Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Znak jakości

Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności poświadcza, że organizacja uczestnicząca w Korpusie jest zdolna zapewnić niezbędne warunki młodym ludziom biorącym udział w działaniach solidarnościowych.

Organizacja uczestnicząca musi przestrzegać zasad i standardów jakości określonych w przewodniku po programie.

Organizacja może ubiegać się o znak jakości w zakresie wolontariatu – w roli organizacji wspierającej lub organizacji przyjmującej. Od 2021 r. dodatkowy rodzaj znaku jakości (znak jakości dla organizacji wiodącej) umożliwia jego posiadaczom ubieganie się o finansowanie w uproszczony sposób.

Znak jakości daje organizacji dostęp do możliwości w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i do puli młodych ludzi zmotywowanych do działania.

Za pomocą tych formularzy wniosku (ESC50) można w każdej chwili ubiegać się o znak jakości. Agencje krajowe potrzebują około 8 tygodni na rozpatrzenie wniosków. Gdy Twoja organizacja uzyska znak jakości, zachowuje on ważność przez cały okres trwania bieżącego programu w latach 2021–2027.

Znak jakości zapewnia Twojej organizacji dostęp do portalu dla organizacji (wcześniej znanego jako PASS, tj. system administracji i wsparcia pośrednictwa, dostępny w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności). Możesz korzystać z portalu, aby publikować oferty dla młodych ludzi i szukać potencjalnych uczestników.

Znak jakości nie jest niezbędny w przypadku projektów solidarnościowych.

Do udziału w Europejskim Ochotniczym Korpusie Pomocy Humanitarnej potrzebny jest inny rodzaj znaku jakości. 

Organizacje mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem:

  • Wniosek należy złożyć w agencji narodowej w kraju, w którym organizacja ma siedzibę

Organizacje mające siedzibę w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem:

Korzystaj z następujących źródeł w celu znalezienia organizacji partnerskich: