Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Kontaktovať národné agentúry

Európska komisia spolupracuje na riadení Európskeho zboru solidarity s národnými agentúrami. Cieľom je čo najviac sa priblížiť účastníkom a zabezpečiť hladké fungovanie v jednotlivých krajinách.

Tieto národné agentúry so sídlom v krajinách zapojených do programu majú tieto úlohy:

  • poskytovať informácie o programe,
  • vyberať projekty na financovanie,
  • monitorovať a hodnotiť program,
  • podporovať žiadateľov a účastníkov,
  • spolupracovať s inými národnými agentúrami a Európskou komisiou,
  • propagovať Európsky zbor solidarity,
  • vymieňať si informácie o úspechoch a najlepších postupoch.

Ak máš akékoľvek otázky, obráť sa na svoju národnú agentúru. Úplné kontaktné údaje (v jazyku danej krajiny, resp. v angličtine) sa ti zobrazia po kliknutí na názov krajiny.

OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung
Ebendorferstraße 7
AT-1010 Wien
Austria
+43 1 53408605
jugend@oead.at
www.solidaritaetskorps.at

Kód NA: AT01

YIA-BEDE - Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.
Brauereihof 2
B-4700 Eupen
Belgium
+32 8 756 09 79
info@jugendbuero.be
http://www.solidaritaetskorps.be/ 

Kód NA: BE03

YIA-BEFR - BIJ - Bureau International Jeunesse (BIJ)
18, Rue du Commerce
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 219 09 06
bij@cfwb.be
http://www.lebij.be/ces

Kód NA: BE04

YIA-BEFL - JINT
Grétrystraat 26
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 209 07 20
jint@jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

Kód NA: BE05

Human Resource Development Centre (HRDC)
15, Graf Ignatiev Street, 3th floor
BG-1000 Sofia
Bulgaria
+359 2 91 550 10
hrdc@hrdc.bg
http://www.hrdc.bg

Kód NA: BG01

Agency for Mobility and EU Programmes
Agencija za mobilnost i programme Euopske unije (AMPEU)

Frankopanska 26
HR-10 000 Zagreb
Croatia
+385 1 5005 635
info@mobilnost.hr
http://www.europskesnagesolidarnosti.hr

Kód NA: HR01

Youth Board of Cyprus
104, Athalassas Avenue
CY-2024 Strovolos, Nicosia
Cyprus
+357 22 402 644
erasmusplus@onek.org.cy
http://www.eusolidaritycorps.onek.org.cy

Kód NA: CY02

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Centre for International Cooperation in Education (NAEP)
Na Poříčí 1035/4
CZ-110 00 Prague
Czech Republic
+420 221 850 100
info@dzs.cz
http://www.sborsolidarity.cz

Kód NA: CZ01

Danish Agency for Science and Higher Education
Bredgade 43
DK-1260 Copenhagen
Denmark
+45 3544 6200
sfu@ufm.dk
http://www.ufm.dk/erasmusplus

Kód NA: DK01

Foundation Archimedes
Koidula 13A
EE-10125 Tallinn
Estonia
+372 6979 218
erasmuspluss@archimedes.ee
http://www.solidaarsuskorpus.ee

Kód NA: EE01

Finnish National Agency for Education (EDUFI)
Hakaniemenranta 6
P.O.Box 380
SF-00531 Helsinki
Finland
+358 295 331 000
nuoriso@oph.fi
http://www.cimo.fi/euroopansolidaarisuusjoukot

Kód NA: FI01

Agence du Service Civique
95, avenue de France
F-75013 Paris
France
+33 9 74 48 18 40
erasmusjs@service-civique.gouv.fr
www.corpseuropeensolidarite.fr

Kód NA: FR02

JUGEND für Europa
Godesberger Allee 142-148
D-53175 Bonn
Germany
+49 228 9506220
jfe@jfemail.de
https://www.solidaritaetskorps.de

Kód NA: DE04

Youth and Lifelong Learning Foundation (I.NE.DI.VI.M)
417, Acharnon ke Kokkinaki
GR-11143 Athens
Greece
+30 213 1314460
erasmusplus-youth@inedivim.gr
http://www.inedivim.gr

Kód NA: EL02

Tempus Public Foundation (TPF)
Kéthly Anna tér 1.
HU-1077 Budapest
Hungary
+36 1 237 1300
info@tpf.hu
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/

Kód NA: HU01

Léargas
King’s Inns House
Parnell Street
Dublin 1
D01 A3Y8
Ireland
+353 1 8871280
info@leargas.ie
http://www.europeansolidarity.ie

Kód NA: IE01

Agenzia nazionale per i giovani (ANG)
Via Sabotino 4
I-00195 Rome
Italy
+39 06 37 59 12 01
direzione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta

Kód NA: IT03

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mukusalas iela 41
LV-1004 Riga
Latvia
+371 67358065
info@jaunatne.gov.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

Kód NA: LV02

   AIBA I Nationalagentur für Erasmus+ und ESK
   Kirchstrasse 10, Postfach 684
   9490 Vaduz
   Liechtenstein
   +423 236 72 21
   ariane.schwarz@aiba.li
   http://www.solidaritaetskorps.li/

   NA Code: LI01

AGENCY OF YOUTH AFFAIRS (JRA)
Vytenio str. 6
LT-03113 Vilnius
Lithuania
+370 634 08299
info@jra.lt
https://jra.lt

Kód NA: LT02

Anefore asbl
eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 – étage 01
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Luxembourg
+352 247 85284
info@anefore.lu
http://www.anefore.lu

Kód NA: LU01

European Union Programmes Agency (EUPA)
Triq l-Imtarfa
Imtarfa
MTF 1140
Malta
+356 25586130
eupa@gov.mt
http://eusolidaritycorps.eupa.org.mt

Kód NA: MT01

Nederlands Jeugdinstituut
National Agency Erasmus+ Youth (NJI)
PO Box 19221
NL-3501 DE Utrecht
The Netherlands
+31 30 230 63 44
erasmusplus@nji.nl
http://www.europeansolidaritycorps.nl

Kód NA: NL02

Foundation for the Development of the Education System (FRSE)
Al. Jerozolimskie 142a
PL-02-305 Warsaw
Poland
+48 22 46 31 000
kontakt@erasmusplus.org.pl
http://www.eks.org.pl

Kód NA: PL01

Agência Nacional para a gestão do programa Juventude em Acção
Rua de Santa Margarida, n°6
PT-4710-306 Braga
Portugalsko
+351 253 204260
erasmusmais@juventude.pt
https://www.europasolidaria.pt

Kód NA: PT02

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)
Splaiul Independentei 313
Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1
RO-060042 Bucuresti, S6
Rumunsko
+40 21 201 0700
esc@anpcdefp.ro
https://www.anpcdefp.ro/

Kód NA: RO01

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (YIA-SK)
Karloveská 64
SK–84258 Bratislava
Slovakia
+421 2 59296300
erasmusplus@iuventa.sk
http://www.iuventa.sk

Kód NA: SK02

Zavod Movit Na Mladina
Dunajska cesta, 22
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
+386 1 430 47 47
info@mva.si
www.ese.si

Kód NA: SI02

YIA-ES – Agencia Nacional Española de la Juventud (INJUVE)
C/ José Ortega y Gasset, 71
E-28006 Madrid
Spain
+34 91 782 78 23
erasmusplus@injuve.es
http://erasmusplus.injuve.esbr

Kód NA: ES02

Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)
Medborgarplatsen 3
Box 17 801
SE-118 94 Stockholm
Sweden
+46 8 566 219 18
info@mucf.se
https://www.mucf.se/europeiska-solidaritetskaren-1

Kód NA: SE02

The centre for European Union Education and Youth Programmes (CEUEYP)
Mevlana Bulvari N°181, Balgat
06520, Ankara - Turkey
+90 312 409 60 00
bilgi@ua.gov.tr
http://www.ua.gov.tr

Kód NA: TR01

The Icelandic Centre for Research
Borgartún 30t
105, Reykjavik - Iceland
+354 515 5800
erasmusplus@rannis.is
http://www.erasmusplus.is

Kód NA: IS01

National Agency for European Educational Programmes and Mobility (NAEEPM)
Porta Bunjakovec A2-1
1000, Skopje - Republic of North Macedonia
+389 3109 045
info@na.org.mk
http://www.na.org.mk

Kód NA: MK01

 

Takisto sa môžete obrátiť aj na mládežnícike informačné centrá SALTO: