasz z Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej (EURES).

Umowy z uczestnikami

Zanim wyjedziesz, aby wziąć udział w działaniu – czy to wolontariacie indywidualnym, stażu czy pracy – musisz jako uczestnik podpisać umowę, która określa co najmniej następujące aspekty Twojego działania:

  • prawa i obowiązki odnośnie do ubezpieczenia i dofinansowania otrzymywanego z Korpusu 
  • opis zadań do wykonania w trakcie działania (w przypadku wolontariatu
  • oczekiwane efekty uczenia się (w przypadku wolontariatu). 

W przypadku stażu i pracy musisz podpisać dodatkową umowę zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju przyjmującym. 

Wizy i zezwolenia na pobyt

Możliwe, że będziesz potrzebować wizy lub zezwolenia na pobyt (albo obydwu tych dokumentów), gdy będziesz się przemieszczać między krajami, aby wziąć udział w działaniu Korpusu. 
/!\  Zdecydowanie zalecamy odpowiednio wcześnie postarać się o takie zezwolenie na podróż lub pobyt, gdyż formalności z tym związane mogą potrwać kilka tygodni.

Więcej szczegółowych informacji możesz uzyskać w odpowiedniej agencji narodowej lub agencji wykonawczej

Ogólne informacje o wizach i zezwoleniach na pobyt krótko- i długoterminowy znajdziesz w unijnym portalu imigracyjnym.