Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Projekty solidarnościowe

Jeśli chcecie wprowadzić zmiany na lepsze w swojej lokalnej społeczności, wspólnie ze swoimi przyjaciółmi stwórzcie projekt solidarnościowy. Wszyscy musicie być zarejestrowani w naszym portalu. 

Czym jest projekt solidarnościowy?

Pomyślcie o problemach, z jakimi boryka się Wasza okolica, i zastanówcie się, z czego wynikają. Wasz projekt powinien być poświęcony wyzwaniom, z jakimi mierzy się lokalna społeczność, ale może również dotyczyć problemów o charakterze regionalnym, a nawet krajowym. 

Projekt powinien również odwoływać się do wartości europejskich i uwzględniać priorytety określone na poziomie europejskim, jak np. włączenie społeczne, zmiana klimatu, demokratyczne zaangażowanie, kwestie obywatelskie czy równość płci.

Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i będzie realizowany w niepełnym wymiarze godzin. Możecie więc brać w nim udział w wolnym czasie.

Kto może wziąć udział w wolontariacie?

Aby uczestniczyć w projekcie solidarnościowym, musicie mieszkać w jednym z krajów objętych programem.

W Waszej grupie musi być co najmniej 5 osób (w wieku 18-30 lat), które legalnie mieszkają w tym samym kraju (nie ma górnego limitu osób należących do grupy).

Na jakie wsparcie finansowe można liczyć?

Możecie otrzymywać 500 euro miesięcznie na pokrycie kosztów zarządzania projektem i jego realizacji. W razie potrzeby pokryjemy również koszty związane z udziałem trenera w projekcie.

Jak wysłać zgłoszenie?

W odróżnieniu od wolontariatu, stażu czy pracy (wówczas należy wysłać zgłoszenie do organizacji), aby wziąć udział w projekcie solidarnościowym, musicie złożyć wniosek o bezpośrednie finansowanie Waszego projektu. 

W tym celu musicie dochować terminów określonych w ogólnym zaproszeniu do składania wniosków dotyczących projektów i zgłosić swój projekt, składając formalne zgłoszenie (zob. otwarte zaproszenia). 

Następnie Wasze zgłoszenie oceni agencja krajowa
/!\ Możecie sami wysłać zgłoszenie, ale jeżeli wolicie, możecie zwrócić się do doświadczonej organizacji, która pomoże Wam ubiegać się o finansowanie.

W zgłoszeniu prosimy o udzielenie odpowiedzi na różne pytania, np.: dlaczego chcecie realizować ten projekt, jakie korzyści przyniesie on społeczności, jakie działania planujecie podjąć na etapie przygotowania i realizacji swojego pomysłu.

Przed wypełnieniem zgłoszenia:

  1. Utwórzcie grupę – postarajcie się dotrzeć do innych młodych ludzi w Waszej społeczności i stwórzcie grupę, której będzie przyświecać wspólna idea lub temat.
  2. Zarejestrujcie się – wszyscy członkowie grupy powinni zarejestrować się na portalu Korpusu.
  3. Zadbajcie o numer identyfikacyjny grupy – jeden członek grupy występuje w roli „lidera grupy” i zakłada konto w systemie Komisji Europejskiej, aby otrzymać numer identyfikacyjny.

Pamiętajcie, że możecie znaleźć organizację, która zwróci się o taki numer w Waszym imieniu. Może to być organizacja, która jest już zarejestrowana i posiada swój numer identyfikacyjny. Jeżeli nie, postarajcie się o numer identyfikacyjny dla Waszej grupy. 

Po zarejestrowaniu się i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego możecie przystąpić do kolejnych kroków (nawet w czasie oczekiwania na zatwierdzenie zgłoszenia).

  1. Dobrze się przygotujcie – sprawdźcie:

Jeżeli potrzebujecie dodatkowych informacji, Wasza agencja krajowa może pomóc Wam przy wypełnianiu zgłoszenia. 

  1. Utwórzcie projekt – uporządkujcie swoje pomysły (cele, członkowie grupy, zakładane rezultaty, budżet, działania itp.).
  2. Złóżcie zgłoszenie – skorzystajcie z formularza zgłoszeniowego ESC30 dla projektów solidarnościowych.

Nie przegapcie terminów! Życzymy powodzenia!

/!\ Mogą istnieć wyjątki w zależności od kraju objętego programu. Przeczytajcie „Najczęściej zadawane pytania”, aby dowiedzieć się więcej.

 

Paranduskohvik – kawiarenka naprawcza w Estonii

Głównym celem kawiarenki jest uświadomienie wszystkim negatywnego wpływu społeczeństwa konsumpcyjnego na środowisko i zachęcanie do ochrony środowiska. Działa ona w oparciu o prowadzony przez lokalną społeczność makerspace (otwarty warsztat), który zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do naprawy wszelkiego rodzaju urządzeń. Można tam przynieść swoje zepsute sprzęty i wspólnie z wolontariuszami postarać się je naprawić.

The Room: teatr społeczny w Irlandii

Projekt narodził się w odpowiedzi na wykluczenie społeczne osób ubiegających się o azyl w Newbridge w hrabstwie Kildare County. Jego celem jest stworzenie i realizacja programu teatru zaangażowanego społecznie z udziałem osób ubiegających się o azyl, w ramach którego prowadzone będą warsztaty teatralne. Finałem projektu będzie wspólne uczestnictwo w końcowym przedstawieniu teatralnym dla lokalnej społeczności.

Skate park w Belgii

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury do jazdy na deskorolce i BMX dla lokalnej społeczności. Będzie to nie tylko miejsce aktywności sportowej, dostępne dla wszystkich, lecz również miejsce spotkań młodych ludzi o podobnym hobby.

Brīvbode na Łotwie

Projekt jest kontynuacją realizowanej przez wolontariuszy inicjatywy Brīvbode (ang. „darmowy sklep”), w ramach której raz w tygodniu organizuje się wymianę – każdy może przynieść niepotrzebne ubrania, książki i artykuły gospodarstwa domowego i znaleźć coś dla siebie.

Zachęcanie do wolontariatu w schroniskach dla zwierząt na Litwie

Projekt ma na celu promowanie wolontariatu w schroniskach dla zwierząt oraz pomoc w modernizacji trzech schronisk dla zwierząt w Kłajpedzie. Daje również zagranicznym studentom możliwość zaangażowania się w działalność wolontariacką poza uczelnią.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Projekt „Sferyczny ogród badawczy” ma na celu zmianę niezdrowych nawyków żywieniowych młodych ludzi i zachęca do prowadzenia własnych upraw ekologicznych. W ramach projektu stworzona zostanie innowacyjna plantacja roślin uprawnych o kształcie kulistej szklarni, dostępna dla młodych ludzi z okolicy, którzy będą mogli uczestniczyć we wszystkich etapach uprawy i w zbiorach.

Odbudowa linii brzegowej we Włoszech

Głównym celem projektu „Mare d’Inverno” jest konserwacja naturalnego obszaru przybrzeżnego w pobliżu ośrodków miejskich Trani i Barletta. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska i obejmuje tworzenie ścieżek dla rowerzystów i pieszych, czyszczenie plaż oraz ponowne sadzenie gatunków drzew rodzimych.