Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Znak jakości

Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności poświadcza, że organizacja uczestnicząca w Korpusie jest zdolna zapewnić niezbędne warunki młodym ludziom biorącym udział w działaniach solidarnościowych.

Organizacja uczestnicząca musi przestrzegać zasad Europejskiego Korpusu Solidarności i spełniać standardy wysokiej jakości określone w przewodniku.

Znak jakości daje organizacji uczestniczącej dostęp do możliwości finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i do młodych ludzi zmotywowanych do działania. Chociaż znak jakości jest wymagany, aby Twoja organizacja mogła ubiegać się o finansowanie, jego posiadanie nie gwarantuje automatycznie finansowania.

Organizacja może ubiegać się o znak jakości w zakresie wolontariatu – rola organizacji wspierającej lub rola organizacji przyjmującej.

/!\ Pamiętaj, że znak jakości nie jest wymagany:

  • w przypadku projektów solidarnościowych
  • jeżeli Twoja organizacja posiada ważną akredytację programu Erasmus+ (wolontariat europejski). W takim przypadku organizacja ma już prawo ubiegać się o finansowanie i automatycznie uzyskuje dostęp do portalu dla organizacji.

Za pomocą tych formularzy wniosku (ESC50) można w każdej chwili ubiegać się o znak jakości. Agencje krajowe potrzebują około 8 tygodni na rozpatrzenie wniosków. Gdy Twoja organizacja uzyska znak jakości, zachowuje on ważność przez cały okres trwania bieżącego programu w latach 2018-2020. (Wkrótce pojawią się aktualne informacje dotyczące programu od 2021 r.).

Znak jakości zapewnia Twojej organizacji dostęp do portalu dla organizacji (wcześniej znanego jako PASS, tj. system administracji i wsparcia pośrednictwa, dostępny w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności). Możesz korzystać z portalu, aby publikować oferty dla młodych ludzi i szukać potencjalnych uczestników.

Organizacje w krajach objętych programem

  • Złóż wniosek do agencji krajowej w kraju, w którym Twoja organizacja ma siedzibę.

Organizacje w krajach partnerskich

Korzystaj z następujących źródeł w celu znalezienia organizacji partnerskich:

Przeczytaj najnowsze aktualności