Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 2023 

2023 års ansökningsomgång för projekt har publicerats. Du kan läsa mer i dokumenten nedan och ta hjälp av verktygen.

Meddelande i EU:s officiella tidning

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Europeiska solidaritetskårens programhandledning för 2023

Europeiska solidaritetskårens handledning 2023 är nödvändig läsning för alla som vill söka. Där finns villkoren för de projekt som du kan ansöka för inom den allmänna ansökningsomgången. 

Tidigare versioner:

Typ av verksamhet Sista ansökningsdag Till vem ska ansökan lämnas?
Volontärprojekt

23 februari 2023

4 oktober 2023 (extra omgång)

Nationellt programkontor
Volontärgrupper på högprioriterade områden

8 februari 2023

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur
Solidaritetsprojekt

23 februari 2023

4 maj 2023 (extra omgång)

4 oktober 2023

Nationellt programkontor
Volontärarbete inom frivilligkåren för humanitärt bistånd

3 maj 2023

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Ansökningar om kvalitetsmärke kan skickas in när som helst.

Så ansöker du

För den decentraliserade verksamheten som förvaltas av de nationella programkontoren ansöker du via sidan för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Här finns mallar för ansökan som du kan använda för att förbereda dig: Ansökningsomgång 2021 – mall för kvalitetsmärket (ESC 50), ansökningsomgång 2021 – mall för volontärprojekt (ESC 51) och ansökningsomgång 2021 – mall för solidaritetsprojekt (ESC 30).

För centraliserad verksamhet som förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) finns information om ansökningsformulär och urvalsförfarandet på Eaceas webbplats och portalen för bidrag och upphandlingar.
 

Registrera din organisation

  1. Du måste först ha ett EU Login-konto. EU Login är kommissionens autentiseringstjänst och används av olika system inom kommissionen (läs mer i användarhandledningen).
  2. Var ska du registrera din organisation? Var du ska registrera din organisation beror på om den verksamhet som din ansökan gäller sköts av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur eller av ett nationellt programkontor. Läs mer om hur du registrerar din organisation

 

Läs de senaste nyheterna