Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Zasady

Zasady postępowania

Opisane tutaj zasady postępowania mają charakter ogólny i zakładają dużą różnorodność potencjalnych uczestników, organizacji i środowisk, w których mogą być realizowane działania. Zasady powinny być dostosowane do konkretnych uwarunkowań każdego działania.

O czym musisz pomyśleć jako młody uczestnik

Organizacja, która opracowała Twoje działanie, poświęciła na to wiele czasu, energii i zasobów. Uszanuj jej wysiłki, a także lokalną społeczność i ludzi, których bezpośrednio dotyczy działanie.

O czym musi pamiętać organizacja przyjmująca

Uczestnicy mają własne przekonania, wyobrażenia i oczekiwania. Organizacja przyjmująca powinna respektować potrzeby uczestników, gdyż jest odpowiedzialna za stworzenie atmosfery opierającej się na szacunku i zaufaniu. 

Osobiste zobowiązanie

 • Jako młody uczestnik będziesz wcielać w życie następujące zasady:
 • Przestrzegam wartości, takich jak solidarność, poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka oraz promowanie sprawiedliwego i równego społeczeństwa opartego na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości.
 • Pragnę wzmacniać poczucie solidarności między ludźmi i szanować ich kulturę i tradycje. Dążę do współtworzenia społeczności opartej na wspólnej odpowiedzialności i wzajemnym wsparciu.
 • Pragnę wnieść istotny wkład w życie społeczne oraz będę okazywać solidarność, chęć współpracy i zrozumienie.
 • Nie będę podejmować działań, które by w jakikolwiek sposób narażały na ryzyko mnie lub inne osoby.

Kwestie praktyczne

 • Rejestracja w Korpusie jest dobrowolna. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie (chyba że brałeś/-aś już udział działaniu wolontariackim). Więcej informacji można znaleźć w Europejskim Portalu Młodzieżowym – oświadczenie o ochronie prywatności https://youth.europa.eu/privacy_pl).
 • Masz prawo odmówić przyjęcia oferty udziału w działaniu wolontariackim Korpusu. Taka odmowa w żaden sposób nie wpływa na możliwość otrzymywania innych ofert w przyszłości.
 • Nie można żądać od Ciebie uiszczenia jakichkolwiek opłat za udział w działaniu.

Jeśli chodzi o wolontariat:

 • Przed udziałem w projekcie, jak i w trakcie projektu otrzymasz jasne informacje o zadaniach, które będziesz realizować i (w razie konieczności) odpowiednim szkoleniu i wsparciu językowym.
 • Po zgodzie na udział w projekcie musisz podpisać umowę z organizacją przyjmującą. Taka umowa będzie zawierać szczegółowe warunki uczestnictwa.
 • Musisz przestrzegać zasad organizacji przyjmującej, jej sposobu działania i stosowanych przez nią praktyk (może to być konieczne, aby chronić Twoje zdrowie oraz zapewnić Ci bezpieczeństwo i poszanowanie Twojej godności). 
 • Musisz przestrzegać prawa obowiązującego w państwie przyjmującym.
 • Na koniec Twojego udziału w działaniu otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności.