Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Kvalitetsmärkning

Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning visar att en organisation som deltar i kåren har de förutsättningar som krävs för att unga människor ska kunna delta i solidaritetsverksamhet.

Den deltagande organisationen måste följa principerna och kvalitetsnormerna i programhandledningen.

En organisation kan ansöka om kvalitetsmärkning för volontärarbete med en stödjande roll och/eller värdroll. Sedan 2021 finns det ytterligare en typ av kvalitetsmärkning (kvalitetsmärkning för ansvariga organisationer). De organisationer som har en sådan kvalitetsmärkning kan ansöka om finansiering på ett enklare sätt.

Kvalitetsmärkningen ger en organisation tillgång till Europeiska solidaritetskårens möjligheter och en pool av motiverade ungdomar.

Du kan när som helst ansöka om en kvalitetsmärkning med hjälp av de här ansökningsformulären (ESC50). De nationella programkontoren tar cirka åtta veckor på sig för att handlägga ansökningarna. När din organisation har fått sin kvalitetsmärkning är den giltig under hela den nuvarande programperioden 2021–2027.

Kvalitetsmärkningen ger organisationen tillträde till organisationsportalen, det tidigare PASS-systemet (”Placement Administration and Support System”), som är tillgänglig via Europeiska solidaritetskårens portal. Använd portalen för att annonsera dina möjligheter för ungdomar och/eller för att söka efter potentiella deltagare.

Det behövs ingen kvalitetsmärkning för solidaritetsprojekt.

En annan typ av kvalitetsmärkning behövs för att delta i den europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd. 

Organisationer som är etablerade i ett EU-land eller ett annat land som är associerat till programmet:

Organisationer som är etablerade i ett land utanför EU som inte är associerat till programmet:

Använd följande källor för att hitta partnerorganisationer: