Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Kontaktovať národné agentúry

Európska komisia spolupracuje na riadení Európskeho zboru solidarity s národnými agentúrami. Cieľom je čo najviac sa priblížiť účastníkom a zabezpečiť hladké fungovanie v jednotlivých krajinách.

Tieto národné agentúry so sídlom v krajinách zapojených do programu majú tieto úlohy:

  • poskytovať informácie o programe,
  • vyberať projekty na financovanie,
  • monitorovať a hodnotiť program,
  • podporovať žiadateľov a účastníkov,
  • spolupracovať s inými národnými agentúrami a Európskou komisiou,
  • propagovať Európsky zbor solidarity,
  • vymieňať si informácie o úspechoch a najlepších postupoch.

Ak máš akékoľvek otázky, obráť sa na svoju národnú agentúru. Úplné kontaktné údaje (v jazyku danej krajiny, resp. v angličtine) sa ti zobrazia po kliknutí na názov krajiny.

OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung  
Ebendorferstraße 7  
AT-1010 Wien  
Austria  
+43 1 53408605  
jugend@oead.at  
www.solidaritaetskorps.at

Kód NA: AT01

YIA-BEDE - Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.  
Brauereihof 2  
B-4700 Eupen  
Belgium  
+32 8 756 09 79  
info@jugendbuero.be  
http://www.solidaritaetskorps.be/ 

Kód NA: BE03

YIA-BEFR - BIJ - Bureau International Jeunesse (BIJ)  
18, Rue du Commerce  
B-1000 Brussels  
Belgium  
+32 2 219 09 06  
bij@cfwb.be  
http://www.lebij.be/ces

Kód NA: BE04

YIA-BEFL - JINT  
Grétrystraat 26  
B-1000 Brussels  
Belgium  
+32 2 209 07 20  
jint@jint.be  
www.europeansolidaritycorps.be

Kód NA: BE05

Human Resource Development Centre (HRDC)  
15, Graf Ignatiev Street, 3th floor  
BG-1000 Sofia  
Bulgaria  
+359 2 91 550 10  
hrdc@hrdc.bg  
http://www.hrdc.bg

Kód NA: BG01

   Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)   
   Frankopanska 26   
   HR-10 000 Zagreb   
   Chorvátsko   
   +385 1 5556 498   
   ess@ampeu.hr   
   http://www.europskesnagesolidarnosti.hr

Kód NA: HR01

Youth Board of Cyprus  
104, Athalassas Avenue  
CY-2024 Strovolos, Nicosia  
Cyprus  
+357 22 402 644  
erasmusplus@onek.org.cy  
http://www.eusolidaritycorps.onek.org.cy

Kód NA: CY02

Dům zahraniční spolupráce (DZS)  
Centre for International Cooperation in Education (NAEP)  
Na Poříčí 1035/4  
CZ-110 00 Prague  
Czech Republic  
+420 221 850 100  
info@dzs.cz  
http://www.sborsolidarity.cz

Kód NA: CZ01

Danish Agency for Science and Higher Education  
Bredgade 43  
DK-1260 Copenhagen  
Denmark  
+45 3544 6200  
sfu@ufm.dk  
http://www.ufm.dk/erasmusplus

Kód NA: DK01

Foundation Archimedes  
Koidula 13A  
EE-10125 Tallinn  
Estonia  
+372 6979 218  
erasmuspluss@archimedes.ee  
http://www.solidaarsuskorpus.ee

Kód NA: EE01

Finnish National Agency for Education (EDUFI)  
Hakaniemenranta 6  
P.O.Box 380  
SF-00531 Helsinki  
Finland  
+358 295 331 000  
nuoriso@oph.fi  
http://www.cimo.fi/euroopansolidaarisuusjoukot

Kód NA: FI01

Agence du Service Civique  
95, avenue de France  
F-75013 Paris  
France  
+33 9 74 48 18 40  
erasmusjs@service-civique.gouv.fr  
www.corpseuropeensolidarite.fr

Kód NA: FR02

JUGEND für Europa  
Godesberger Allee 142-148  
D-53175 Bonn  
Germany  
+49 228 9506220  
jfe@jfemail.de  
https://www.solidaritaetskorps.de

Kód NA: DE04

Youth and Lifelong Learning Foundation (I.NE.DI.VI.M)  
417, Acharnon ke Kokkinaki  
GR-11143 Athens  
Greece  
+30 213 1314460  
erasmusplus-youth@inedivim.gr  
http://www.inedivim.gr

Kód NA: EL02

Tempus Public Foundation (TPF)  
Kéthly Anna tér 1.  
HU-1077 Budapest  
Hungary  
+36 1 237 1300  
info@tpf.hu  
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/

Kód NA: HU01

Léargas  
King’s Inns House  
Parnell Street  
Dublin 1  
D01 A3Y8  
Ireland  
+353 1 8871280  
info@leargas.ie  
http://www.europeansolidarity.ie

Kód NA: IE01

Agenzia nazionale per i giovani (ANG)  
Via Sabotino 4  
I-00195 Rome  
Italy  
+39 06 37 59 12 01  
direzione@agenziagiovani.it  
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta

Kód NA: IT03

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  
Mukusalas iela 41  
LV-1004 Riga  
Latvia  
+371 67358065  
info@jaunatne.gov.lv  
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

Kód NA: LV02

   AIBA I Nationalagentur für Erasmus+ und ESK  
   Kirchstrasse 10, Postfach 684  
   9490 Vaduz  
   Liechtenstein  
   +423 236 72 21  
   ariane.schwarz@aiba.li  
   http://www.solidaritaetskorps.li/

   NA Code: LI01

AGENCY OF YOUTH AFFAIRS (JRA)  
Vytenio str. 6  
LT-03113 Vilnius  
Lithuania  
+370 634 08299  
info@jra.lt  
https://jra.lt

Kód NA: LT02

Anefore asbl  
eduPôle Walferdange  
Bâtiment 03 – étage 01  
Route de Diekirch  
L-7220 Walferdange  
Luxembourg  
+352 247 85284  
info@anefore.lu  
http://www.anefore.lu

Kód NA: LU01

European Union Programmes Agency (EUPA)  
Triq l-Imtarfa  
Imtarfa  
MTF 1140  
Malta  
+356 25586130  
eupa@gov.mt  
http://eusolidaritycorps.eupa.org.mt

Kód NA: MT01

Nederlands Jeugdinstituut  
National Agency Erasmus+ Youth (NJI)  
PO Box 19221  
NL-3501 DE Utrecht  
The Netherlands  
+31 30 230 63 44  
erasmusplus@nji.nl  
http://www.europeansolidaritycorps.nl

Kód NA: NL02

Foundation for the Development of the Education System (FRSE)  
Al. Jerozolimskie 142a  
PL-02-305 Warsaw  
Poland  
+48 22 46 31 000  
kontakt@erasmusplus.org.pl  
http://www.eks.org.pl

Kód NA: PL01

Agência Nacional para a gestão do programa Juventude em Acção  
Rua de Santa Margarida, n°6  
PT-4710-306 Braga  
Portugalsko  
+351 253 204260  
erasmusmais@juventude.pt  
https://www.europasolidaria.pt

Kód NA: PT02

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)  
Splaiul Independentei 313  
Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1  
RO-060042 Bucuresti, S6  
Rumunsko  
+40 21 201 0700  
esc@anpcdefp.ro  
https://www.anpcdefp.ro/

Kód NA: RO01

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (YIA-SK)  
Karloveská 64  
SK–84258 Bratislava  
Slovakia  
+421 2 59296300  
erasmusplus@iuventa.sk  
http://www.iuventa.sk

Kód NA: SK02

Zavod Movit Na Mladina  
Dunajska cesta, 22  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
+386 1 430 47 47  
info@mva.si  
www.ese.si

Kód NA: SI02

YIA-ES – Agencia Nacional Española de la Juventud (INJUVE)  
C/ José Ortega y Gasset, 71  
E-28006 Madrid  
Spain  
+34 91 782 78 23  
erasmusplus@injuve.es  
http://erasmusplus.injuve.esbr

Kód NA: ES02

Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)  
Medborgarplatsen 3  
Box 17 801  
SE-118 94 Stockholm  
Sweden  
+46 8 566 219 18  
info@mucf.se  
https://www.mucf.se/europeiska-solidaritetskaren-1

Kód NA: SE02

The centre for European Union Education and Youth Programmes (CEUEYP)  
Mevlana Bulvari N°181, Balgat  
06520, Ankara - Turkey  
+90 312 409 60 00  
bilgi@ua.gov.tr  
http://www.ua.gov.tr

Kód NA: TR01

The Icelandic Centre for Research  
Borgartún 30t  
105, Reykjavik - Iceland  
+354 515 5800  
erasmusplus@rannis.is  
http://www.erasmusplus.is

Kód NA: IS01

National Agency for European Educational Programmes and Mobility (NAEEPM)  
Porta Bunjakovec A2-1  
1000, Skopje - Republic of North Macedonia  
+389 3109 045  
info@na.org.mk  
http://www.na.org.mk

Kód NA: MK01

 

Takisto sa môžete obrátiť aj na mládežnícike informačné centrá SALTO: