Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Značka kvality

Značka kvality Európskeho zboru solidarity potvrdzuje, že organizácia, ktorá sa podieľa na práci zboru, je schopná poskytnúť mladým ľuďom potrebné podmienky na to, aby sa mohli zúčastniť na aktivitách v oblasti solidarity.

Účastnícka organizácia musí dodržiavať zásady a normy kvality stanovené v sprievodcovi programom.

Organizácie môžu požiadať o značku kvality pre dobrovoľníctvo, a to na vykonávanie podpornej a/alebo hostiteľskej úlohy. Od roku 2021 umožňuje ďalší typ značky kvality (značka kvality pre vedúcu organizáciu) jej držiteľom požiadať o financovanie zjednodušeným spôsobom.

Značka kvality poskytuje organizácii prístup k možnostiam financovania z Európskeho zboru solidarity a k skupine motivovaných mladých ľudí.

Na podanie žiadosti o značku kvality môžete použiť tieto formuláre (ESC50). Spracovanie žiadostí v národných agentúrach trvá približne osem týždňov. Značka kvality, ktorú vaša organizácia získa, platí počas celého trvania súčasného programu, teda počas rokov 2021 – 2027.

Vďaka značke kvality získa vaša organizácia prístup na portál pre organizácie (predtým známy ako „administratívny a podporný systém pre umiestňovanie“ PASS, na ktorý sa možno dostať z portálu Európskeho zboru solidarity). Využite portál na propagáciu príležitostí, ktoré môžete ponúknuť mladým ľuďom a/alebo na vyhľadávanie potenciálnych účastníkov.

Pre projekty v oblasti solidarity nie je potrebná značka kvality.

Na účasť v Európskom dobrovoľníckom zbore pre humanitárnu pomoc je potrebný iný typ značky kvality. 

Organizácie so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Organizácie so sídlom v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu:

Na vyhľadávanie partnerských organizácií môžete použiť tieto zdroje: