Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Solidaritetsprojekt

Om du vill förändra ditt lokala samhälle till det bättre kan du och dina vänner skapa ett solidaritetsprojekt. Se till att alla är registrerade hos oss. 

Vad är ett solidaritetsprojekt?

Vilka utmaningar finns där du bor och vad tycker du är viktigt? Ditt projekt ska vara inriktat på sådana utmaningar, men det kan också bidra till att lösa regionala eller nationella problem. 

Ditt projekt bör också ha ett ”europeiskt värde” – det ska ha att göra med EU:s prioriteringar, till exempel inkludering, klimatförändringar, demokratiskt engagemang, medborgarskap eller jämställdhet.

Projektet kan pågå från två månader upp till ett år och ska huvudsakligen vara på deltid. Du kan alltså jobba med det på fritiden.

Vem får delta?

För att delta i ett solidaritetsprojekt måste du bo i något av programländerna.

Din grupp ska bestå av minst fem personer (mellan 18 och 30 år) som bor i samma land (det finns inget högsta antal personer).

Hur mycket bidrag kan jag få?

Du kan räkna med 500 euro i månaden för att täcka kostnaderna för att förvalta och genomföra projektet. Vi täcker också kostnaderna om ni behöver en handledare till projektet.

Så ansöker du

I motsats till volontärarbete, praktik eller jobb (där du ansöker hos organisationerna där du vill jobba), så begär du direkt finansiering för ditt projekt. 

Du måste hålla de tidsfrister som anges i den allmänna inbjudan att lämna projektförslag, och lämna in projektet som en formell ansökan (se aktuella ansökningsomgångar). 

Sedan bedöms din ansökan av ditt nationella programkontor
! Du kan söka själv – men om du föredrar kan du välja att arbeta med en erfaren organisation för att ansöka om finansiering.

I ansökan ska du förklara varför ni vill starta projektet, hur det kommer att gynna samhället, hur projektet förbereds och vad det innebär rent konkret.

Innan du söker

  1. Bilda gruppen – kontakta andra unga i ditt närsamhälle och bilda en grupp kring en idé eller ett tema.
  2. Se till att alla registrerar sig – alla i gruppen måste gå med i kåren.
  3. Skaffa ett organisations-id (OID) – en i gruppen tar på sig rollen som ”gruppledare” och registrerar sig för att få ett organisations-id genom att skapa ett konto hos EU-kommissionen.

Glöm inte att det finns organisationer som kan ansöka åt dig. Det kan vara organisationer som redan är registrerade och har ett organisations-id. Annars skaffar de ett åt dig. 

Så snart du har registrerat dig och har ditt organisations-id kan du fortsätta med nästa steg (redan medan du väntar på att registreringen ska godkännas).

  1. Läs på:

Om du behöver mer information kan det nationella programkontoret hjälpa dig med din ansökan. 

  1. Skapa ditt projekt – strukturera dina idéer (mål, gruppmedlemmar, förväntade resultat, budget, verksamhet osv.).
  2. Skicka in din ansökan med hjälp av ansökningsformuläret för solidaritetsprojekt (ESC30).

Missa inte tidsfristerna och lycka till!

! För vissa programländer kan det finnas undantag. Läs mer i svaren på vanliga frågor för att se vad som gäller.

 

Paranduskohvik – ett reparationskafé i Estland

Reparationskaféet vill göra människor medvetna om konsumtionssamhällets negativa miljöeffekter och få dem att hjälpa till att bevara miljön. Verksamheten äger rum i en s.k. makerspace-verkstad öppen för alla med de verktyg som behövs för att reparera olika slags föremål och apparater. Folk får ta med sig sina trasiga saker och försöka reparera dem tillsammans med volontärer.

The Room: Ett lokalt drama på Irland

Projektet föddes som en reaktion på det sociala utanförskap som drabbar asylsökande i Newbridge, Kildare. Syftet är att anordna ett dramaprogram för asylsökande med workshoppar och en avslutande teaterföreställning för lokalsamhället.

Skatepark i Belgien

Tanken är att bygga en kvarterspark för skateboard och BMX. Här ska alla kunna utöva sin sport och träffa andra unga med samma intressen.

Brīvbode i Lettland

Projektet är en uppföljning av Brīvbode-initiativet som startats av frivilligarbetare som en gång i veckan håller öppet hus för alla som vill byta saker med varandra, t.ex. kläder, böcker och hushållsartiklar.

Locka fler att hjälpa till i djurhem i Litauen

Projektet ska främja frivilligarbete i djurhem och rusta upp tre djurhem i Klaipeda. Även utländska studenter ska kunna delta i frivilligverksamhet utanför skolan.

Ekologiskt jordbruk i Polen

Projektet ”Sferyczny ogród badawczy” vill ändra ungdomars osunda matvanor och uppmuntra till att starta eget ekologiskt jordbruk. I projektet ingår innovativ odling i ett kupolformat växthus där ungdomar från orten får delta i alla skeden från sådd till skörd.

Strand återställs i Italien

Huvudsyftet med projektet ”Mare d’Inverno” är att återställa ett kustområde utanför städerna Trani och Barletta. Projektet går ut på att förbättra och öka kunskapen om miljöskydd och bland annat anlägga gång- och cykelvägar, städa upp stränderna och återplantera inhemska trädslag.